Connect with us

Ukategorisert

Fra næringsskatt til avgiftsparkering

Avatar

Published

on

Mens næringsskatt utredes administrativt, er parkeringsavgift i et utvidet Jessheim sentrum posisjonens største inntektskilde i budsjettet for 2020.

Til uka barker de politiske konstellasjonene sammen i kommunestyret. Da er det budsjettet for 2020 som skal behandles, og i flyttingen av større og mindre beløp ligger det signaler om politisk retning – og realisme.

Det ligger – litt spissformulert, selvsagt – an til at avgiftsparkering blir en het potet og en slags livbøye for posisjonen når det kommer til penger inn i kommunekassa. Altså penger som ikke er kuttet andre steder.

3,8 millioner inn

Ambisjonen er å få inn 3,8 millioner kroner ved å investere 1 million kroner i avgiftsparkering på alle kommunale parkeringsplasser, for private.

– Vi mener vi har vært nøkterne i anslaget på hva vi kan få inn første året, sier varaordfører Lars Halvor Stokstad Oserud (Sp) til Jessheimpuls.

– Men jeg vil understreke at hovedambisjonen er å få kontroll på trafikkreguleringen i form av bedre parkeringsforhold. Dessuten ligget det et klimatiltak i dette, utdyper varaordføreren.

– Flere ansatte som skal håndheve parkering?

– Ja det vil være nødvendig å ansette flere for å kunne håndheve reglementet. Men det er jo ansettelser som fører til økte inntekter og ikke utgifter i driftsbudsjettet, sier ordfører Eyvind J. Schumacher

Det betyr at Øystein Lunde får hjelp til å håndheve parkeringsreglene i Ullensaker.

LES: Her er Ullensakers nye parkeringskonsulent

– Og vi mener det er et godt byutviklingsgrep som blant annet vil legger mer til rette for syklende, supplerer Schumacher, som i samme åndedrag nevner lekepark i sentrum, vinteraktiviteter, mer penger til beplantning, penger til planavdelingen og skulpturen på Nordbytjernet som ytterligere grep for et bedre sentrum.

I MÅL: Lars Halvor Stokstad Oserud og Eyvind J. Schumacher tar fem i skyggen før budsjettdebatten starter i kommunestyret tirsdag ettermiddag.

Penger i 2021

– Rådmannen skriver i sitt forslag til budsjett at det gjerne skulle vært avsatt penger til å jobbe med sentrumsområdet S5 samt penger til å gjøre byplanen sterkere?

– Vi har ikke klart å finne penger til utvikling av S5 (kvartalet mellom Skovly, Fargerike og bensinstasjonen ved Trondheimsvegen), men beskjeden vi har fått fra administrasjonen er at de har ressurser internt i 2020, men at det blir viktigere å sette av penger til dette i 2021, sier Stokstad Oserud.

– Men vi er ambisiøse, og skal ha en god overordnet plan i kommunal regi for dette området, legger han til.

– Hvordan har det vært å jobbe fram deres aller første budsjett i posisjon?

– Det er jo lite penger å flytte på i utgangspunktet, men vi føler at vi med dette legger fram et ansvarlig budsjett der vi setter 9 millioner kroner på konto uten at det tærer for sterkt på de tjenestene vi leverer, sier Schumacher.

– Men vi føler selvsagt på ansvaret, og vi er opptatt av å kvalitetssikre de tallene vi legger fram, sier varaordføreren.

– Hvordan måler dere om dere lykkes med dette budsjettet?

– Økonomiske rapporter underveis i året, og om vi klarer å holde oss til det vi foreslår her, er svaret.

LES: Her finner du hele forslaget til Ap, Sp, SV, Rødt, MDG og Venstre

Parkeringsforslaget

Dette står om avgiftsparkering i budsjettforslaget til posisjonen:

“Det innføres betaling for all parkering utover korte stans for av/eller påstigning samt av/eller pålasting på alle kommunens arealer innenfor ringen Jessheimvegen-E6-Ole Korslunds veg.

I tillegg innføres betaling ved Gystadmyr Bo- og aktivitetssenter, samt ved skolene og idrettsanleggene på Gystadmarka.”

Området er definert slik:

AVGIFTSRING: Innenfor dette området ønsker Ap, Sp, MDG, SV, V og Rødt å innføre avgiftsparkering for alle.

30 kroner timen

  • Avgiftsbetalingen gjelder for alle brukere av plassene, og gjelder både plasser tilknyttet ulike bygg, gateparkeringer og annet.
  • Alle kommunale bygg og anlegg med betalingsparkering skal ha sikker sykkelparkering, f.eks. sykkelstativ under tak, med kameraovervåkning. Ansatte skal ha tilgang til låsbart område for sykkelparkering. Vi ber om en politisk sak knyttet til investering i slike anlegg. Anleggene skal være så rimelige som mulig, og ivareta sitt formål.
  • Vi gir nedenstående veiledende føringer for innføring, og administrasjonen får i fullmakt å finne best mulige løsninger ut ifra faglige vurderinger:
  • Ansatte i de ulike formålsbygg kan kjøpe parkeringsbevis som gjelder hele døgnet på de relevante plassene for vedkommendes arbeid. Dersom arbeidssted kan være på flere aktuelle steder, skal samme bevis gjelde uten ekstra betaling. For parkeringsbevis betales kroner 200,- pr måned.

For publikum forøvrig søkes det å finne en mest mulig funksjonell digital betalingsløsning (mobil- app), til best mulig pris. Videre ønsker vi følgende:

Parkeringsautomater skal i størst mulig grad unngås, da disse er dyre i innkjøp og drift.

  • Det vurderes om automater kan kuttes fullstendig ut, og om krav om mulighet forkontantbetaling kan ivaretas av det enkelte brukersted, eventuelt i kombinasjon med at man kan kjøpe parkeringsbevis på f.eks. en døgnåpen bensinstasjon i sentrum. Dette kan foregå ved at man registrerer bilnummer, og betaler for et visst antall timer parkering.
  • Kjøpt parkering gjelder for alle kommunens plasser i den tiden man har betalt for. Man kan fritt flytte bilen mellom plassene. Fysiske parkeringslapper skal unngås, man skal kun registrere bilnummer.
  • For besøkende til den nye svømmehallen, skal betaling for parkering kunne skje sammen med kjøp av billett til anlegget.
  • Det er viktig at løsningen oppleves god for publikum, samtidig som den er enkel og rimelig for kommunen.
  • Parkeringsavgift settes til kroner 30,- pr time, og maksimalt kroner 300,- pr døgn.
  • Kommunens plasser skal skiltes og merkes på en slik måte at publikum enkelt kan forstå ordningen.Det informeres godt om innføringen, og gjeldende regler.

“NØKTERNE”: Det er lite penger å flytte på, men vi mener å ha lagt fram et nøkternt og realistisk forslag til budsjett, sier Eyvind J. Schumacher og Lars Halvor Stokstad Oserud.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.