Connect with us

Kommentar

Hvorfor tolker politikerne byplanen forskjellig?

Avatar

Published

on

KOMMENTAR

Prosjektet Gotaasalleen bærer i seg selvbestemt brudd på eget regelverk, unison klagestorm fra faginstitusjoner og interesseorganisasjoner samt pussig politisk argumentasjon. Tirsdag skal saken opp igjen.

Hvorfor dra opp dette prosjektet her i Jessheimpuls igjen? 

Jo, på grunn av de ovennevnte punktene, og fordi det lukter et visst sprik mellom liv og lære når det kommer til hva som skal gjøres og hva som blir gjort politisk.

Sprik mellom liv og lære?

Dette er saken

Saken er som følger:

 • Det skal bygges leiligheter i området Gotaasalleen
 • Saken har versert i det politiske systemet siden 2017
 • Utbygger har fått tilbakemeldinger underveis i prosessen
 • Utbygger har rettet seg etter de politiske og administrative tilbakemeldingene
 • Reguleringsplanen ble politisk vedtatt i juni i år
 • Det er kommet mange klager på prosjektet, blant annet om at det er begått saksbehandlingsfeil og at prosjektet bryter med flere punkter i byplanen
 • Klagene skal opp i formannskapet i morgen, tirsdag, og rådmannen innstiller på at klagene ikke tas til følge.
 • Saken sendes da inn til fylkesmannen for at klagene blir avgjort der

Fylkesmannen avgjør

Forunderlige punkter

Det er flere ting som er forunderlige i denne saken:

 1. Rådmannen har vært tydelig på at dette prosjektet utfordrer byplanen – altså kommunens styringsverktøy – som oppdatert og vedtatt i 2014.
 2. Et politisk vedtak fremmet av Arbeideiderpartiets Eyvind J. Schumacher – den gang opposisjonspolitiker – bryter også med den vedtatte og gjeldende byplanen
 3. Argumentet med at prosjektet underordner seg Herredshuset – ved at prosjektets høyeste punkt er 229,2 meter over havet mens spiret på Herredshuset er 229,22 meter over havet – er rett og slett bare hoderystende pussig. Tilbaketrukne etasjer på bygget som kommer nærmest Herredshuset til tross, dette er argumentet er nesten ikke til å tro.

Liv og lære

Klagene som er sendt inn fra faginstitusjoner, interesseorganisasjoner og naboer går på at reguleringsplanen for prosjektet ikke er i tråd med føringene i byplanen, høyde og plassering på bygg, saksbehandlingen både politisk og administrativt og hensynet til Herredshuset.

Tiltakshaver utfordrer byplanen

Eyvind J. Schumacher

Prinsippvedtak

Det refereres også til et prinsippvedtak fra formannskapet i 2018. Forslaget til daværende opposisjonspolitiker – nå ordfører – Eyvind J. Schumacher ble vedtatt med stemmene til Ap, Frp, KrF og Sp, og noe av ordlyden er som følger: “Tiltakshaver utfordrer byplanen/kommuneplanen når det gjelder høyder, men holder seg godt innenfor gjeldende regulering for utnyttelse for eiendommen…”.

Hva er planer verdt?

Arbeiderpartiet skrev i sitt valgprogram blant annet at området rundt Kings-gården og Storgata 1 (Bjørn Dæhlie sin mye diskuterte sentrumstomt) skal “forholde seg til byplanen”, som det ordrett står i programmet.

Forholde seg til byplanen

Hva er gjeldende planer verdt, hvor er forutsigbarhet og likhet for loven for utbyggere og innbyggere og hvordan skal vi forholde oss til virkeligheten når både fra politisk og administrativt hold synes å være greit – og temmelig enkelt – å fravike sitt eget lovverk og veikart når de finner det for godt?

Det er egentlig dette de innsendte klagene tar opp i seg, og det er dette vi sitter og klør oss litt i hodet over.

Men det er – så vidt vi vet – ikke for sent å velge å ta hensyn til klager og faglige innspill for eventuelt å justere prosjektet ned hvis det politiske miljøet velger å forholde seg til gjeldende byplan?

Vi klør oss i hodet

– Bestemmelser brutt

Pussig er det også at nåværende varaordfører Lars Halvor Stokstad Oserud fremmet følgende forslag i det kommunestyremøtet der reguleringsplanen ble vedtatt i juni:

“Planen sendes tilbake med henvisning til at flere bestemmelser i byplanen og kulturminnevernplanen er brutt. Kommunestyret ønsker at det utlyses en arkitektkonkurranse på det aktuelle området.” Det forslaget falt fordi kun Venstre og Senterpartiet stemte for. I dag sitter disse to partiene sammen med Ap, SV, Rødt og MDG med flertallet i kommunestyret.

Flere bestemmelser i byplanen og kulturminnevernplanen er brutt

Lars Halvor Stokstad Oserud

Sliter med å forstå

Det må jo føles litt rart når denne saken diskuteres rundt bordet til samarbeidsposisjonen, ikke minst når det er såpass stort sprik i tolkning av hva som er innenfor og utenfor regelverket.

Når politikerne ikke forholder seg til regelverket, så er det kanskje ikke så rart at vanlige folk sliter med å forstå hva som gjelder hvor?

Det nytter jo ikke å bla i byplanen for å finne ut av det heller.

PS! Alle skisser er skjermdump fra utbyggers hjemmeside.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.