Connect with us

Byhistorie

Historisk vedtak om festplassen

Avatar

Published

on

Formannskapets vedtak om å gjøre om Rådhusplassen til bilfri festplass er historisk. Nå gjenstår bare de siste detaljene om hva plassen konkret skal inneholde.

Vi må tilbake til 1999 for å finne de første tankene og ideene rundt bilfri rådhusplass i Jessheim sentrum. 25 år senere fattet formannskapet et enstemmig vedtak om å realisere det en styringsgruppe bestående av representanter fra Ullensaker kommune og Jessheim Storsenter har jobbet med en god stund.

Siste del av planleggingsfasen er i gang, og det var stor stemning da formannskapet kunne fatte et historisk vedtak.

På hovedbildet til denne teksten ser vi Lars Vidvei (H), Gro Holt (Sv), Lars Fjærli Hjetland (Ap), Ståle Lien Hansen (Frp), Børre Lien Hansen (H), Willy Kvilten (H), Thorbjørn Merkesdal (V) og Jorunn Gram Vordal (Frp).

UTSMYKNING: Slik er trappehuset ned til parkeringen under Rådhusplassen tenkt utformet. Kunsten som i dag er en del av klokketårnet blir en del av det visuelle uttrykket. Tegning: Mad Arkitekter

Formannskapet uttrykte unison glede og begeistring for at Rådhusplassen skal realiseres som festplass, selv om Høyres Lars Vidvei lurte på kostnadsbildet for det som skal utvikles i hjertet av sentrum.

Dette skrev Jessheimpuls tidligere denne uken:

Sånn kan Rådhusplassen bli

12 millioner

– Det ble i 2012 satt av 12 millioner kroner kommunale kroner til dette, og kostnadsbildet er foreløpig under det, svarte ordfører Ståle Lien Hansen, som sitter i styringsgruppa som nå sitter og jobber ut de konkrete detaljene om hva festplassen skal ha av møblement, vannelementer og belysning, for nå nevne noe av detaljarbeidet som gjenstår.

Det er en kostnadsfordeling på 70-30 mellom Jessheim Storsenter og Ullensaker kommune, der kommunen står for 30 prosent av kostnadene.

VANNELEMENT: Formannskapet vedtok at det skal vurderes vannelement i den endelige løsningen for Rådhusplassen. Det er tegnet inn vannelement som vist i denne skissen, men dette blir en del av jobben med de siste detaljene og en del av kostnadsbildet. 

Vedtaket

Dette er det enstemmige vedtaket som ble fattet i formannskapet tirsdag:

  • Formannskapet stiller seg positiv til valgt konsept for utforming av Rådhusplassen og gir tilslutning til at dette danner grunnlag for videre detaljering av prosjektet.
  • Administrasjonen bes i det videre arbeidet se på muligheten for å få til et vannelement på bakkeplan på Rådhusplassen.

Nå gjenstår bare detaljeringen før spaden stikkes i jorda i september. Da begynner utvidelsen av Fakkelsenteret, og Rådhusplassen.

Ambisjonen er å ha grandios åpning av Rådhusplassen 17. mai 2026.

Leste du denne?

Håper på spadestikk i september

 

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.