Connect with us

Abonnenter

Kan bli kjøp av bankbygg

Avatar

Published

on

Det ble en konstruktiv debatt rundt potensielt kommunalt kjøp av bankbygget i Gotaasalleen. Administrasjonen har fått en måned på seg til å se på mulig bruk samt gå i dialog med Stor-Oslo Eiendom, som er positive til utspillet.

Kristelig Folkeparti og Lise Kragset Furuseth tok ordet i kommunestyret, og det hun sa var at Ullensaker kommun må svinge seg for å kjøpe bankbygget fra Stor-Oslo Eiendom, som eier det (les responsen fra Stor-Oslo Eiendom lenger ned i denne teksten).

Prisen ligger på 23,5 millioner kroner, og det vil være et kupp, sa en energisk og offensiv Kragset Furuseth.

Her er utspillet fra KrF:

Ber kommunen kjøpe banken

Sikre bygget

– Vi ønsker å sikre det historiske bygget ved å få det i kommunalt eie, og dette vil være en klok og langsiktig investering, innledet KrF-politikeren, som ramset opp en rekke andre grunner:

  • Det er få sentrumsnære lokaler å oppdrive i Jessheim by
  • Ullensaker kommune trenger tomter og bygg
  • Klok og langsiktig investering
  • Kommunen har ikke råd til å la være å kjøpe bygget
  • Dette er en unik og sjelden mulighet.
  • Kommunen jakter på lokaler å leie.
  • Ikke i tvil om at vi bør eie dette bygget, sier Kragset Furuseth

Og tilbakemeldingene på initiativet var både mange og applauderende, selv om flertallet landet på at det må tråkkes opp en runde med utredning av best mulig bruk samt å diskutere pris med utbygger Stor-Oslo Eiendom, som hele veien har signalisert at de ikke ønsker å bli sittende med dette bygget i sin portefølje når boligprosjektet Gotaasalleen står helt ferdig.

– Jeg er glad for at vi klarte å bevare dette bygget i sin tid, for det var jo nesten vedtatt revet, sa ordfører Eyvind J. Schumacher, hvis oldefar var byggmester da banken ble bygget.

Penger på fond

KULTURBYGG: Det gamle bankbygget er absolutt interessant som bygg på kommunale hender. Ullensaker kommune skal i dialog med eier, og potensiell bruk skal utredes fram til juni. Drone-foto: TT Boy Productions

– Vi har mye spennende virksomhet i kommunen, og kulturskolen vokst seg for stor. Vi kjenner også på at det er trangt på rådhuset, så det er lurt å vurdere lokaler andre steder, fortsatte Schumacher som gikk langt i å antyde at det finnes penger hvis kommunen skulle gå for dette.

– Vi har penger på fond, og hvorfor ikke bruke noe av det på eiendom? Dette vil være en god investering, men vi må forholde oss til utredningenplikten. Jeg stiller meg positiv til saken, flagget ordføreren.God investering. Men vi må forholde oss til utredningsplikten. Bør administrativ vurdering på plass. Stiller meg positiv til tanken.

– Spenstig å foreslå direkte kjøp via interpellasjon, sa Høyres Willy Kvilten, som sa at ideen er god.

Utrede

TORG OG KULTUR: Kanskje blir det kultur og torgaktiviteter i kommunal regi i Gotaasalleen? Bankbygget kan bli kommunalt hvis utredning og pris er rett i juni.

– Men vi må ta oss tid til utrede mulig bruk og finne ut hva vi skal bruke det til. Har vi nytte av det, så kan det hende vi skal vurdere å kjøpe det, sa Kvilten.

– Dette kan høres besnærende ut. Det er ikke så høy kvadratmeterpris, men hva skal vi bruke det til? spurte Frps Ingfrid Oddveig Tveit, som sa hun er betenkt rundt det å kjøpe bygget.

–  Takk til Lise som tar opp dette, og det hadde vært klokt av oss å være proaktive på eiendomsfronten i Ullensaker, sa varaordfører Lars Halvor Stokstad Oserud.

Handlingsrom

– Har vi mulighet til å sikre oss eiendommer, så har vi bedre handlingsrom. De fleste som selger eiendommer i Ullensaker tjener penger på det, fortsatte varaordføreren, som la inn forslag om at administrasjonen skal utrede samt at det skal inngås dialog med selger.

– Dessuten må ddministrasjonen varsle fylkeskommunen, for de er på jakt etter lokaler til Ullensaker Museum. Dette bygget vil være godt egnet, avsluttet varaordfører.

Kulturbygg

JAKTER FLATER: Kultursjef Jon Henrik Solhei – og kulturrådet i kommunene – har ikke lagt skjul på at det er behov for flere flater der kultur kan komme til uttrykk i Jessheim by.

– Ullensaker og Jessheim trenger formålsbygg i framtiden, og vi mangler kommunale eiendommer som kan fylles med kultur. Vi bør ta sikte på å fylle bygget med kultur pluss levende og godt Jessheim. Godt initiativ. Takk, sa Venstres Torbjørn Merkesdal.

– Jeg ønsker meg aktivitet i bygget, og jeg forslår også å ta det inn til administrasjon og så tilbake til kommunestyret. Dette er dessuten starten på kulturkvartalet i sentrum, sa Frps Ståle Lien Hansen.

Frustrasjon

Gikk alle fornøyd fra talerstolen?

Nei, for representanten Kragset Furuseth ga uttrykk for frustrasjon i sin replikk.

– Det er utrolig frustrerende at vi må gjennom utredninger om ting vi allerede vet. For 15 år siden ble det til salgs en eiendom i Sørenstuveien. Den var jeg i budrunde med. Men jeg bød mot Ullensaker kommune, som ville sikre seg eiendommen inntil Jessheim skole og ressurssenter.

– Her har vi en kremplett midt i sentrum, og det er ikke fylket som skal ha denne. Dette er et kupp, og jeg forstår ikke at vi må utrede så mye. Ikke i tvil om hva som er lurt å gjøre. Prisen? Jada, forhandle. Vi er for feige her nå – jeg vil ha tilbakemelding i juni, sa en så til de grader engasjert Kragset Furuseth.

– Heia Jessheim

Bettan Lundberg fra Ap applauderte også forslaget fra KrF, selv om hun var tydelig på at utredning må til før det kan handles.

– Jeg sitter i brukerstyret for museet, og det er behov for et sted til museet også, supplerte Bettan. Hun ba administrasjonen ta en telefon til Kulturhuset banken i Lillehammer for å høre om et tilsvarende bygg fungerer godt der oppe.

– Men et godt forslag er det. Hurra for Jessheim, avsluttet Ap-nestoren.

– Trenger ikke utrede

TRENGER IKKE UTREDE: Vi trenger ikke utrede hva bankbygget skal brukes til. Kulturen skriker etter en ny scene, sa MDGs Eirik Ballestad underveis i debatten om bankbygget. Her fra utdelingen av kulturpriser i 2022. Ordfører Eyvind J. Schumacher (bak t.h.) er også åpen for å kjøpe bygget, men han vil utrede bruk først. 

MDG-representant Eirik Ballestad var tydelig i sin tale da han tok ordet.

– Bra forslag, og vi trenger ikke utrede hva vi skal bruke det til. Kulturen skriker etter en scene. Grunnflate 250 kvadrat. Perfekt størrelse for en scene. Her er det mange muligheter. Gå hurtig i dialog med selger, var hans beskjed.

Der står saken, og administrasjonen skal i gang med sonderinger.

Det blir et spennende møte i juni, og alle var enige om at dette var en fin debatt.

Dette sier selger

Geir Johnsen i Stor-Oslo Eiendom synes det er konstruktivt at bankbygget debatteres politisk. Han sier følgende til Jessheimpuls:

– I likhet med kommunestyret mener vi også at bankbygget med sin sentrale beliggenhet i Jessheim er velegnet til kulturformål. Bygget – med sin sjel og atmosfære – egner seg etter vårt syn godt til ulike former for kulturtiltak med alt fra produksjon til formidling av kunst og kultur.

– Et slikt formålsbygg vil forhåpentligvis være en populær arena for byens innbyggere og besøkende og også bidra til ønsket liv ved det fremtidige torget mellom Herredshuset og bankbygget. Vi er derfor positivt innstilt til å forhandle salg av bankbygget til kommunen, og vi håper kommunen utreder sitt behov raskt da vi har parallelle salgsprosesser med andre interessenter.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.