Connect with us

Abonnenter

Feiende flott nyvinning

Avatar

Published

on

Ullensaker kommune har etablert en egen avdeling for bymiljø. Det har vært hektisk siden oppstarten i januar, slik det er når nye rutiner skal innarbeides.

Du har helt sikkert sett dem i Jessheim sentrum og andre steder i kommunen vår den siste tiden, og denne uka avsluttes den første vårrengjøringen med feiingen av gater og fortau. Den nye enheten kalt som tar seg av bymiljøet har jobbet på spreng siden nyttår.

For noe av intensjonen med å etablere avdelingen for bymiljø (det ligger jo ordet) er at Jessheim sentrum skal skinne litt ekstra i egenskap av at vi nå er en by.

Politisk mandat

Dette er et politisk mandat som enhetsleder Magne Kjensli og hans ansatte skal utføre slik kommunepolitikerne har vedtatt at det skal gjøres, og det tråkkes opp nye rutiner og oppgaver etter hvert som sesongene går over i hverandre.

– Dette er nytt for oss, og det har gått i ett siden oppstarten rundt nyttår, sier Kjensli til Jessheimpuls.

En av de heftigste snøvintrene i nyere tid førte til at snøen har ligget lenge rundt om i kommunen vår, så det ble ikke den tidligste oppstarten for feiemaskiner og dem som vasker og rengjør gater og veier i byen og andre steder i kommunen vår.

Omleggingen til en avdeling for bydrift, idrett og utemiljø ble politisk vedtatt i mai 2022, mer eller mindre for nøyaktig ett år siden.

Helhetlig

Bakgrunnen for den større omleggingen er denne kjensgjerningen:

“Det opprettes en egen enhet for bymiljø. Det er en erkjennelse at kommunen får stadig mere kompliserte vei, torg og grøntanlegg å drifte etter hvert som byen og tettstedene vokser, samt viktigheten av en koordinerende innsats mot aktiviteter og arrangementer.”

Målet med dette grepet er å oppnå økt samhandling og effektivitet i kommunens driftsrelaterte tjenester knyttet til vei, park, grønt, idrett og arrangementer.

“Det muliggjør også i større grad enn i dag en helhetlig tilnærming og samarbeid med næringsliv og privat aktører som også drifter utemiljø.”

Bakkenivå

Denne enheten har – for å si det forenklet – ansvar for drift av det kommunale som er på bakken, og intensjonen er å bli sterkere på godt bymiljø samt at maskinparken er i gang i større grad enn det som kanskje var tilfelle tidligere.

Kommunaldirektør plan, kultur og teknisk Erlend Eggum jobbet mye med denne tematikken da han var enhetsleder for vann, avløp, renovasjon og vei.

Han sa dette til Jessheimpuls i mai 2022, i forkant av den politiske behandlingen:

– Jeg tror at dette med bydrift vil gi byen – og de andre tettstedene i Ullensaker, la mer understreke det – en økt standard i form av renere og ryddigere sentrumskjerne, sier Eggum.

– Det er viktig at sentrum skinner litt ekstra. Orden og ryddige omgivelser genererer ryddigere omgivelser, så vi har også tro på at det har en forebyggende effekt på den måten.

– Men generelt vil en ny organisering gi oss større handlingsrom og fleksibilitet når oppgaves skal løses – og når det er behov for større løft i løpet av et år, sier Eggum.

Les hele saken fra 2022 her:

Foreslår løft for penere by

Avklaringer

For Magne Kjensli og hans stab på rundt 11 ansatte, så handler en del av jobben om å avstemme det som er mulig å få til av kvalitetsheving av det fysiske bymiljøet opp mot de forventningene publikum har til denne tjenesten.

– Folk krever en annen kvalitet i tjenestene enn tidligere – for eksempel når det kommer til sikkerhet i form av greiner som kan utgjøre en risiko og vanndammer som kan utgjøre en risiko – så vi bruker en del tid og ressurser på å sjekke en del av anleggene. Det er et annet fokus på dette enn det var for noen år siden, sier Kjensli.

Det er med andre ord slik at veien blir litt til mens den nye enheten for bydrift og bymiljø jobber seg gjennom de forskjellige sesongene i løpet av et år.

Men den veien er garantert ren fram mot 17. mai.

Og du vil høyst sannsynlig se at det blir feid i gater i Jessheim by – og andre steder i Ullensaker – gjennom våren, sommeren og høsten.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.