Connect with us

Abonnenter

Foreslår løft for penere by

Avatar

Published

on

Kommunestyret vedtar i dag en omlegging der vi blant annet får en  egen enhet for “bydrift og utemiljø”.

Ullensaker kommune kommer til å investere for rundt 2 milliarder kroner i teknisk infrastruktur de neste fire årene, og det har lenge vært behov for å organisere seg noe annerledes for å håndtere veksten og de oppgavene Ullensaker kommune har ansvar for.

En omfattende kartleggingsperiode har resultert i en politisk sak som kommunestyret skal ta stilling i kveld.

Hovedutvalgene og formannskapet har tidligere vedtatt at det blir ny organisering, så kveldens vedtak er mer av en formalitet.

Styrker seg

Bakgrunnen for den større omleggingen er denne kjensgjerningen:

“Det opprettes en egen enhet for «Bydrift, idrett og utemiljø». Det er en erkjennelse at kommunen får stadig mere kompliserte vei, torg og grøntanlegg å drifte etter hvert som byen og tettstedene vokser, samt viktigheten av en koordinerende innsats mot aktiviteter og arrangementer.”

Målet med dette grepet er å oppnå økt samhandling og effektivitet i kommunens driftsrelaterte tjenester knyttet til vei, park, grønt, idrett og arrangementer.

“Det muliggjør også i større grad enn i dag en helhetlig tilnærming og samarbeid med næringsliv og privat aktører som også drifter utemiljø.”

Husker du denne – Gartnerliv i byen?

Bydrift og utemiljø

For Jessheim by kan den nye organiseringen resultere i en egen enhet for «Bydrift og utemiljø».

“Det er en erkjennelse at kommunen får stadig mere kompliserte vei, torg og grøntanlegg å drifte etter hvert som byen vokser. Målet med dette grepet er å øke samhandlingen og derigjennom effektiviteten i kommunens driftsrelaterte tjenester knyttet til vei, park og grøntanlegg.”

Bydrift

Erlend Eggum i Ullensaker kommune har jobbet mye med denne saken.

– Hvis vi ser framover, Eggum?

– Jeg tror at dette med bydrift vil gi byen – og de andre tettstedene i Ullensaker, la mer understreke det – en økt standard i form av renere og ryddigere sentrumskjerne, sier Eggum.

– Det er viktig at sentrum skinner litt ekstra. Orden og ryddige omgivelser genererer ryddigere omgivelser, så vi har også tro på at det har en forebyggende effekt på den måten.

– Men generelt vil en ny organisering gi oss større handlingsrom og fleksibilitet når oppgaves skal løses – og når det er behov for større løft i løpet av et år, sier Eggum.

Byplanen

Arbeidet med byplan går sin gang og skal få fullt fokus utover høsten. Da vil det være naturlig å bake inn denne tematikken, altså driften av byen og annet som bidrar til at Jessheim blir et enda bedre sted å bo, leve og jobbe.

– Ja, mye av det vi holder på med innenfor teknisk, uteområder og parkering vil være en naturlig del av innholdet i byplanen, sier Eggum.

– I tiden som kommer vil det også være naturlig å se på et mulig samarbeid med private aktører i byen Jessheim. Det er jo ingen grunn til at vi skal kjøre etter hverandre med feiemaskin på fortauet, for å sette det litt på spissen, avslutter han.

Samarbeid

I saken understrekes det at den nye avdelingen skal ha oppgaver i hele kommunen, men at innsats mot drift av byrelaterte områder styrkes og blir synliggjort.

BYDRIFT OG UTEMILJØ: Kanskje får Ullensaker en egen avdeling for bydrift og utemiljø, hvis politikerne vil?

STASJONSPARKEN 1961: Slik så parken ved Jessheim stasjon ut i 1961. To parkvoktere fra jernbanen hadde ansvaret for å holde den ved like. Står vi overfor et løft for utemiljøet i byen 61 år senere? Det tar politikerne stilling til denne uken. Foto: skjermdump Ullensaker bygdebok

 

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.