Connect with us

Folk

Nå vedtas planen for Nordbytjernet

Avatar

Published

on

Kommunestyret har vedtatt planen for området Nordbytjernet. Nå skal pengene på plass for å realisere løftet i dette friluftsområdet.

Det er en solid smørbrødliste som skal på plass når Nordbytjernet og området rundt skal få et lenge bebudet løft. En del er på gang og noe må planlegges videre.

Og – kanskje viktigst nå i den innledende fasen – er at det er politisk vilje til å sette av penger i budsjettet allerede fra 2022 og i årene fram til 2026 for å realisere det forestående løft.

Dette kommer

Så hva er det publikum har i vente? Dette:

  • Nytt toalettanlegg
  • Synliggjøring av områdets historie som nytteområde og rekreasjonsområde
  • Frisbee-golf – til tross for protester fra naboer og Ullensaker kulturråd
  • Benker og bord i tilknytning til kiosken (planlagt å komme allerede i høst)

FLERE AV DISSE:  Det legges opp til flere benker i området rundt Nordbytjernet. 

  • Flere benker, sitteplasser og sykkelparkering (arbeidet med å få på plass dette er i gang)
  • Tilrettelegging for lyssatt turløype i den delen av området som ikke er omfattet av forbudet mot å lyssette
  • Utendørs bordtennisbord (flertall)

Ferdsel langs den stien ved vannet i nord (gul strek) begrenses med store og tydelige skilt i hver ende i hvilke perioder det ikke er ønskelig med trafikk langs denne stien.

Eksisterende stier langs eller ved Nordbytjernet skal ikke asfalteres, men på alle andre måter opparbeides mest mulig universelt utformet der det er behov.

Frisbee-golf ved Tjernet snart realitet?

Det har vært tildels massive klager på den planlagte frisbee-golfbanen fra naboer og kulturrådet; klagerne er redde for ødeleggelse av sårbar natur og folks sikkerhet.

“Kommunedirektøren ønsker å opprettholde ønske om å få etablert en discgolfbane i samarbeid med Jessheim Discgolfklubb. Det skal arbeides med å finne en best mulig plassering av baner som tar hensyn til naturen og andre brukere av området.”, heter det i svaret på det konkrete spørsmålet. 

Trenger midler

Det ligger i kortene – og opp i dagen – at Ullensaker kommune er nødt til å ta de største kostnadene selv, og det ligger i kortene at det må søkes tilskuddsmidler der det er mulig.

De tiltakene som er foreslått er foreløpig ikke kostnadsberegnet. Det følger med andre ord ikke penger med det vedtaket som fattes i kommunestyret denne uka.

Og det kreves årlige budsjettvedtak for å realisere det man har satt seg fore i dette området.

BORD OG BENKER: Bord og benker i tilknytning til kiosken er på gang. 

Frivilligheten

Det er kommet inn ønsker om skøytebane – og også skøyteløype – men det ligger ikke inne i den kommunale planen at det blir en offentlig oppgave å få til.

I fjor vinter var det den levende strikkmotoren Hans Petter Trondsen og en del andre privatpersoner som tok initiativ til å lage skøytebane. Den ble en formidabel suksess!

Nå fikser Trondsen skøytebane på Nordbytjernet

Nytt bygg?

Nytt toalettanlegg er også blant forslagene som skal bakes inn i planen for Nordbytjernet. Nordbymoen vel har spilt inn planene de hadde med forsamlingshus ved tjernet.

Les mer om de planene her:

Drømmen som brast?

Kommunestyret vedtar denne planen tirsdag neste uke.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.