Kontakt oss

Politikk

Nå våres det for nytt kryss

Avatar

Publisert

Folket på Fladbyseter og langs Ekornrudvegen kan snart begynne å applaudere for at kø i morgenrushet ut fra Randbydalsvegen ser ut til å være over.

Rom ble ikke bygget på en dag, og det samme gjelder for planene om å skyve trafikken fra Randbydalsvegen opp mot en kommende rundkjøring der Ekornrudveien møter Algarheimsveien.

Planene – og tegningene – har eksistert siden 2017, men nå er altså øyeblikket kommet for å sende detaljregulering ut på høring – hvis formannskapet vedtar det, vel å merke.

Det er Grefsen Eiendom som bekoster denne kryssløsningen. Grefsen Eiendom har også byggeprosjekter i området.

Bedre flyt

Planen legger til rette for en omlegging av Randbydalsvegen slik at den sammen med Ekornrudvegen  danner en ny rundkjøring ved Algarheimsvegen. Ambisjonen er at denne endringen vil medføre forbedret trafikkavvikling, spesielt for trafikken fra Randbydalsvegen og Ekornrudvegen.

Og hvis dette nå skulle bankes gjennom, så kan beboere som benytter seg av Randbydalsvegen og Ekornrudvegen gå lysere tider i møte med tanke på kø i morgen- og ettermiddagsrushet.

– Dette er i tråd med hva vi politisk – i all hovedsak – har vært enige om tidligere, sier Frps Ståle Lien Hansen.

Bolig og næring

Initiativet for denne omleggingen skjer på bakgrunn av et krav om å legge om veien hvis det skal bygges boliger i dette området. Det er planlagt rundt 350 boliger og 1.200 kvadratmeter til næringsarealer – 300 kvadratmeter dagligvare, 300 kvadratmeter kontorlokaler og 600 kvadratmeter tiltenkt bil og møbler.

Flyttes

For å si det veldig enkelt så flyttes påkjøringen fra Coop Extra ved Rambydalsvegen bort til krysset der man kjører inn til Ekornrud. Der bygges det en rundkjøring, og denne løsningen vil løse problemene for alle dem som sliter med å komme seg på Algarheimsvegen fra Rambydalsvegen og Ekornrudvegen.

Denne omleggingen vil også legge til rette for en forbedring av gang- og sykkeltilbudet i dette området. Dessuten vil busstopp ved Algarheimsvegen bli oppgradert som følge av denne omleggingen, heter det i saksdokumentene.

Hvis prosessen flyter godt, så kan denne omleggingen bli gjenstand for snorklipp i løpet av to år. Det antydes i hvert fall det fra politisk hold.

Formannskapet vedtok dette enstemmig. Også Senterpartiet var med på dette, selv om et jorde blir delt i to for å få til denne løsningen.

Men varaordfører Stokstad Oserud argumenterte med at denne saken er kommer så langt i prosessen samt at fordelene ved å få på plass en løsning som dette mange.

Det offentlige hadde neppe hatt råd til å bekoste dette i lang tid framover, og Grefsen Eiendom tar kostnadene med å få infrastrukturen på plass, sa varaordføreren.

Det er ikke sagt noe om dato for ferdig opparbeidet kryssløsninger.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.