Connect with us

Abonnenter

Snart kommer planen for Trandumskogen

Avatar

Published

on

Raseringen av Trandumskogen er høyt oppe på Forsvarsbygg sin agenda. Metoder fra ryddingen og tilbakeføring av vegetasjon på Hjerkinn blir trolig brukt i restaureringen av vårt nasjonalmonument. 

Kommende helg er det fredsmarkering i Trandumskogen. I den forbindelse har Jessheimpuls sjekket status for gjenoppbyggingen av ett av våre viktigste monumenter etter krigen.

Programmet lørdag:

10.00: Omvisning i regi av Ullensaker museum

11.00: Fredningsmarkering med taler, musikkinnslag, kransnedleggelse

 • Ordfører Eyvind Schumacher leder seremonien
 • Forsvarsdepartementet v/Statssekretær Tone Skogen
 • Fylkesråd Tonje Brenna
 • Forsvaret v/Heidi Kraft Johnsen, Sessvollmoen Garnison
 • Riksantikvar Hanna Geiran

Hjerkinn skytefelt er satt tilbake til naturområde. Arbeidet ble ferdig i 2020, og da var blant annet 47.000 vierplanter satt i jorden i løpet av de 15 årene dette prosjektet pågikk.

Totalkostnaden for Hjerkinn var 585 millioner kroner, så penger blir trolig ingen begrensende faktor i reparasjonene etter fadesen i Trandumskogen.

Leste du denne?

Makten og vanæren

Fjell til skog

Hjerkinn er et fjellområde, og Trandumskogen er et skogområde i lavlandet med en annen type bonitet.

Men hos Forsvarsbygg har de klokkertro på at erfaringene fra Hjerkinn er gull verdt når restaureringen i lavlandet tar til.

Skandalen i Trandumskogen

 • I juni i år skulle Forsvarsbygg fjerne noen trær i Trandumskogen
 • Rundt 1.500 trær ble fjernet innenfor grensen for fredet området.
 • Det er en større andel trær enn det som var nødvendig, skrev Forsvarsbygg i en pressemelding i juni
 • Ullensaker kommune har anmeldt Forsvarsbygg for inngrepet i Trandumskogen, som ble fredet av Riksantikvaren i 2020.
 • Forsvarsbygg eier skogsområdet og har stått for hogsten. Fylkeskommunen er forvaltningsmyndighet i området.
 • Jobben som skulle gjøres var tynning og fjerning av en trær som måtte tas fordi de var råtne eller skadet.

– Erfaring

– Forsvarsbygg har mye erfaringer fra denne type revegeteringsarbeider fra Hjerkinn. Hjerkinn er Norges største naturrestaureringsprosjekt noensinne, og har vakt oppmerksomhet i fagmiljøer nasjonalt og internasjonalt, sier avdelingsdirektør eiendomsforvaltning Jan Erik Johansen til Jessheimpuls.

– Verdighet og respekt

– Arbeidet med å reetablere Trandumskogens verdighet og respekt har høy prioritet. Ryddearbeidet først, og det legger grunnlaget for den videre tilbakeføringen som formidlingsarena, fortsetter Johansen.

Alt arbeid foregår i nært samarbeid og dialog med Viken fylkeskommune, Ullensaker kommune, Stiftelsen Trandum og Øvre Romerike Forsvarsforening, sier Johansen.

Rapport i oktober

Forsvarsdepartementet nedsatte på forsommeren en undersøkelseskommisjon som er forventet å levere sin rapport i oktober.

Kommisjonen skal klarlegge hva som har skjedd og vurdere tiltak for å sikre at ikke noe tilsvarende skal kunne skje i fremtiden.

– Vi forholder oss aktivt til kommisjonen, som er satt ned av Forsvarsdepartementet, og til etterforskningen fra Øst politidistrikt. Vi samarbeider godt med begge disse, sier Johansen.

Svikt

Forsvarsbygg har foretatt en gjennomgang av egne rutinger. Så langt viser denne at det er et forbedringspotensial på hvordan prosedyrer og styrende dokumenter skal formidles og anvendes internt i organisasjonen.

– Vi ser viktige læringspunkter for oss, som vi nå skal gå gjennom og vurdere videre, sier Forsvarsbygg sin mann Johansen.

Prosjektgruppen arbeider nå utifra en overordnet plan for første fase og arbeidene er godt i gang.

Nødvendige ressurser settes inn for å ivareta re-etableringsarbeidet.

 

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.