Kontakt oss

Byhistorie

50 år gammel tradisjon over?

Publisert

Siden 1974 har bøssebærerne samlet inn penger til den årlige TV-aksjonen. Nå er det nesten 50 år gamle eventyret trolig over. 

Bildet til denne saken er et klassisk motiv i forkant av TV-aksjonen. Her er det daværende ordfører Harald Espelund, kulturkonsulent Kathrine Øynebråten, tidligere formannskapssekretær Turid Kobbhaug og leder av Ullensaker idrettsråd Jan Ivar Engebretsen som oppfordrer folk til å bli bøssebærere i 2009. Den gang gikk pengene til Blå Kors.

Over og ut?

I det siste kommunestyret før jul kommer lokalpolitikerne til å stemme for at tiden er over for fysisk bøssebæring i vår kommune.

Det er flere årsaker til at bøssebæring nå er historie, men en del av totalbildet er at foreldreutvalgene ved skolene stiller spørsmål rundt den oppgaven FAU blir invitert til å gjøre hvert år.

Tvang?

Bøssebæring oppfattes mer som en tvungen oppgave enn et frivillig oppdrag for flere av foreldreutvalgene i Ullensaker-skolen.

Noen foreldreutvalget valgte å ikke gjennomføre fysisk bøssebæring i år.

“Det anbefales at politisk ledelse gjør en vurdering av organiseringen slik den er i dag og beslutter om den videre organisering i Ullensaker fortsatt skal baseres på FAU. Dette dersom det skal gjennomføres fysisk bøssebærerne i fremtiden.” heter det i saksdokumentet der TV-aksjonen 2021 evalueres.

Utfordrende

Rekrutteringen av bøssebærere var mer utfordrende i år enn tidligere, noe som ifølge evalueringen kan skyldes at mange opplevde fjorårets heldigitale aksjon med digitale bøsser som en god måte å samle inn penger på.

“Dermed hadde nok mange forventning om at TV-Aksjonen nå ville gå over i digital aksjon.”

Annonsering

I tillegg kan det virke som om mange ikke ønsker å gå med bøsse lenger.

Mange liker det

Når det er sagt, så er det mange som ønsker å gi i bøssene, og det å gå med bøssen har stor verdi for barna.

I tillegg skaper dette en møteplass for foresatte ved henting og levring av bøsse på skolene.

Politikerne tar den endelige avgjørelsen i kommunestyret 14. desember.

PS! Totalbeløpet i Ullensaker ble kroner 1 345 290, som tilsvarer kroner 33,25 per innbygger. Innsamlet beløp i bøssene var kroner 320 862, av dette var 181.527 kroner samlet inn i fysiske bøsser. Beløpet er betydelig høyere enn året før da det kun var digitale bøsser grunnet koronapandemien.

Åreppen sitt bidrag fra skoleløp og loddsalg utgjorde hele 113.085 kroner, og dette var det største beløpet etter Avinor sitt bidrag på 125.000 kroner.

Kommunen bidro med 40.943 kroner, noe som er basert på en krone per innbygger i vår kommune.

Annonsering

Copyright © 2022 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.