Connect with us

Abonnenter

Spikeren i kista for dette området?

Avatar

Published

on

Formannskapet vedtok reguleringsplanen for siste del av utbyggingen i Gotaasalleen. Utbyggerne av den sørlige delen sier at det må et mirakel til for at de kommer til å bygge.

Stor-Oslo Eiendom har siden 2022 lagt videreføringen av prosjektet i Gotaasalleen på is. Feltet K2 er en naturlig forlengelse av prosjektet i Gotaasalleen, og skuffelsen var stor innad da Stor-Oslo Eiendom ikke kunne fortsette videre med å utvikle tomtene mot Trondheimsveien.

SKUFFELSE: Håp var til stede i februar, men prosjektleder hos Stor-Oslo Eiendom Jenny Holen (t.v.) var skuffet etter at formannskapet opprettholdt tre etasjer mot vernesonen i området K2, altså siste del av prosjektet i Gotaasalleen. Her er hun på befaring med kollega Ingvild Hovstein Aardal i februar i år. 

Dette opprettholdes etter formannskapsmøtet tirsdag.

  • Planforslaget legger til rette for anslagsvis 200 boenheter, utadrettet virksomhet og næring i Gotaasalléen og 1. etasje ut mot Trondheimsveien.
  • Planforslaget innebærer at det kan bygges inntil 194 nye boliger i form av blokkleiligheter.
  • Det nye boligområdet skal ha adkomst via Gotaasalleen. Planforslaget er utarbeidet for Gotaas Utvikling AS og Step Eiendom AS.

Les denne fra 2022:

Gjennomfører ikke dette prosjektet

Slapp gjennom

– Jeg skal ikke legge skjul på at vi er skuffet, for utnyttelsen det er lagt opp til gjør det vanskelig for oss å gjennomføre dette prosjektet, sier prosjektleder Jenny Holen hos Stor-Oslo Eiendom.

Hun sier hun hadde håpet av høyresiden ville gjøre endringer – altså tillate mer enn tre etasjer mot vernesonen mot Bjørk og Fredheim sør for utbyggingsprosjektet – og skuffelsen var stor da Holen innså hvilken vei det bar i formannskapet.

– Ja, jeg må innrømme at jeg er skuffet over utfallet, sier hun til Jessheimpuls.

– Skuffende

– Det er tungt å se at Fremskrittspartiet og Høyre – som stemte for å oppheve vernesonen i sør ved forrige behandling – nå stemmer det gjennom i møtet, legger Holen til.

– Realitetsorienteringen er i det hele tatt liten når det politisk snakkes om tre etasjer med saltak i den delen av prosjektet. Det er rett og slett ikke økonomisk realiserbart for vår del. Vi har forsøkt å nå fram, men det har vi altså ikke gjort, sier prosjektlederen til Jessheimpuls.

Holen finner det litt pussig å sitte og høre på den politiske diskusjonen som konkluderer med at det skal bli godt å få sluttført det som blir en flott portal – med saltak – til Jessheim sentrum samt å understreke hvor viktig dette er prosjektet er for Jessheim.

– Vi har forsøkt å nå fram med at det som ble vedtatt ikke gjør det mulig for oss å bygge ut siste del av vårt prosjekt i Gotaasalleen. Det virker som om framdrift i saken har vært viktigere enn å vedta en reguleringsplan som er mulig å realisere for oss som utbygger, avslutter Holen.

Hva Stor-Oslo Eiendom nå gjør i området er uvisst, bortsett fra at Holen er tydelig på at prosjektet for deres del ikke blir gjennomført slik virkeligheten er med det vedtaket som ble gjort i formannskapet.

– Vi må jo håpe at dette ikke er slutten av visa for reguleringsplanen for K2 – og at vi kan finne en løsning i samarbeid med politisk ledelse. Området fortjener både et løft og en avslutning, avslutter Holen.

Fem år

– K2 er inne i sitt femte år av reguleringsprosessen, og uventede utfordringer har forhindret oss i å fullføre prosjektet i henhold til den framdriftsplanen vi satte. Det er synd, ikke minst fordi området framstår uferdig i dag, sier Holen.

Utfordringene det er snakk om er kravet om nedtrapping mot to privatboliger som har vernehensyn på seg langs Trondheimsveien – et krav som ble oppretthold i formannskapet tirsdag denne uka.

Dette skrev jessheimpuls i november 2022:

Vinglet seg til vern og nedtrapping

Låst situasjon

STRANDET: Det blir for liten utnyttelse av prosjektet til Stor-Oslo Eiendom hvis de gjeldende politiske vedtakene opprettholdes, ikke minst med den vedtatte nedtrappingen mot privatboligene som grenser til prosjektet, mener Stor-Oslo Eiendom AS.

Det er her situasjonen har låst seg for Stor-Oslo Eiendom og prosessen videre. Så var da også oppheving av vern mot de to privatboligene fått marginalt flertall de gangen dette har vært behandlet politisk:

  • formannskapet stemte for å oppheve hensynssonen da de behandlet saken – FrP, Høyre og SV stemte for å oppheve vern. Det vedtaket ble anket inn til kommunestyret av daværende ordfører Eyvind J. Schumacher (Ap)
  • I kommunestyret ombestemte SV seg, og vedtaket ble 43 stemmer for å beholde vern og 42 stemte mot å beholde vern. Mer marginalt blir det ikke i kommunestyret i Ullensaker

Strider mot føringer

For Stor-Oslo Eiendom forholder saken seg fortsatt slik at de mener nedtrappingen ble pålagt strider strider mot byplanens føringer og også de overordnede målsettinger som er fastlagt i statlige planverk – altså at det skal bygges tett nær kollektivknutepunkter.

– Vi mener hensynssonen for vern fortsatt er et sentralt punkt som krever ny vurdering, sier Jenny Sofie Holen.

UFORLØST: I en optimal verden burde området som gjenstår for prosjektene i Gotaasalleen og sørover vært regulert under ett, sier ordfører Ståle Lien Hansen. Politiske vedtak som gjelder forhindrer akkurat det scenarioet. 

– Helst helhetlig

Ordfører Ståle Lien Hansen ble i løpet av valgkampen utfordret på blant annet høyder i dette prosjektet.

– Da svarte jeg at det ikke er aktuelt å øke høydene så lenge hensynssonen ligger der, sier Lien Hansen til Jessheimpuls.

– Men vi stemte for å fjerne hensynssonen da denne reguleringen var opp til behandling sist. Det betyr at vi i utgangspunktet er positive til å se på en slik tilnærming, men det vil først skje når hensynssonen eventuelt er fjernet, legger ordføreren til.

– Når – og eventuelt hvordan – vil det skje?

 

FORFALL: Det er en kjent sak at områder som har behov for utvikling og transformasjon kan bli et negativt element i nærmiljøet, mener representantene fra Stor-Oslo Eiendom. Jessheimpuls har tidligere skrevet om den tematikken, og Ståle Lien Hansen (Frp) og daværende ordfører Eyvind J. Schumacher erkjente den gang at dette var et problem visse steder i Jessheim by.

I tidligere innspill til prosjektet K2 har de borgerlige sagt at det i utgangspunktet er ønskelig med en helhetlig utvikling fra krysset Trondheimsveien- Gotaasalleen og nedtrapping hele veien bort til Teisengården hvis hensynssonen som er vedtatt løftes vekk.
– Da ville vi blant annet unngått flere av- og påkjørsler mot Trondheimsveien, og vi kunne fått en helhetlig utvikling av hele området – altså at det ikke blir liggende igjen to enkeltstående boliger som vil kunne bli vanskelig å transformere på et senere tidspunkt.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.