Kontakt oss

Abonnenter

Bruduljer rundt konsulentkutt

Avatar

Publisert

Vi kan forvente oss et heftig ordskifte når saken om kutt i bruk av konsulenter skal opp i kommunestyret neste uke. Og kommer Frp og Høyre til å skille lag der også, slik de gjorde i formannskapet?

Det er flere pågående prosesser der det skal kuttes for å håndetere kommune-økonomien i årene som kommer:

  • Det skal spares 20 millioner kroner i 2024 i form av et omstillingsprosjekt der stillinger kan ryke
  • Det skal spares 10 millioner kroner i konsulentbruk i 2024

Disse prosessene har forståelig nok ført til uro blant de ansatte i Ullensaker kommune, noe de tillitsvalgte redegjorde for i administrasjonsutvalget i forrige uke.

Dette har Jessheimpuls skrevet om tematikken tidligere:

En kald og klassisk regneøvelse?

Deler seg

I formannskapet oppsto et skille – i hvert fall i det møtet – mellom de borgerlige partiene da saken om kutt i konsulentbruk var til behandling.

Høyre – ved varaordfører Børre Lien Hansen – redegjorde for at de ikke kommer til å godta de foreslåtte kuttene i kulturtilbud.

Dette er de foreslåtte kuttene i kultursektoren:

Foreslåtte kutt i bruk av konsulenter i alle sektorer:

– Jeg var spent i forkant av dette møtet, for jeg lurte på om posisjonen ville avsløre noe rundt hvor de vil kutte, sa Arbeiderpartiets Lars Fjærli Hjetland, som gjorde et poeng ut av det faktum at Høyre og Fremskrittspartiet ikke trampet i takt i denne saken.

– De deler seg i posisjonen, og det er interessant, sa Fjærli Hjetland.

Fremskrittspartiet ville ta saken til orientering for å ta debatten i kommunestyret, mens Høyre var tydelige på at det ikke blir kutt i kulturmidler på deres vakt.

Senterpartiet ønsker å droppe hele prosessen med kutt i konsulentbruk, og Arbeiderpartiet argumenterte med at i deres budsjett var ikke denne type kutt nødvendig.

Lovlighetskontroll

Den rødgrønne opposisjonen er for øvrig spent på utfallet av lovlighetskontroll av budsjettet til posisjonen. Det er tatt til orde for at budsjettering i form av “sekkeposter” – altså kutt på 20 millioner i form av omstilling i kommunen samt 10 millioner kroner kutt i konsulentbruk – ikke er lovlig.

Hammerfest kommune fikk ifølge Ap-representant Fjærli Hjetland ikke lov til å budsjettere på den måten, og Møre og Romsdal fylkeskommune fikk ikke lov til å budsjettere på den måten.

– Jeg er spent på utfallet av lovlighetskontrollen her i Ullensaker, sa Ap-politikeren.

Varige kutt?

Det ble også stilt spørsmål om hvorvidt de foreslåtte kuttene kommer til å bli varige, eller om dette er kun i årets budsjett.

For eksempel er det foreslått kutt i barnehagesektoren pålydende 1.250.000 kroner, men de rødgrønne poengterte at det er ventelister i barnehagesektoren og at disse pengene høyst sannsynlig må inn i senere budsjetter for å ta av trykket i barnehagesektoren.

– Det er vel bare for posisjonen å erkjenne at det ikke er folk i dyre dresser som forsvinner, det er fine tiltak i kultursektoren og annet som lider, var beskjeden fra den rødgrønne i opposisjonen.

Den endelige debatten kommer i kommunestyret 19. mars.

Den kan være verdt å få med seg.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.