Kontakt oss

Abonnenter

Gjennomfører ikke dette prosjektet

Avatar

Publisert

Stor-Oslo Eiendom har gitt beskjed til Ullensaker kommune om at de ikke kommer til å gjennomføre neste trinn av prosjektet i Gotaasallen. De nylig vedtatte politiske føringene for området er årsaken.

Prosjektet K2 har vært sendt flere ganger mellom utbyggere og politikere, og det var i kommunestyret i slutten av november at det ble fattet et endelig vedtak rundt nedtrapping mot to private eiendommer som grenser til utbyggingsområdet.

De borgerlige og rød-rødgrønne har hatt steile fronter i denne saken, som har vært sendt fram og tilbake mellom administrasjon og det politiske bord temmelig mange ganger. Kontrastfylt politikk, der det ble utvist politisk glede på den ene siden – men også politisk sorg på den andre siden.

Tre etasjer

Vedtaket som ble fattet stiller krav til maks tre etasjer mot de privateide boligene Fredheim og Bjørk, noe Stor-Oslo Eiendom nå har konkludert med at blir for lite til at deres del av prosjektet kan gjennomføres.

– Vi kommer ikke til å gjennomføre våre planer for dette området, og det er med tungt hjerte vi har sendt brev til Ullensaker kommune og informert om det. Vi mener oppriktig at vårt planforslag ville bidratt til god sentrumsutvikling av Jessheim, men det har blitt nedskalert i flere runder, og vi ser ikke noen mulighet til å gjennomføre dette med de føringene som ligger, sier Kenneth Skaarud, regionssjef for region nord hos Stor-Oslo Eiendom AS.

Dette skrev Jessheimpuls i begynnelsen av november:

Komikkens skjær eller ren parodi?

– Skjer det ofte at dere legger ned arbeidet med et prosjekt som har kommet såpass langt?

– Det er ytterst sjelden at vi sett oss nødt til å stoppe planprosesser, men når de folkevalgte velger å sette til side sine tidligere vedtatte overordnede planer, blir uforutsigbarheten for stor med det resultat at vi har kommet fram til denne avgjørelsen, sier Skaarud.

– Vi har forholdt oss til overordnede kommunale og statlige føringer for sentrumsnær byutvikling, men med det siste politiske vedtaket er det umulig for oss å videreføre planforslaget for felt K2, avslutter regionsjefen.

– Viktig med krav

KRAV: Innstramming og krav til prosjekter har vært en rød tråd for de styrende partier denne perioden. Vi kan ikke fire på kravene i dette prosjektet, sier varaordfører Lars Halvor Stokstad Oserud. 

Varaordfører Lars Halvor Stokstad Oserud sier til Jessheimpuls at dette er en sak som har vært diskutert grundig og lenge, og at han selv var i tvil i forkant av det som ble flertallsavgjørelsen – altså at det må trappes ned til maks tre etasjer mot eiendommene som grenser til prosjektet i sør.

– Arbeiderpartiet og Senterpartiet har stemt konsekvent for nedtrapping i tre etasjer hele veien her, og jeg føler det er viktig at vi holder oss til den linja vi har valgt – å sette krav til prosjektene som kommer, sier Stokstad Oserud.

– Vi mangler ikke utbyggingsarealer i Jessheim by, og K2 blir forhåpentlig realisert en gang, avslutter varaordfører.

– Trist

Ståle Lien Hansen i Fremskrittspartiet sier det er trist at det ikke blir enhetlig utvikling av hele K2-prosjektet, og han er spent på hva som skjer med hele området nå.

ADVART: Dette ble vi advart mot, sier Fremskrittspartiets Ståle Lien Hansen om at Stor-Oslo Eiendom nå varsler at de ikke går videre med prosjektet K2.

– Dette er noe vi ble advart mot i forkant av møtet der endelig vedtak ble fattet, og med økte byggekostnader, nedskalering av høyder og andre krav til innhold i området, så er jeg ikke direkte overrasket over at Stor-Oslo Eiendom kom fram til denne avgjørelsen, sier Lien Hansen.

– Område S5 i Jessheim sentrum er også stoppet opp?

– Der går ikke utviklerne av det området videre før en oppdatert byplan er lagt på bordet, men for område S4 så har det politiske miljøet gitt klare føringer til administrasjonen om at det skal gjennomføres i tråd med eksisterende planer for det området, sier Lien Hansen.

Men K2 henger altså i løse luften etter at Stor-Oslo Eiendom AS har varslet om at deres planer ikke blir gjennomført.

 

 

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.