Connect with us

Abonnenter

Vinglet seg til vern og nedtrapping

Avatar

Published

on

NYHETSANALYSE

Byggeprosjektet K2 i Gotaasalleen fikk nye politiske føringer i kommunestyret. Nå er det igjen tre etasjer som gjelder inn mot to private eiendommer som for noen uker siden ikke trengte vern – men som nå har vern på seg. 

Det er ikke så lett å henge med på de politiske strømningene som råder i prinsipielle saker i Ullensaker-politikken. For noen uker siden var det fem etasjer som gjaldt i byggeprosjektet K2 inn mot to private eiendommer – Fredheim og Bjørk – langs Trondheimsveien inn mot sentrum.

Konstrastfylt debatt der den ene siden – rød-grønt flertall – fikk med seg SV slik at det ble flertall for nedtrapping på tre etasjer ned mot de to private eiendommene Bjørk og Fredheim. Dette i motsetning til det som ble vedtatt i formannskapet for noen uker siden.

Komikkens skjær eller ren parodi?

Vingling

Så var det da også det vi ikke kan omtale som annet enn politisk vingling som ble hovedfokus i debatten i kommunestyret tirsdag kveld.

Høyres Karianne Raad Wanggaard hadde det kanskje mest ektefølte innlegget, der hun ga klart uttrykk for at hun ikke kjente seg igjen i det som ble vedtatt i gårsdagens kommunestyremøte – altså at uthuset i Teisengården skulle flyttes seks meter og “dett var dett” – i tillegg til at hagen til Teisengården var et punkt som ble vektet tungt da vedtaket ble fattet for det som begynner å bli noen år siden.

Jessheimpuls har skrevet om denne saken siden 2018 (da vi så dagens lys), men det har versert planer siden 2016, minst.

Les teksten fra 2019 her:

Fra tomannsbolig til kulturtun

Svaier

De borgerlige og rød-rødgrønne har hatt steile fronter i denne saken, som har vært sendt fram og tilbake mellom administrasjon og det politiske bord temmelig mange ganger. I kommunestyret tirsdag ble det satt et endelig punktum for denne saken.

Det blir tre etasjers nedtrapping mot to private eiendommer som har vern på seg, etter ikke å ha vern på seg for noen uker siden.

Kontrastfylt politikk, der det ble utvist politisk glede på den ene siden – men også politisk sorg på den andre siden.

Historien

Dette skrev Jessheimpuls forrige gang saken var oppe til politisk behandling for noen uker siden:

Det nesten 14 mål store området skal bli til snaut 200 leiligheter, men med såkalt utadrettet virksomhet i Gotaasalleen samt mulighet for å konvertere boligarealer på bakkeplan til næringsformål ved behov i framtiden. Adkomst skal være via Gotaasalleen.

GOTAASALLEEN: Krysset Gotaasalleen og Trondheimsveien kan se slik ut i framtiden. Skisse: Dark Arkitekter

Utbyggerne beskriver dette prosjektet blant annet på følgende måte:

Dette er forgården til Jessheim sentrum som går fra historisk bebyggelse til en urban situasjon med aktive fasader, og det legges opp til variasjon i bygningnsuttrykk gjennom høyder, volum, fasader og materialbruk.

VARIASJON: Variasjon i f0rm av høyder, materialbruk, høyder og volum er en del av strategien for å unngå et sterilt boligprosjekt ved inngangen til Jessheim sentrum. Skisse Dark Arkitekter

Leste du denne?

For høyt mot naboeiendommene

Variasjon

Det er også ønskelig med variert bebyggelse i dette området, og prosjektet skal ta hensyn til eksisterende bebyggelse både i sør og i nord.

I Byplanen stilles det krav til at bebyggelsen skal være nedtrappet i nord mot bevaringstriangelet og i sør mot de bevaringsverdige eiendommene Bjørk og Fredheim, og det er her mye av “slaget” har stått når politikerne ved to anledninger tidligere har kommentert det det har fått seg framlagt av utbyggerne Gotaas Utvikling AS og Step Eiendom AS.

Nok hensyn?

Administrasjonen ordlegger seg slik i saken som skal opp i formannskapet i morgen, tirsdag:

“Med en tilbaketrukket byggegrense, farge og materialitet, variasjon i høyde, volum og takvinkel, hensyntar den foreslåtte bebyggelsen i sør, Fredheim og Bjørk. Dette skaper en god overgang fra eksisterende bebyggelse i sør til nord og gir det bevaringsverdige kulturmiljøet den plassen det trenger, samtidig som at det er plass og rom for trær og annen beplanting til å etablere seg godt. I tillegg er det sikret mellomrom med en god bredde som skaper gode mellomrom i en bebyggelse som tross sine tilpasninger står i kontrast til eksisterende bebyggelse.”

Så gjenstår det å se om prosjektet kommer gjennom det politiske nåløyet denne gangen.

 

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.