Connect with us

Politikk

Strammer regler i politikken

Avatar

Published

on

Tiden er kommet for å stramme inn litt på kjørereglene i politikken, etter at dette temaet har vært diskutert av og på de siste årene.

Det er ikke til å komme fra at det til tider har vært harde – og tidvis usaklige – tak mellom de politiske blokkene de siste fem-seks årene, og tirsdag skal kommunestyret ta stilling til kjøreregler som sier klart hva som er akseptabelt – og uakseptabelt – fra talerstolen og salen under politiske møter.

Vedvart

Jessheimpuls har adressert akkurat dette i noen tekster i løpet av de siste seks årene.

Blant annet denne teksten fra februar 2020:

“Det er med disse to fargerike personene – Barry og Arnardo – i bakhodet at jeg av og til tenker mitt når jeg er vitne til den politiske tungvektskampen som foregår på de fleste plattformer for tiden.”

Videre:

“Våre folkevalgte hamrer løs på hverandre så fort sjansen byr seg, og av og til kjenner jeg på en liten følelse av utmattelse, konstant grått skydekke og ganske liten vilje til å oppnå noe konstruktivt når det kommer til politikk. Det ligger i politikken at det er ideologisk uenighet. Men det handler om en viss stil og finesse i framtoningen og framgangsmåten. Det handler om det for oss alle.”

Verdighet og lys i sirkusbyen vår

Formell setting

– Det er på tide å formelt få orden på dette, etter at vi har diskutert det over noen år, og jeg løftet fram dette i tverrpolitisk gruppeledermøte nylig, sier ordfører Ståle Lien Hansen, som også ser på dette som en påminnelse om at politiske verv også kommer med visse forpliktelser.

– Som at man kler seg etter den rollen man har som folkevalgt, uten at det dermed betyr kjole eller dress, sier Lien Hansen.

Leste du denne fra juni 2020:

“Ullensaker-politikken framstår som en krigssone der posisjon og opposisjon sitter i skyttergravene og plaffer løs på hverandre. Resultatet er – som i formannskapet tirsdag – at vi får åpenlys krangling om habilitet, integritet og samlebånd-vedtak som dyttes gjennom ei kvern.”

Politisk klima mot totalhavari?

Forslag til nye kjøreregler:

  • Møteleder er ansvarlig for god møtekultur og skal sørge for å opprettholde god orden i møtelokalet og i bygningen ellers.
  • Taleren skal fra talerstolen rette sitt innlegg til møtelederen, og ikke organet. Taleren skal holde seg til den del av saken som ordskiftet gjelder. Møteleder skal påse at dette blir gjort.
  • Det må ikke sies eller utføres handlinger som krenker organet, medlem eller andre fra talerstolen. Under møter skal det ikke uttrykkes hatefulle eller diskriminerende ytringer. Det er ikke tillatt å lage støy eller uro som uttrykk for misnøye eller bifall fra møtets deltagere.
  • Plakater, flygeblader eller lignende gjenstander skal ikke tas med på talerstolen.
  • Representanter må være til stede i salen ved åpning av sak for å kunne være med og behandle den. Representanter som er utenfor møterommet ved åpning av sak, må avvente å sette seg på sin plass til pågående sak er avsluttet.
  • Det forventes ro og orden frem til møteslutt, og representantene skal vente med å pakke sammen til møtet heves.
  • Folkevalgte som møter i folkevalgte organer, skal kle seg på en verdig og respektabel måte. Herunder skal ikke folkevalgte kle seg med eksempelvis tekst eller symboler som åpenbart er egnet til å fjerne oppmerksomheten fra dagsorden eller saken som behandles, eller fremstår som en usaklig meningsytring.
  • Hodeplagg, caps eller lue, som ikke brukes av religiøse årsaker, er ikke tillatt i folkevalgte organer.
  • Dersom et medlem overtrer reglementets ordensbestemmelser, skal møteleder gi vedkommende en advarsel, om nødvendig to ganger. Dersom medlemmet ikke retter seg etter reglementet, kan møteleder ta fra vedkommende ordet eller ved votering la organet avgjøre om vedkommende skal stenges ute fra resten av møtet.

Fra februar 2024:

Da alle så rødt på rådhuset

 

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.