Connect with us

Abonnenter

Dagen for politisk krutt og kutt

Avatar

Published

on

KOMMENTAR

I dag er dagen for den første store rundingsbøyen i denne politiske perioden. Det skal vedtas budsjett for 2024 og økonomiplan for de neste fire år. Lite eller ingenting vil stå uimotsagt fra talerstolen. 

Mye er signalisert i både debatter og avisartikler siden budsjettforslagene til de borgerlige og de rødgrønne ble offentliggjort, men kommunestyremøtet der budsjett skal bankes og vedtas er den manesjen der både flertall og mindretall kan legge fram sine tall og meninger direkte for offentligheten – være seg frammøtte tilhørere i salen eller dem som følger debatten på kommune-TV.

Hovedbildet er tatt fra konstitueringen av det nye kommunestyret i oktober år, og tonen og politikken må sies å ha vært fremoverlent og saklig fra første dag – bortsett fra noen glipptak i sosiale medier, må det legges til.

Kommune-TV finner du ved å TRYKKE HER, og møtet starter 15.00.

Kokt litt

Selv om det har kokt litt i debatter – og i kommentarfeltene på Facebook – allerede, så har det vært garantert vært spart på kruttet i påvente av dagens møte.

Noen spørsmål som har vært stilt – og som blir stilt igjen i dagens kommunestyremøte – er blant andre disse:

  • Hvordan skal de borgelige finne inndekning når det kuttes i skatt på næringseiendom (holdes på 2023-nivå i 2024)?
  • Blir det kutt i stillinger i Ullensaker kommune når det skal kutts i konsulentbruk?
  • Blir det kutt i tjenestene i Ullensaker kommune?
  • Er framtidig Ullensaker Museum en saga blott?

Les mer om budsjettforslaget til de borgerlige her:

Satser på å treffe blink på prognoser

Skepsis

De rødgrønne – altså mindretallet bestående av Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Rødt – er ikke overraskende skeptiske til det borgerlige budsjettforslaget.

Les mer om skepsisen her:

Bekymringer fra politisk “veikryss”

Snakket sammen?

I ukene før dette budsjettmøtet har det også vært uttrykt bekymring for at prosesser som har vært diskutert samt vedtatt tverrpolitisk i forrige periode – helt konkret planene for løft i skolesektoren og helsesektoren – vil bli forsinket på grunn av noen varslede prioriteringer fra det borgerlige flertallet.

Utredninger – og ikke minst bruk av konsulenter – koster penger, så det knytter seg en viss spenning til hva som blir sagt fra de forskjellige fløyene. Det ble lovet at man skulle ta kontakt med hverandre for å se hva det er mulig å enes om i de respektive budsjetter, selv om de store forskjellene kommer til syne i næringsskatt på eiendom og visse andre poster.

Hva kan vi forvente oss i budsjettmøtet?

Høy temperatur og en og annen taler som vil bruke øyeblikket i lyskasteren som er forsøk på å skinne litt ekstra når det er et potensielt publikum til stede.

Men – hvis de folkevalgte skal holde seg til det de debatterte om form, innhold, takt og tone i et tidligere møte, så bør vi også forvente en saklig og konstruktiv budsjettdebatt.

Leste du denne?

Diskuterte demokratisk bølgedal

Det er alle tjent med.

Ikke minst de politiske sirkushestene i manesjen.

Lykke til.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.