Kontakt oss

Abonnenter

Diskuterte demokratisk bølgedal

Avatar

Publisert

Ullensaker har den nest dårligste valgdeltakelsen i hele landet. Hvordan man håndterer dette problemet hersker det rådvillhet rundt. Bekymringen for lokaldemokratiet er politisk unison. 

Bildet til denne teksten illustrerer kanskje bedre enn mye annet hva som er utfordringen til politikken i Ullensaker. Det er spesielt interesserte som møter opp – i tillegg til partifeller – når det er debatter og politiske møter i Ullensaker. Tirsdag diskuterte politikken hva som må til for å komme seg ut av dette politiske ingenmannslandet som Ullensaker er.

Det var  en interpellasjon fra Venstres Thorbjørn Merkesdal som var startskuddet for en god og konstruktiv debatt rundt hva vi i Ullensaker skal gjøre for å ta steget opp fra den nest nederste plassen på listen over valgdeltakelse. Bare Nannestad har dårligere valgdeltakelse enn Ullensaker, som har hatt en fallende tendens over år.

  • Ullensaker hadde en valgdeltakelse på 52,8 prosent og nest dårligst av norske kommuner
  • 17.084 opptalte stemmer
  • 32.580 stemmeberettigede i Ullensaker
  • Nannestad hadde valgdeltakelse på 51,6 prosent og lå med det på bunnen av norske kommuner
  • Valdeltakelsen var på 62,4 prosent i Norge
  • Valgdeltakelsen var på 62 prosent i fylket

Saken

Dette er interpellasjonen til Merkesdal:

“Ordfører. På tross av økt aktivitet i forkant av valget så vi også i år en alt for lav valgdeltakelse i Ullensaker og en nedgang fra tidligere valg. Det er nok mange årsaker til dette og flere har vært løftet frem og diskutert, og de kan det nok kanskje være uenighet omkring. Men at vi ikke kan slå oss til ro med dagens valgdeltakelse i Ullensaker tror jeg det er bred enighet omkring. Ordfører, dette må vi gjøre noe med og vi kan ikke vente til neste valgår med å starte. Vi bør starte nå.”

– Det var katastrofalt lav valgdeltakelse, og vi må begynne å se på dette tidlig, repliserte ordfører Ståle Lien Hansen (Frp) i sitt svar til interpellanten.

– Få følger med

– Tiltak for å øke valgdeltakelsen er viktig, og vi i Ullensaker er i en særstilling når vi er nest dårligst i landet, sa Arbeiderpartiets Lars Fjærli Hjetland, som også adresserte det faktum at lokalpolitikerne i Ullensaker må inn over seg at få ullsokninger vet hvem de er, hva de holder på med og at dette er en utfordring for lokaldemokratiet.

– Få følger med på det som skjer i denne salen, sa Hjetland som tok til orde for et felles løft – med adresse til administrasjonen og det politiske miljøet – om å kommunisere ut tydeligere hva politikken jobber med.

Når ikke folk

I Ullensaker flytter 3.000 personer ut av kommunen hvert år, og 4.000 flytter til Ullensaker hvert år.

Denne mobiliteten i befolkningen i Ullensaker gjør det utfordrende å nå ut med budskap og informasjon.

– Vi må også gjøre en målrettet jobb ut mot dem med minoritetsbakgrunn, ble det sagt fra talerstolen.

– Vi må løfte debatten ut til folk, sa Hjetland.

– De fleste følger ikke med på det vi holder på med i politikken, sa Frps Anne Volle, som støttet Hjetland i det han sa i sitt innlegg.

– Jeg synes det er vanskelig å komme på hva som kan treffe av tiltak, for det er et komplekst bilde, fortsatte Volle.

Bunnen nådd?

– Er bunnen nådd når det kommer til lav valgdeltakelse? Det vet vi ikke, sa MDGs Eirik Ballestad.

– Faktum er at vi er i en demokratisk bølgedal, fortsatte MDG-politikeren.

– Vi kan ikke gi opp, var oppfordringen fra Rødt.

Tillit og respekt

Ord som tillit til politikere og respekt for hverandre i politiske ordskifter ble også adressert fra talerstolen.

– Vi har et ansvar, sa Senterpartiets Lars Halvor Stokstad Oserud, som løftet fram gode og saklige debatter og ordskifter som er virkemiddel.

– Det er viktig å adressere de politiske skillelinjene vi faktisk har i politikken, og de må adressere ved å snakke om sak og ikke personkarakteristikker, sa Stokstad Oserud.

Politikken samlet seg enstemmig om et vedtak da debatten var over:

“Administrasjonen skal i løpet av første halvår 2024 komme med en sak med grunnlag for og vurdering av ulike tiltak for å styrke valgdeltakelsen, involvering, tillit og åpenhet i lokalpolitikken i Ullensaker.”

Så får vi se hvordan kommunestyret håndterer debatten om budsjettet for 2024 i sitt møte 12. desember. Det blir garantert temperatur, men kanskje klarer de å holde ordskiftet på et saklig nivå.

Starten på denne politiske perioden har vært god og interessant.

For de få som følger med.

 

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.