Kontakt oss

Abonnenter

I ferd med å bli interessant igjen

Avatar

Publisert

KOMMENTAR

Budsjettbehandlingen i kommunestyret er en en maraton uten like. Det oppløftende er at den politiske debatten i Ullensaker er i ferd med å bli interessant igjen.

Det er komplett umulig å skulle referere detaljert fra en så lang møtereise som det årlige budsjettmøtet i desember faktisk er.

Ambisjonen er å komme tilbake til konkrete saker som ble vedtatt i budsjettmøtet samt perleraden av verbalforslag som ble løftet fram gjennom møtet som strakk seg fra 15.00 til langt utover kvelden tirsdag.

Verdt å følge med på

Jessheimpuls fulgte debatten helt inn – mye for å se hvordan den politiske interaksjonen fungerer, og om det i det hele tatt er verdt å bruke tid som tilhører på å følge det politiske ordskiftet på tvers av blokkene.

Og konklusjonen er nok at det er verdt å følge politikken i Ullensaker hvis man ønsker å finne ut mer om saker og hvor de politiske partiene står når det kommer til de forskjellige sakene.

Flere som stemmer?

Det har over tid vært snakket om at politikk – nasjonal politikk og lokalpolitikk – ikke når ut til dem det faktisk angår. Det er for få som stemmer og det er for få som engasjerer seg i politiske spørsmål, politiske vedtak og politiske prosesser.

I Ullensaker har det kommet så langt at oppslutningen når det er valg er i ferd med å bli et demokratisk problem. Litt over 50 pr0sent tar turen til valgurnene i Ullensaker.

Tatt signalene

Dette ser det ut til at politikken i Ullensaker har tatt på alvor, og i budsjettdebatten tirsdag kveld var det skarpt og saklig skyts som gikk på sak, det var snev av humor og det var alvorstynget bekymring med tanke på satsinger (eller mange på satsinger) som er synliggjort i budsjettforslagene til blokkene i Ullensaker.

Jessheimpuls kommer tilbake til konkrete saker, bekymringer og gladsaker på tvers av blokkene i kommende saker, men oppsummeringen fra det vi overvar i debatten tirsdag kveld er at det er grunn til å følge med på debatten.

Saklighet

Hvorfor?

Jo, fordi forskjellene er i ferd med å komme til syne fordi det fremlegges på en saklig måte. Og det er forskjellene som burde inspirere utenforstående til å ta stilling til politisk ståsted, til å applaudere eller bue på saker på saklig grunnlag samt å mulig kunne la seg friste til å ta del i det politiske ordskiftet og engasjementet i kanskje mest interessante kommune å bedrive politikk.

Kudos til det politiske miljøet.

Det er grunn til å la seg engasjere.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.