Connect with us

Abonnenter

Bekymringer fra politisk “veikryss”

Avatar

Published

on

Politikken står ved det første skikkelige “veikrysset” når budsjettforslag nå er lagt på bordet. Den nye opposisjonen roper et par varsku over det de mener er i ferd med å utspille seg.

Formannskapet tirsdag kveld var gjenstand for tre store diskusjoner i forbindelse med behandling av tre saker. Rettere sagt var det to politiske vedtak samt saker som ble trukket fra sakskartet som førte til interessante ordskifter.

Det var Arbeiderpartiets Lars Fjærli Hjetland – så langt den nye opposisjonens tydeligste stemme – som løftet fram det han mener er mindre gode signaler fra den nye posisjonen.

Urolig

Saker som kan påvirke det løpet vi tverrpolitisk har lagt for å øke skolekapasiteten i Ullensaker ble ikke behandlet av formannskapet, og fikk meg til å stille spørsmål om det nye flertallet er i ferd med å vike fra den tverrpolitisk vedtatte planen for bygging av skoler i årene som kommer, sier Hjetland til Jessheimpuls.

Står de ikke like støtt som tidligere? Det spurte jeg om i møtet og det lurer jeg fortsatt på, sier Hjetland.

 

Det er saker om utbygging av Nordby ungdomsskole, om framtiden til svømmebassenget ved Nordby ungdomsskole samt valg av tomt for ny ungdomsskole som ikke ble behandlet i formannskapet som planlagt. Det er ifølge den nye posisjonen kommet spørsmål fra begge de politiske blokkene om disse sakene, så det er berammet et heldagsmøte 9. januar 2024 for å få klarhet i absolutt alt de folkevalgte måtte lure på, sa ordfører Ståle Lien Hansen.

– Jeg er ikke beroliget, og min bekymring er at vi kan risikere å ikke få bygget nok skoleplasser raskt nok, og at det blir avvik fra den grundige planen vi tverrpolitisk har vedtatt, sier Hjetland.

– Det er ikke snakk om de store rokkeringene sammenlignet med kommunedirektørens forslag til budsjett, men vi ønsker å se på noen mulige rokkeringer. Framdriften vil ikke bremses ved at vi tar et møte i januar, sier ordfører Ståle Lien Hansen.

Løsner på snippen?

Arbeiderpartiets Fjærli Hjetland var i tirsdagens formannskapsmøte veldig engasjert underveis i den aller første reguleringssaken den nye politikken hadde på sitt bord denne perioden. Det var saken om nytt byggetrinn på området Jessheim sør som var oppe til behandling.

Les om debatten her:

Sablet ned igjen – og vedtatt

Dagen derpå er ikke Ap-politikeren beroliget etter det som utspant seg i møtet.

– Jeg er bekymret over at vi framover kan se at det lempes på kvalitetskrav i prosjekter som legges fram politisk. Det er det signalet jeg mener de borgerlige partiene sendte ut til folk og entreprenører ved å slippe gjennom det prosjektet på Jessheim sør, sier Hjetland.

– Det er i hvert fall det jeg frykter at kan komme til å skje – altså at politikken sier “ja til alt” istedenfor “tja” når saker kommer opp. Vi har flere eksempler på at det har vært klokt å sende saker tilbake til tegnebordet. Gotaasalleen er et eksempel på det, sier han.

– Jeg var senest tirsdag til stede på en fagdag for utbyggere, og min beskjed til dem var at de ikke må komme med sminkede tegninger og skisser til oss, og die må være nøye med at det de presenterer er slik det kommer til å bli når prosjektet står ferdig, sier ordfører Lien Hansen.

Budsjettet

Både den borgerlige (Frp, H og KrF)  og rødgrønne (Ap, Sp, Sv, MDG, V og R) blokken la fram forslag til budsjett for 2024 i formannskapet tirsdag kveld.

Nå begynner jobben med å finne punkter å bli enige om på tvers av blokkene, men Arbeiderpartiet er ikke overrasket over signalene de borgerlige sender ut med sitt forslag til budsjett.

Se tekst om de borgerliges budsjett her:

Satser på å treffe blink på prognoser

Færre stillinger?

– Budsjettene viser de tydelige skillelinjene i politikken, og vi registrerer at det skal kuttes 20 millioner kroner i stillinger  og 10 millioner i konsulentbruk. Dette betyr i praksis at det blir færre folk til å levere tjenestene kommunen. har bruk for.

– Men det står kutt i konsulentbruk?

– Vikarbruk bokføres i potten for konsulentbruk, så dette kan bety færre folk på jobb når ansatte er syke eller fraværende, mener Fjærli Hjetland, som også stiller spørsmål ved framtidige kutt i sentral reserve hos de borgerlige.

– Mulig å kutte

– De kutter titalls millioner av midler som settes av til lønns- og prisvekst i årene fremover, så vi er bekymret for at dette i realiteten betyr store kutt i skoler, barnehager og helsetjenesten gjennom at de ikke kompenseres fullt ut for pris- og lønnsvekst fremover.

– Det var satt av 87 millioner kroner til konsulentbruk i administrasjonens forslag til budsjett, så det er fullt mulig å trekke ut noe uten at tjenestene våre blir skadelidende av den grunn, sier ordføreren.

– Blir det dialog på tvers av blokkene for å se om dere kan lande så mye som mulig sammen i budsjettet som skal vedtas i desember, Fjærli Hjetland?

– Vi er opposisjonen ønsker selvfølgelig å forhindre vedtak som går utover velferdstjenestene i kommunen og tiltak vi har vært tverrpolitisk enige om, så vi er veldig åpne for å finne felles løsninger om de som styrer vil snakke med oss.

– Vi er innstilt på å finne løsninger som kan få tverrpolitisk oppslutning, sier Lien Hansen.

Neste korsvei i politikken blir budsjettmøtet i desember.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.