Kontakt oss

Abonnenter

Satser på å treffe blink på prognoser

Avatar

Publisert

De borgerliges budsjett for 2024 landes ved å investere annerledes, ved å omprioritere i administrasjonens budsjett samt klokkertro på å treffe tilnærmet blink på hva Ullensaker får inn av skatteinntekter neste år. 

Tirsdag ettermiddag la de borgerlige partiene fram sitt forslag til budsjett, og det er ingen overdrivelse at det har knyttet seg stor spenning til hva tallenes tale blir med nytt styre ved det politiske roret.

På bildet ser vi Lene Kathrine Håkonsen (H), Anne Volle (Frp), Børre Lien Hansen (H), Ståle Lien Hansen (Frp), Lise Kragset Furuseth (KrF), Tom Staahle (Frp), Hans Jørgen Borgen (H) (foran t.v.), Alf Jaran Karlsen (Frp) og Willy Kvilten (H). 

Steile fronter

et er heller ingen overdrivelse å si at det har vært ganske steile fronter mellom de borgerlige og rødgrønne når budsjettforslagene hvert år blir lagt fram.

Hvor henter man pengene man øker budsjettposter med, og hvordan skal Ullensaker-økonomien bære seg i det som er tøffe tider når det kommer til investeringer og løft i både helse- og skolesektoren, for å nevne de to tyngste løftene som må tas?

Det er lagt et tverrpolitisk løp for hvordan løftet i disse to sektorene skal tas, men de borgerlige varsler at det vil bli et samarbeid mellom Ullensaker kommune og private når skoler og institusjoner skal bygges i årene som kommer.

Handlingsrom

Det snakkes alltid om at det er et handlingsrom der politikken kan gå inn og omprioritere når administrasjonen legger fram sitt forslag til budsjett.

Et kommunebudsjett balanserer på rundt tre milliarder kroner. Mye er bundet opp i lån og lønn og faste utgiftsposter, så handlingsrommet er sjelden veldig stort.

– Men vi har omprioritert innenfor det handlingsrommet vi har, sier ordfører Ståle Lien Hansen på vegne av de borgerlige.

De grove trekkene for inndekning er som følger:

 • Skatt på næringseiendom holdes på 2023-nivå, det vil si at den tas ned med
 • Rammetilskuddet – altså forventet friske skattepenger inn fra statlig hold – økes med 70 millioner kroner, noe som betyr forventede 25 friske millioner inn (mer om bakgrunnen for dette grepet lenger ned i denne teksten)
 • Justert stillingsramme gir 20 millioner kroner i besparelser
 • Risikopotten til kommunen tas ned med 10 millioner kroner
 • Generell kutt i konsulentbruk tas ned med 10 millioner kroner
 • Investeringer tas ned med 50 millioner kroner

Næringsskatten

De borgerlige gikk – blant annet – til valg på at skatt på næringseiendom skal fjernes i løpet av de kommende fire årene.

Og nedtrappingen av skatt på næringseiendommer er i gang, er signalet de borgerlige gir i budsjettet for 2024. Nivået på denne skatten er den samme som i 2023 – altså tre promille – og ambisjonen er å drive Ullensaker kommune økonomisk uten denne næringsskatten.

I kommunedirektørens budsjett er eiendomsskatten på næring på fire promille. De borgerlige går ned til tre promille for 2024, noe som utgjør anslagsvis 32 millioner kroner.

Går for planken

De borgerlige påberoper seg å ha truffet bedre på den såkalte skatteinngangen – altså hvor mye Ullensaker får inn på skatt fra ullsokninger og bedrifter i kommunen – de siste årene.

– Derfor har vi økt beløpet på skatteinngangen i forhold til administrasjonens budsjettforslag. Administrasjonen legger seg alltid i nedre sjiktet med skatteinntektene – også for å skape handlingsrom for politikken, er begrunnelsen som blir gitt fra samarbeidspartiene Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti.

Også Kommunal Rapport har tatt for seg akkurat dette i en artikkel fra begynnelsen av november i år:

KOMMUNAL RAPPORT: Rødts stortingsrepresentant Mimir Kristjànsson sier det finnes handlingsrom i kommunebudsjetter. Foto: Skjermdump Kommunal Rapport 

Kristiansson utdyper utsagnet slik i artikkelen:

“Men det er kanskje ikke så rart. Mens lokalpolitikerne blir målt på gode tjenester til innbyggerne, blir kommunedirektørene målt på gjeldsgrad og størrelsen på disposisjonsfondet.”

Hele artikkelen finner du her (bak betalingsmur): – Stol aldri på kommunedirektøren

Les også oppfølgeren i Kommunal Rapport (ligger åpen for alle å lese): Reagerer på Rødt-politikerens kommunedirektør-utsagn

– Vi har truffet bedre enn administrasjonen på skatteanslaget i våre budsjettforslag de siste årene, så derfor øker vi denne posten i budsjettet for 2024, mener Tom Staahle.

Slik drysses pengene

Hva skal så pengene som de borgerlige mener er greit å kutte og spare gå til?

Det er tidligere varslet at det nye politiske regimet kommer til å fjerne betalt parkering for ansatte i Ullensaker kommune, at det blir to timers gratis parkering på kommunale parkeringsplasser og at næringsskatt på eiendom skal fjernes helt i løpet av denne politiske perioden på fire år.

Dette er noen av signalsakene som flagges i budsjettet som ble lagt fram:

 • Avlastende tiltak for institusjonsplasser
 • Demenskoret får støtte til drift
 • Fontenehuset får støtte
 • Forebyggende avdeling for eldre blir opprettet – politisk sak bestilt
 • Tre nye fysiotrapihjemler skal sees på i sammenheng md forebyggende helse
 • Frivilligsentral og utlånsordningen Bua på Kløfta
 • Faddertiltaket i Ullensaker idrettsråd får støtte
 • Det settes av penger til løypekjøring
 • Det blir redusert lie for trening i helgene (gratis utleie på kommunens kunstgress)
 • Raknehaugspillet får støtte samt kjøp av to forestillinger til de ansatte (redusert pris for billett) i 2024
 • Søppeldunker for å heve kvalitet på bymiljø blir kjøpt inn
 • Vintervedlikehold av veier blir plusset på i budsjettet
 • Sommerjobb for unge får et løft – ambisjonen er å løfte fra 50 til 200 sommerstillinger for unge mellom 16 og 19 år i samarbeid med Nav og bedrifter i Ullensaker

– Hva forventer du når dette budsjettet når er ute i det åpne, ordfører Ståle Lien Hansen?

– Forventer at det vil bli sagt at vi ikke gjør nok. Noen vil hevde at vi setter kommunens økonomi på spill. Men vi mener at vi lander et forsvarlig budsjett i den retningen vi ønsker å gå. Og administrasjonen har sett på dette og gitt signaler om at det er gjennomførbart, sier ordfører Ståle, som er forberedt på både krititt, men også konstruktiv dialog med det politiske miljøet fram mot det endelige vedtaket i desember.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.