Kontakt oss

Byutvikling

Forebyggende nestor tydelig på nye behov

Publisert

Også utekontakt Jan Wiktor Olufsen er tydelig på at samlokalisering av forebyggende tjenester er veien å gå for å møte utfordringer i ungdomsmiljøet i framtiden.

Utekontakt Olufsen (61) må sies å ha ekstrem praktisk kompetanse når det kommer til forebyggende jobbing ut mot barn og unge.

Han var for 25 år siden med på å bygge opp det vi kjenner som utekontakten i Ullensaker i nyere tid, og utekontaktene har vært en formidabel suksess.

– Men nå mener jeg tiden er kommet for å se hvordan dagens ordninger og organisering av forebyggende tjenester er rigget opp mot det utfordringsbildet vi ser i Ullensaker i dag.

– Er gode

Olufsen har alltid vært – og er – tydelig på at Ullensaker alltid har vært gode på det forebyggende arbeidet ut mot barn og unge. Dette handler ikke om det.

Det han – og Hofseth Gundersen – tar til orde for er å ta en fot i bakken for å finjustere det forebyggende arbeidet slik at det treffer den nye tidas virkelighet.

– Ullensaker vokser i høyt tempo, og jeg er overbevist om at samlokalisering  av en del av de eksisterende tjenestene vil styrke det oppsøkende og forebyggende arbeidet ut mot unge i alderen 13 til 25 år, sier Olufsen til Jessheimpuls.

Han er også tydelig på at han gir sin fulle støtte til det leder av forebyggende avdeling i Ullensaker politidistrikt Anne-Kathringe Hofseth Gundersen sier i gårsdagens Jessheimpuls.

Les artikkelen her:

https://jessheimpuls.no/jp/2021/04/19/urolig-for-om-forebygging-er-bra-nok-rigget-kommende-tider/

Voksende problem

– Vi ser at vi har et voksende problem med å fange opp ungdommer og unge voksne fra 16 år og oppover, sier Olufsen.

– Hva ser du for deg?

– Jeg mener som sagt at samlokalisering av en del av tjenestene er veien å gå.

– Hvorfor?

– Fordi mye av det forebyggende arbeidet for den aldersgruppen vi snakker om her avhenger av å treffe raskt, konsist og presist. Hofseth Gundersen snakker om kunne gå inn med det forebyggende apparatet når «vinduet» er der. Det handler med andre ord om å agere raskt når man har mulighet til det, sier nestoren.

– Og med samlokalisering av tjenester i en uteseksjon som bedriver oppsøkende arbeid, så vil vi være bedre rigget til å møte de utfordringene vi ser og har, sier Olufsen.

Ikke dyrt

– Dyr omstilling for kommunen?

– Nei, det meste av kompetansen har vi. Det handler bare om å sette sammen den kompetansen til å stå bedre rustet for å hjelpe og bistå i den virkeligheten en del unge lever i, sier Olufsen.

https://jessheimpuls.no/jp/2018/08/02/mannen-som-er-helt-ute/

– Hvordan vil en uteseksjon skille seg fra hvordan det er i dag?

– Foruten å være lokalisert under samme tak i Jessheim sentrum, så vil en uteseksjon være ute og bedrive oppsøkende aktivitet mot enkeltungdommer eller grupper som har behov for hjelp eller støtte, sier Olufsen.

Uteseksjon

Utekontaktene operer ute i felt i dag, men en uteseksjon ville kunne bestå av – for eksempel – helsepersonell, psykolog med henvisningmyndighet, tiltakskonsulent, ruskonsulent og andre som kan etablere kontakt og motivere de det gjelder til å ta imot hjelp gjennom individuell oppfølging.

– Men også tiltak for grupper av ungdommer, sier Olufsen.

– Du virker veldig engasjert når du snakker om dette?

– Jeg har veldig tro på at dette er veien å gå. Det er noen år til jeg blir pensjonist, og jeg kunne gjerne tenke meg å bidra til etablere en uteseksjon her i Ullensaker.

Lokaler i sentrum

– Hva må til for å kunne realisere det?

– Finne en egnet lokasjon i sentrum, og det må være en vilje – både hos oss fagfolk og blant politikerne og administrasjonen – til å gå for dette. Dette er egentlig helt i Ullensakers ånd, altså å tenke nytt i det forebyggende perspektivet. Det var derfor vi fikk til utekontakten i sin tid. Dette er videretenking. Og det må til.

– Er det politikerne som må ta stilling til dette til slutt?

– I siste instans så er det politikerne som må avgjøre dette.

– Er det egentlig noen god grunn til at de skulle si nei?

– Etter min mening så er det bare å sette i gang – for oss alle.

Lose unge gjennom

– Det er 25 år siden du var med på å etablere utekontakten i Ullensaker. Hvordan har verden endret seg innen dette feltet?

– Alle ungdommer er egentlig ålreite folk. Men noen sliter mer enn andre, og da er det viktig at vi – det forebyggende apparatet – er der for å bistå og lose dem gjennom det som kan være en vanskelig tid. Vi skal være voksne som er ute for å være helt lavterskel i møtet med de unge.

– Hvor burde en uteseksjon lokaliseres slik du ser det?

– Det må være i Jessheim sentrum.

– Ullensaker vokser, og eneste måten vi kan møte denne veksten på i det forebyggende arbeidet er å bli bedre sammen. Det blir vi ved å samarbeide under ett og samme tak.

– Noen tips til hvordan man kommuniserer med ungdom?

– Se dem for den de er, ikke fordøm dem og som voksen må du ikke glemme at du har vært ung sjøl en gang.

Annonsering

Copyright © 2022 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.