Connect with us

Abonnenter

Nærmere bilfri festplass

Avatar

Published

on

Et enstemmig formannskap stemte for å gå videre med realiseringen av bilfri rådhusplass. Det kan bety et første spadestikk i september. 

Det var i forbindelse med saken om prinsipielle avklaringer rundt prosjektet som har som ambisjon om å skape en bilfri festplass av Rådhusplassen samt en utvidelse av Fakkelsenteret at formannskapet vedtok fire punkter som gjør at hele denne saken er ett steg nærmere realisering, med uttalt ambisjon om å stikke spaden i jorda i september i år.

Leste du denne?

Håper på spadestikk i september

Framdrift

– Vi opplever dette som positiv framdrift i saken om Rådhusplassen, og nå handler det om å finne gode løsninger sammen, sa Arbeiderpartiets Lars Fjærli Hjetland.

Også Senterpartiets Lars Halvor Stokstad Oserud var glad for framdriften i en sak som har versert i politikken i mange år framover.

Det har lenge vært et felles ønske om å gjøre noe med området Rådhusplassen, og bakgrunnen for saken er som følger:

“Ullensaker kommune og Jessheim Storsenter samarbeider tett om prosjektering av rådhusplassen med tilhørende funksjoner, i henhold til privatrettslig avtale av 2023. Avtalen ble inngått på bakgrunn av Ullensaker kommune sin målsetning om å etablere den nye Rådhusplassen.”

Tiltaket omfatter Fakkelsenteret og tilhørende utomhusarealer, parkeringskjeller under rådhusplassen, rådhusplassen og annen infrastruktur.

Dette skrev Jessheimpuls i april i år:

Nå løsner det for Rådhusplassen

Utforming

Med avklaringene som ble vedtatt i formannskapet tirsdag, så er det nå – før sommeren – ventet en sak som går på utforming av selve Rådhusplassen.

Prosjektet om bilfri rådhusplass med underjordisk parkering har vært på den politiske og administrative agendaen siden 1999 (underjordisk parkering). Utbyggingsavtalen av Rådhusplassen er fra 2007, og i henhold til nærmere avtale skal Jessheim Storsenter AS stå for en brorpart av kostnadene og Ullensaker kommune skal stå for 30 prosent av kostnadene, etter nærmere beskrivelser.

Festplass

Rådhusplassen er tenkt utviklet som byens fest- og møteplass, og tanken er at det skal være rom for mange ulike plasskrevende arrangementer og aktiviteter som konserter, marked, kunstutstillinger, lekeinstallasjoner, julegran og julemarked.

Siste etappe er påbegynt, og spadestikk blir i september 2024, noe som vil være 25 år etter at tanken om bilfri festplass ble avtalt mellom partene første gang for 25 år siden.

En politisk sak om utforming av selve festplassen er ventet før politikken tar sommerferie nå i juni.

Kinoplaner

Et enstemmig formannskap gikk også inn for å avvikle kinodrift i kommunal regi når trolig kommer nytt kinosenter på plass i prosjektet Skovly Øst (omtalt som S4).

– Vi støtter kommunedirektøren sin innstilling, og vi mener dette er klokt, sa Arbeiderpartiets Hjetland om det som blir framtidens kinotilbud for ullsokningene.

Administrasjonen innstiller på følgende – noe som ble vedtatt enstemmig i formannskapet:

  • Ullensaker kommune stopper arbeidet med å leie lokaler til kinodrift i kommunal regi på S4.
  • Ullensaker kommunen avvikler sitt kinotilbud om en privat aktør ønsker å etablere et nytt kinosenter på Jessheim.
  • Ullensaker kommune opprettholder kinotilbud på Jessheim i dagens kulturhus fram til en eventuell privat etablering av et større nytt kinosenter.

Framtidig kinodrift i privat regi vil frigi plass i Ullensaker kulturhus, og da kan tiden være moden for å hente fram et mulighetsstudie for bruk av den ledige plassen i kulturhuset på sikt.

Ullensaker kulturhus har hatt sprengt kapasitet i mange år, og avtroppende kulturhussjef John Jørgen Støa har mange ganger tatt til orde for at det behov for mer plass til kulturarrangementer.

Leste du denne?

Kulturhøvding teller ned

Og – helt på tampen – formannskapet vedtok at Sundbytunet blir såkalt kulturhub. Ullensaker kommune overtar nøklene til Sundbytunet fredag denne uka.

Mer om planene for Sundbytunet i denne saken:

Kulturen flytter inn på Sundbytunet

 

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.