Kontakt oss

Abonnenter

Nå løsner det for Rådhusplassen

Avatar

Publisert

Prosjektet Rådhusplassen nærmer seg nå stadiet for realisering. Det betyr i praksis at jobben med bilfri festplass og utvidelse av Fakkelsenteret kan komme i gang før snøen faller. 

Ordfører Ståle Lien Hansen – det politiske mellomleddet i en prosjektgruppe bestående av representanter fra Ullensaker kommune og Jessheim Storsenter AS – opplever framdriften som god, og sier at diskusjoner nå er på et detaljnivå som tilsier at en politisk sak ikke bør være veldig langt unna.

– Det er et ønske om at det skal være mulig å sette spaden i jorda før snøen faller i høst, sier ordfører Lien Hansen til Jessheimpuls.

VANNSPEIL: Det er tenkt vannspeil som en del av utsmykningen (med nytteverdi) på Rådhusplassen. I tillegg er Fakkelsenteret tenkt bygget ut mot den kommende festplassen. Skisse: Mad Arkitekter

Lang historie

Prosjektet om bilfri rådhusplass med underjordisk parkering har vært på den politiske og administrative agendaen siden 1999 (underjordisk parkering). Utbyggingsavtalen av Rådhusplassen er fra 2007, og i henhold til den avtalen skal Jessheim Storsenter AS stå for 70 prosent av kostnadene og Ullensaker kommune skal stå for 30 prosent av kostnadene.

FORNYELSE: Fakkelsenteret er tenkt utvidet, men med respekt for det eksisterende bygget. Slik ser hjørnet der “Fakkeldama” henger ut i illustrasjonene til Mad Arkitekter. 

En prosjektgruppe er nå i innspurten med å lande alle detaljer, og det er med dette bakteppet at Lien Hansen er såpass tydelig som han er.

– Styringsgruppen sitter nå og forbereder prosjektet til endelig politisk behandling, sier Lien Hansen.

Bilfritt for folk

FESTPLASS: Rådhusplassen som bilfri festplass og møteplass har vært diskutert og planlagt siden 1999. Nå kan det komme politisk løsning og vedtak. Første spadestikk til høsten? Det kan hende, sier ordfører Ståle Lien Hansen. 

I den innsendte rammesøknaden er det søkt om å etablere en parkeringskjeller. Det er ligger an til å kunne bli 125 parkeringsplasser.

Det betyr bilfri rådhusplass, som skal utvikles til å bli byens festplass. Det skal være rom for mange ulike plasskrevende arrangementer og aktiviteter som konserter, marked, kunstutstillinger, lekeinstallasjoner, julegran og julemarked.

Se hele presentasjonen fra Mad Arkitekter ved å TRYKKE HER

NYTT OG GAMMELT: Tenkt fasade på nybygget harmonerer med den gamle fasaden i illustrasjonene til Mad Arkitekter. Bygulvet på Rådhusplassen kan bli naturstein, og gatebelegning blir smågatestein. Overflater foreslås bygget med nye og gjenbrukte materialer. 

Opp politisk

Formannskapet får denne saken som en såkalt orienteringssak neste uke, og kommunedirektørens vurdering er:

“Ullensaker kommune og Jessheim Storsenter AS samarbeider godt om utvikling av Rådhusplassen med tilhørende funksjoner. Det gjenstår en del prosjekteringsarbeider og avklaringer før forslag til delelig utforming fremmes til orientering.”

Da er det med andre ord ikke så mye som gjenstår før dette kan løftes opp som politisk sak der det skal fattes endelig vedtak.

Spadestikket kan dermed bli et 25-årsjubileum for underjordisk parkering og bilfri festplass var oppe til diskusjon første gang.

Hvis ingen snubler på oppløpssiden.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.