Connect with us

Folk

På sporet av felles løft for skiløyper

Avatar

Published

on

Det var nesten et historisk øyeblikk da de fleste av løypekjørerne i Ullensaker var samlet i samme rom på rådhuset. Anledningen var å se hva som kan gjøres for å skape et felles løft for løypekjøringen i kommunen vår. 

La det være sagt med en gang: det denne gjengen får til av oppkjørte skiløyper for nærmest knapper og glansbilder, er egentlig et lite mirakel. Vi snakker om ildsjeler, mye gammelt utstyr og traseer som mange steder er smale og vanskelige å kjøre løyper i. Dette er nesten for en livsstil å regne, er inntrykket Jessheimpuls satt igjen med etter møtet på rådhuset tidligere denne uka.

SPORHUNDER: Denne gjengen kjører spor på forskjellige plasser i Ullensaker, og de gjør en kjempejobb. Denne uka var de samlet for å drøfte mulige forbedringspunkter og muligheter for samarbeid for samarbeid på tvers av sogn. Knut Sletvold (Sand) (t.v), Ola Lystad (Hauerseter), Ulf Hansen (Hauerseter), Kay Vestengen (Hauerseter), Fredrik Ringstad (Lund)  Leif Dybvig (Ullensaker kommune), Ole Johan Wethal (Lund), Vidar Larsen (Mogreina) og Pål Viggo Kristiansen (Borgen).

Felles løft

Så var det da også hvordan løypekjøringen kan få et felles løft og bedre kår – innbakt hvordan løypekjørerne kan få noe bedre vilkår i form av utstyr og kommunal hjelp til rydding av traseer – som var på agendaen da hovedutvalgsleder for teknisk, idrett og kultur Hans Jørgen Borgen og enhetsleder for bymiljø Magne Kjensli innkalte til et møte på rådhuset.

Hovedfartsåre

– Det handler om å finne ut hva vi kan gjøre – kanskje med relativt enkle grep – for å koble sammen skiløyper slik at vi har en “hovedfartsåre” som strekker seg gjennom hele kommunen, sier Hans Jørgen Borgen (H), som ønsker å ha en samlet pott til løypekjøring i budsjettet i årene som kommer.

– Det gjør vi for å synliggjøre at løypekjøring koster, og vi tror det kan skape noe mer forutsigbarhet å samle alt i en pott.

Potten for 2024 er på 200.000 kroner i det borgerlige budsjettet.

– Skiløypene i Ullensaker er ekstremt mye folkehelse for en billig penge, sier Borgen og Kjensli.

Se digital løypeoversikt for Ullensaker ved å TRYKKE HER

Fotgjengere

Debatten om hvorvidt folk som går på beina i oppkjørte traseer har lov til det har allerede tatt fyr flere steder i landet. I Ullensaker er ikke frontene mellom fotgjengere og skiløpere så steile som man kan få inntrykk av andre steder, men det er kastet ut ideer om det skal lages noen traseer for dem som ikke går på ski i nærmiljøene.

– Frustrasjonen går på at folk går på beina i spor og traseer som nettopp er kjørt, noe som fører til at sporene og løypene blir helt ødelagt. Sålen må få tid til å sette seg før man kan gå på beina, er beskjeden fra løypekjørerne i Ullensaker.

Dette skrev Jessheimpuls om tematikken gående og skiløpere for fem år siden:

Skiløpere og fotfolk i samme spor?

Færre konflikter

En tanke som ble kastet ut i møtet var om det skal tilrettelegges for gående to steder rundt Jessheim: Jessheim nord og ved Nordbytjernet.

– Og hvis vi skilter og ber folk ta hensyn andre steder, så kan det muligens bidra til færre konflikter, mener Hans Jørgen Borgen.

Utstyrspark

Ett viktig spørsmål fra løypekjørerne er om det er mulig å benytte utstyrsparken som Ullensaker kommune har.

– Ullensaker kommune har mye fint utstyr som står ubenyttet i helgene. Kan en form for sambruk være mulig, spurte Kay Vestengen. Vestengen har vært en ressursperson i frivillighetens tegn nesten et helt liv – ikke minst som løypekjøreren i Nordkisa.

Når Vestengen taler, så lytter forsamlingen. Det er et gammelt jungelord.

– Det er absolutt mulig å se på den biten, og det er også viktig å få koblet områder sammen slik at det er mulig å avlaste hverandre hvis noe uforutsett skjer, sa Magne Kjensli.

Les om da Kay Vestengen fikk Frivillighetsprisen for ett år siden:

Frivilligprisen til Kay Vestengen

Villighet

Jessheimpuls bet seg merke i hvor løsningsorientert forsamlingen i løypekjørermøtet var, og det er nesten så man skulle ønske at lokalpolitikerne var til stede for å se hvordan det er mulig å lete etter gode felles løsninger rundt et bord. Men dette var en digresjon…

Avtaler ble gjort over bordet mellom dem som kjører løyper i forskjellige områder i Ullensaker. Både for å se hvordan ting blir gjort andre steder enn der de selv kjører samt for å se hvordan det er mulig å bistå hverandre.

Bare det at vi klarte å samles på denne måten er et steg i riktig retning. Det handler om å skape forutsigbarhet og så gode forhold som mulig ute i løypene, sier Hans Jørgen Borgen.

– Dette er egentlig en veldig liten sum når vi ser det opp mot folkehelse, avsluttet han.

Nå venter samtlige møtedeltakere på snøen, og at det blir så gode løyper som mulig er unødvendig å si.

For det er en ærgjerrig gjeng som kjører løyper i Ullensaker.

VINTERLAND: Det er slik vi liker å se preppemaskiner i Ullensaker. Dette bildet er tatt i det Knut Sletvold og Sand IL legger i vei etter et snøfall. Det kjøres stort sett løyper på dyrket mark på Sand, og dialogen med grunneierne er god.

 

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.