Kontakt oss

Folk

Skiløpere og fotfolk i samme spor?

Avatar

Publisert

Det begynner – til tross for lite snø – å dra seg til med skiløyper lokalt. Da er det greit med en påminnelse om sambruk av den lokale utmark og turløyper.

Forrige vinter var lett nedslående for vår kommunale løypekjørerhelt Ole H. Skolt og de andre som legger ned mye jobb for at ullsokningene skal ha skispor utenfor studøra. Nykjørte spor ble tråkket i stykker av folk som var ute til beins eller syklister på såkalt fatbike – alt etter sporene å dømme.

Allemannsretten

Nå er Skolt og andre løypekjørere ute og legger forholdene til rette, og friluftsloven sier følgende om problematikken skiløpere, fotgjengere, syklister og – ja – heste- og hundefolk:

På siden allemannsretten.no står følgende skrevet:

«I utmark kan enhver ferdes til fots hele året..». Slik lyder allemannsrettens hovedregel. Den står i friluftsloven § 2.Betyr dette at det er lov å gå til fots i skiløyper? Og hva med ridning, sykling og hundekjøring. Er dette OK å gjøre i preparerte skiløyper?

Det korte svaret er: – «Nei».

Løsningen finnes i forlengelsen av hovedregelen, som sier: «…når det skjer hensynsfullt og med tilbørlig varsomhet.» Riding, sykling og hundekjøring er alle aktiviteter som hører til allemannsretten. Men den frie ferdselsretten gjelder bare så lenge man ikke ødelegger for andre. Den generelle hensynsregelen står også i friluftsloven § 11, som innleder slik:

«Enhver som ferdes eller oppholder seg på annen manns grunn eller på sjøen utenfor, skal opptre hensynsfullt og varsomt for ikke å volde skade eller ulempe for eier, bruker eller andre…»

Vis hensyn

Det er altså ikke lov å ferdes på en måte som gjør at man ødelegger preparerte skiløyper.

Noen ganger er forholdene så harde at man ikke etterlater seg et eneste fotavtrykk. Noen kommuner har valgt å gi egne forskrifter om hva som er lov å gjøre i skiløyper. Bergen kommune har en forskrift for Fløyen-området om at sykling er forbudt i alle lysløyper når disse er preparert for skiløping.”

Oppfordringen fra løypekjører Skolt er at folk tar hensyn til hverandre når de er ute. Det er plass til alle i utmarka, men vær vennlig å unngå å tråkke i stykker nykjørte løyper.

Hardt i marka

– Status for løypenettet inn mot nyttår, Ole?

– Jeg har vært ute og sjekket forholdene, men det er for lite snø til å kunne kjøre med løypemaskin. Og så langt er det liten vits i å kjøre med snøscooter, for den beveger seg bare oppå fordi det er for hardt underlag, sier Skolt til Jessheimpuls.

– Men det er mange som har vært ute, så det er mulig å gå, da aller helst på felleski, sier Skolt.

 

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.