Connect with us

Abonnenter

Ser fram til konkret kulturbudsjett

Avatar

Published

on

Ullensaker kulturråd setter pris på signalene som blir gitt i budsjettet for neste år. Men det er ønskelig med noe mer konkretisering bak visse tall i budsjettet.

Politikken i Ullensaker skal banke neste år budsjett i kommunestyret 12. desember, med både de borgerlige og rødgrønne la fram sine forslag til budsjett i forrige uke.

Nå skal tiden fram mot desembermøtet brukes til å gå i dialog på tvers av blokkene, selv om mange av signalene allerede er gitt i de respektive budsjettene.

Positive signaler

– For oss i Ullensaker kulturråd så er vi positive til signalene om at det bevilges ekstra midler til både kultur og idrett i en størrelsesorden på 2,4 millioner kroner, sier leder av kulturrådet Ingelin Dahl Helbø til Jessheimpuls.

For kultursektoren består styrkingen av følgende grep:

  • Raknehaugspillet får 570.000 kroner (grunnstøtte pluss kjøp av to forestillinger)
  • 400.000 kroner til oppgradering av lokaler slik at de blir noe bedre egnet til kulturaktiviteter
  • Stykring av kuturskolen med 500.000 kroner
  • Nedjustering av leie av lokaler i helgene med 600.000 kroner
  • Redusere forventet økning av billettpriser med 150.000 kroner
  • Kulturpott styrkes med 350.000 kroner

– Det er flere av disse punktene vi føler at kulturrådet er blitt hørt – som for eksempel midler til å oppgradere lokaler som frivillighet og kultur disponerer. Det kan dreie seg om speil eller forbedring av akustikken, for å ta et par eksempler, sier Dahl Helbø.

– Vi registerer også at det ikke er kutt i midler til fadderordning kultur og fyrtårnmidler, legger hun til.

Jobber videre

– Så det meste er fryd og gammen i kultursektoren?

– Det vil jeg ikke si, men vi anerkjenner at vi blir sett. Og så venter vi på noe mer underlagsmateriale når det kommer til noen av beløpene som ligger inne i budsjettet, men det får vi forhåpentlig svar på i budsjettdebatten i desember.

– Vi synes det er er dumt at det ikke ligger penger inne til museum i 2024, sier Dahl Helbø.

Ullensaker kulturråd jobber også for å få på plass en daglig leder på samme måte som idrettsrådet har rigget seg til, men det er bare det politiske mindretallet som har det inne i sitt budsjettforslag.

– Det er noe vi kommer til å fortsette å jobbe for, sier kulturrådslederen.

Les om leder av idrettsrådet her:

Her er idrettsrådets daglige leder

Kommer dårlig ut

Kultursektoren i Ullensaker har fallende kurve når det kommer til i en landsdekkende kulturmåling. Tallene for 2022 viser at Ullensaker halser et stykke bak som kulturkommune. Tendensen har vært dalende over tid.

Telemarksforskning jobber hvert år fram en kulturindeks som baserer seg på tall fra 10 kategorier, og av landets 356 kommuner så havner Ullensaker på plass nummer 228 – noe som er en liten forbedring sammenlignet med 2021.

Les mer om kulturindeksen her:

Kultur-Ullensaker halser etter

– Det er viktig å understreke at disse tallene ikke måler kvaliteten på den kulturen Ullensaker produserer. Det som måles er noe forenklet sagt hvor mye penger som brukes til kultur per innbygger, sier Ingelin Dahl Helbø, som underbygger dette med at innbyggerne i Ullensaker i andre målinger uttrykker tilfredshet med kulturen de overværer og tar del i.

– Vi kan ikke ta lett på den tendensen vi ser i kulturindeksen, for vi er ikke langt unna sisteplassen i flere kategorier; vi er nummer 10 fra bånn når det kommer til antall timer per innbygger vi bruker i kulturskolen – noe som ikke er så rart fordi kapasiteten er sprengt hos kulturskolen i vår kommune, sier Dahl Helbø.

– Så det er absolutt mye å ta tak i når vi snakket om kultursektoren i Ullensaker. Politikerne i Ullensaker har utfordret kulturrådet på å ta større plass, og vi kommer til å ta dem på ordet, sier kulturrådslederen etterfulgt av et smil.

Kjepphesten til Ullensaker kulturåd er også med videre i det kommende arbeidet.

– Flere flater og øvingsrom – som er tilrettelagt for kulturaktivitet – er kjepphesten vår. Den blir med hele veien, for vi trenger sårt flere flater i hele kommunen.

– Og så kjemper vi med det vi kan for å holde leieprisene i kulturhuset nede for lokale aktører, avslutter Ingelin Dahl Helbø.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.