Kontakt oss

Abonnenter

Solceller nå – atomkraft senere?

Avatar

Publisert

Ullensaker kommune har en ambisjon om å legge solcelleanlegg på minimum 25.000 kvadratmeter takflate, og et pilotprosjekt med mål om å få til en lokale energisentraler på sikt er også på gang.

Det var livlig i kommunestyret da saken om lokal energiproduksjon var oppe til behandling. Politikerne sneiet innom både atomkraft, kjernekraftverk og vindmøller da saken om energisentral på Kløfta og solceller på kommunale bygg var oppe.

Vyer

Ullensaker kommune har installert solcellepaneler på to bygninger på Kløfta – Kløfta barnehage og ungdomshuset på Kløfta. Forventet er produksjon er på anslagsvis 14.000 kWh i året.

Ullensaker kommune er også i gang med å etablere solcellepaneler på rådhuset på Jessheim og Jessheim is- og flerbrukshall, med forventning om en samlet energiproduksjon på drøyt 1 million kWh i året.

Samlet sett utgjør de etablerte og pågående prosjektene nesten 8.000 kvadratmeter av det potensielle arealet på 25.000 kvadratmeter.

Atomkraft

Fremskrittspartiets Markus Herseth Gotaas foreslo å se på kjernekraft som framtidig energikilde i Ullensaker, og debatten i kommunestyret tok med det enn interessant vending tirsdag kveld.

Selv om vedtaket – og saken – omhandlet solceller på kommunale bygg og en energisentral på Kløfta, så var debatten både frisk og konstruktiv når det kom til å se på framtidig energiproduksjon Ullensaker.

– Selv om jeg må få lov til å si at et borgerlig kutt på 10 millioner kroner i konsulentbruk ikke er bra timing hvis administrasjonen skal utrede atomkraftverk i Ullensaker, sa Senterpartiets Lars Halvor Stokstad Oserud med glimt i øyet (og et snev av realisme) da han tok ordet i saken.

– Ullensaker er annerledeskommunen, og vi må se på flere alternative måter å produsere energi på, sa Frp-representanten fra talserstolen, og høstet både medvind og motvind på det.

Energiløft

Bakgrunnen for dette løftet er at lokal energiproduksjon kan bidra til en mer bærekraftig, kostnadseffektiv og miljøvennlig energiforsyning ved å redusere kommunens avhengighet av eksterne kilder og tap ved overføring, heter det i saksframlegget som er presentert for politikerne i disse dager.

Hele potensialet er forventet realisert i løpet av de to til tre neste årene.

Med lokal energiproduksjon menes produksjon av energi den den skal brukes istedenfor å importere energien fra eksterne kilder, som for eksempel fjerntliggende kraftverk, heter det i sakspapirene.

Takflater

I kommunen har de utført en kartlegging av potensielle takflater som kan være egnet, og det er realistisk å anta at 25.000 kvadratmeter kan benyttes.

Det er ønskelig å etablere en lokal energisentraler på Kløfta, med ambisjon om å skape energi til Kløftahallen, Bakke skole, K-bygget, Vesong ungdomsskole og Kløfta idretts- og aktivitetspark. Det samlede energibehovet for disse objektene  tilsvarer cirka 6,5 prosent av kommunens totale årsforbruk av energi (minus selvkost)-

“De nevnte tiltakene og aktivitetene – sammen med andre ENØK-tiltak – markerer et betydelig steg mot grønt skifte i Ullensaker. At kommunen i løpet av ett år har klart å etablere og igangsette installasjon av solcelleanlegg, med en forventet samlet energiproduksjon på over 1 GWh, viser en sterk vilje, kompetanse og handlekraft med klima- og miljøtiltak.” konkluderer kommunedirektøren i saken som kommunestyret behandlet tirsdag ettermiddag.

Forslaget om å jobbe videre med energisentral på Kløfta samt solceller på kommunale tak ble vedtatt i kommunestyret.

Kjernekraft ligger uansett et stykke lenger fram i tid, ble det konkludert med i kommunestyret.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.