Kontakt oss

Abonnenter

Kultur-Ullensaker halser etter

Avatar

Publisert

En landsdekkende kulturmåling for 2022 viser at Ullensaker halser et stykke bak som kulturkommune. Tendensen har vært dalende over tid.

Telemarksforskning jobber hvert år fram en kulturindeks som baserer seg på tall fra 10 kategorier, og av landets 356 kommuner så havner Ullensaker på plass nummer 228 – noe som er en liten forbedring sammenlignet med 2021.

Ullensaker kulturråd varsler at de vil gå tallene etter i sømmene for å se hva som kan gjøres for å løfte Ullensakers plassering på “tabellen”.

Plasseringene

Dette er plasseringene til Ullensaker de siste årene:

 • 2017 ble vi nummer 168
 • 2018 ble vi nummer 188 
 • 2019 ble vi nummer 184
 • 2020 ble vi nummer 182
 • 2021 ble vi nummer 244
 • 2022 ble vi nummer 228

Kategoriene

Dette er kategoriene som Telemarksforskning går inn og ser på i kulturindeks. Ullensakers plassering blant landets 356 kommuner i 2022 i parentes:

 • Kunstnere (228)
 • Kulturarbeidere (193)
 • Museum (176)
 • Kulturarrangement (129)
 • Kino (55)
 • Bibliotek (289)
 • Scenekunst (158)
 • Kultur for barn (333)
 • Sentrale tildelinger (185)
 • Frivillighet (298)

Dette sier sjefen

Kultursjef Jon Henrik Solhei kommenterer kulturindeks for 2022 og ståa i Ullensaker slik:

 • Vi har og ha hatt høy befolkningsvekst. Når kulturlivet og produksjonen her er den samme vil vi falle stadig lengre tilbake om vi ikke øker vår aktivitet innen kulturlivet
 • Vi har få festivaler og arrangementer om sommeren, her vil typiske turistkommuner gjøre det godt.
 • Få kunstnere og andre kulturarbeidere er etablert i Ullensaker.
 • Vi har få profesjonelle institusjoner innen kultur, som kunstmuseer, teatre, festivaler osv. Slike vil bidra stort til en høyere skåre i kulturindeksen

 

– Det er bekymringsfult er det at vi gjør det dårlig på kultur for barn der kulturskole og kulturell skolesekk er viktige elementer samt innenfor bibliotek. Dette er viktig for den lokale kulturen og oppvekstvilkår i en kommune, sier Solhei

– Frivillighet skårer vi også lavt på. Tidligere har tall fra for eksempel historielaget ikke blitt beregnet inn, siden Ullensaker historielag ikke er med i den nasjonale organisasjonen som rapporterer inn tallene. Det vet jeg ikke om er tilfelle nå.

Avslutningsvis sier Solhei at Ullensaker skal ha større ambisjoner enn det som vises i kulturindeks.

Tallene underbygger det vi ser i ungdataundersøkelsene og folkehelseprofilen, der utenforskap blant annet er om unge er fornøyd med lokalmiljøet og om man er med i en fritidsorganisasjon er områder man skårer for dårlig hos oss.

FLERE FLATER: Vi har behov for flere flater der kultur kan utøves og vises fram sa kultursjef Jon Henrik Solhei i forbindelse med fjorårets kulturindeks. Her er kultursjefen fotografert utenfor Villa Sole i anledning åpningen av Galleri Egil. 

Les saken om kulturindeks fra januar 2022 her:

Noen hull i kulturbyen Jessheim

Om kulturindeks:

 • Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner og fylker.
 • Målsetningen med Norsk kulturindeks er å beskrive det faktiske kulturtilbudet og den faktiske kulturbruken i et gitt område.
 • Indeksen er utviklet av Telemarksforsking i samarbeid med norske kommuner og fylkeskommuner
 • Indeksen benyttes av en rekke kommuner som underlag for kulturplaner eller oppfølging av kommunens arbeid på kulturområdet.
 • Kulturindeks-rapportene beskriver kulturlivet i en kommune eller et fylke på bakgrunn av data hentet fra mer enn 50 ulike kilder.
 • Når forskerne i denne rapporten sammenligner kulturnivået i kommunene, tar di utgangspunkt i tall per innbygger. Dette kan være antall kunstnere per innbygger eller publikum per innbygger.
 • På denne måten kan man sammenligne kulturtilbud og kulturbruk på tvers av kommuner med ulik størrelse

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.