Connect with us

Abonnenter

Systematisk og samarbeidsvillig

Avatar

Published

on

Kommunedirektør Erling S. Kristiansen har brukt den første tiden i Ullensaker til å bli kjent med den kommunen han nå har øverste administrative ansvar for. Og han forsøker å gå systematisk til verks.

Vinterskjegget er barbert bort, og Erling S. Kristiansen er omtrent halvveis gjennom de seks månedene han har satt av til å sanse, spørre, sondere og – rett og slett – forstå hvordan Ullensaker kommune fungerer, både i politikken og på rådhuset for øvrig.

– Det handler om å bli kjent med organisasjonen jeg er satt til å lede, og jeg forsøker å gå systematisk til verks, sier Kristiansen til Jessheimpuls.

Privilegium

Han føler seg privilegert som kan komme til Ullensaker kommune med nye briller og et blikk utenfra og inn. Og gjennom sine år i Nittedal og Jevnaker kommuner vet han at kommune-Norge ikke er ensartet.

– Kommunene i Norge har sine egne styrker og svakheter, og det jeg har brukt mye tid på nå er å finne ut styrker og svakheter i Ullensaker.

– Hvordan gjør du det?

– Ved å utfordre, ved å spørre og kanskje pirke i noen såkalte sannheter, sier Kristiansen. Det er dette han har gjort gjennom den første perioden, og de neste tre månedene blir det mer å forme og sette preg på den organisasjonen han er satt til å lede. Det handler om å rigge seg til for å kunne gjøre en best mulig jobb.

– De neste månedene kommer til å bli en formingsperiode der jeg kommer til å sette mitt preg på organisasjonen, sier han.

Mulighetslandet

– Hvordan leser du Ullensaker ut fra det du har sett og erfart så langt?

– Jeg slutter meg absolutt til det vedtatte slagordet om at Ullensaker er “Mulighetslandet”, og jeg opplever at det er mange dyktige ansatte i organisasjonen.

Vår nye kommundedirektør har fulgt prosessen rundt Oslo-Met fra utsiden, og han finner den både interessant og oppbyggende, selv om det kan se ut til at universitetet havner et annet sted enn i Jessheim by.

Styret i Oslo-Met gikk som kjent for Lillestrøm som ny lokasjon, selv om det på ministernivå vurderes å gå inn for å se om grunnlaget for det vedtaket var i tynneste laget.

Les mer om akkurat det her:

Vagt håp etter ministerbesøk

– Det er uansett mye motivasjon forbundet med en prosess som Oslo-Met, sier Kristiansen.

– Hvordan?

– Initiativ som dette kommer og går, men det er en samlende kraft i å jobbe sammen om et prosjekt. Teamer det er konsensus om – også politisk – bidrar til at Ullensaker utvikles på en måte som er samlende. Og det er det mye motivasjon i.

– Du kommer inn i en periode hvor det har vært en del turbulens politisk de siste tre årene. Hvordan ser du på det?

– Ullensaker er politisk styrt, og så er det min jobb å sørge for at politikerne kjenner seg igjen i den byråkratiske jobbingen.

Spennende tider

Kommunedirektør Kristiansen tiltrer i en særdeles spennende tid for byen Jessheim. På listen over prosjekter som er nært forestående finner vi Rådhusplassen, prestisjeområder som S4 og S5 og estetikken i kommende byggeprosjekter har nå fått en såkalt formingsveileder som utbyggere og utviklere må forholde seg til.

Leste du denne?

Overvann til besvær?

– Hva blir viktig i tiden som kommer?

– Det skal tas en god del håndfaste valg, og da blir det jeg kaller helikopter-perspektivet viktig, for i det store bildet handler dette om å overlate en arv og en by vi er stolte av videre til kommende generasjoner – med alt det innebærer, sier Kristiansen.

Travelt

Kommunedirektøren er innom mye i løpet av den timen Jessheimpuls har audiens på hjørnekontoret. Oppstartsfasen som kommunedirektør er hektisk, og det blir nok ikke mindre travelt når organisasjonen skal formes og nye prosjekter skal følges opp administrativt.

– Ett ord som er veldig viktig for å lykkes?

– Godt samarbeid, og da snakker jeg om godt samarbeid alle veier.

Leste du denne?

Har landet på ny rådmann

 

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.