Kontakt oss

Abonnenter

Klart for ny runde arkitektheder

Avatar

Publisert

Mange kandidater ble foreslått til arkitekturprisen i fjor. Nå drar det seg til med ny runde, og da er det igjen behov for folkets hjelp til å finne gode kandidater.

Tidenes første arkitekturpris for Ullensaker ble delt ut i fjor, og både antall foreslåtte bygg og entusiasmen i etterkant bærer bud om at dette var en uforbeholden suksess.

Arkitekturpris for Ullensaker er en hederspris som skal løfte fram forbildebygg og landskapsanlegg som bidrar til å heve, fornye og utvikle arkitektonisk kvalitet i kommunen og regionen.

Tidenes første

Det var det som i dag omtales som det nye Dnb-bygget i Storgata som ble tildelt – med følgende begrunnelse – prisen i 2021:

“Juryen mener blant annet at DNB-bygget er «et forbilledlig prosjekt som viser hvordan ny bebyggelse kan oppføres på en måte som tar hensyn til eksisterende bevaringsverdig bebyggelse, [og] samtidig har tydelig karakter som taler om sin tid. DNB-bygget viser hvordan mellomstore byutviklingsprosjekter kan brukes til å megle mellom småskala historiske gatestrukturer og mer innadvendte kjøpesentre. Dette er ikke bare et relevant tema for Jessheim som by, men er også viktig for mange andre norske byer og tettsteder.»”

Ny runde nå

Nå kan folket sende inn forslag på sin kandidat til å motta prisen for 2022.

Prisen kan tildeles følgende tiltak:

  • Nybygg, tilbygg og påbygg
  • Restaurerings- og tilbakeføringsprosjekter av eldre/verneverdig bebyggelse slik at bygningen/bygningsmiljøets særpreg opprettholdes eller forsterkes
  • Tilpasning av nybygg til eksisterende bygninger og miljøer
  • Anlegg som parker, hageanlegg, skulpturer, broer, byrom og gateanlegg ol.

Nominerte prosjekter må ligge innenfor Ullensaker kommunes grenser og være ferdigstilt i løpet av de foregående fem år.

Prisen kan tildeles personer og virksomheter, private og/eller offentlige.

Elektronisk link til å nominere din kandidat får du ved å TRYKKE HER

Foretrekker du e-post? Da trykker du HER

Hvis du nominerer via e-post, så må du huske å få med følgende punkter:

  • Navn på prosjektet du vil nominere
  • Kandidatenes adresse eller stedsangivelse (hvis du ikke vet adressen).
  • En kort beskrivelse hvorfor kandidaten fortjener prisen.
  • Bilder eller tegninger av prosjektet.
  • Noen fakta om prosjektet (hvis du kjenner til), f.eks. arkitekt, landskapsarkitekt, interiørarkitekt, byggherre, tiltakshaver/organisasjon, entreprenør.

Fristen for å nominere er 15. mai.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.