Kontakt oss

Abonnenter

Vagt håp etter ministerbesøk

Avatar

Publisert

Døren for OsloMet til Jessheim er ikke lukket og låst. Et ministerbesøk før helgen gjør at håpet om relokalisering fortsatt lever.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) besøkte fredag i forrige uke Jessheim.

Etter et møte med Ullensakers ordfører og varaordfører i Oslo tidligere i vinter, så ble Borten Moe såpass interessert i Jessheim, og det vi kan tilby en utdanningsinstitusjon som OsloMet, at han inviterte seg selv til vår lille by.

– Tynt grunnlag

Ordfører Eyvind J. Schumacher og varaordfører Lars Halvor Stokstad Oserud var tidligere inne på Stortinget for å redegjøre for hvor tynt grunnlag styret i OsloMet diskuterte og behandlet saken om lokalisering av OsloMet på Romerike i årene som kommer.

– Grunnlaget var så tynt at styret valgte å gå for et annet alternativ enn det som ble foreslått i konseptvalgutredningen da saken ble behandlet i fjor høst, sier Schumacher til Jessheimpuls.

En konseptvalgutredning (KVU) er en faglig utredning av alternative måter («konsepter») å løse et behov på. For statlige prosjekter med antatt kostnad over 750 millioner kroner skal det gjennomføres en konseptvalgutredning før prosjektet besluttes igangsatt. Konseptvalgutredningen inngår i kvalitetssikringsregimet for store prosjekter.

– Ekstern vurdering

– Men er det virkelig slik at minister Borten Moe og hans departement velger å reversere et vedtak som er fattet?

– Borten Moe har gitt uttrykk for et ønske om å få eksterne til å vurdere konseptvalgutredningen som lå til grunn da styret behandlet saken, og departementet skal ta en avgjørelse om lokalisering på et solid grunnlag, sier Schumacher.

– Vi mener at grunnlaget for lokalisering er tynt, og det er det vi signalisert i klartekst til ministeren, fortsetter ordføreren.

– Enormt viktig

– Dette er en enormt viktig avgjørelse som vil påvirke Romerike i mange år framover, og det ligger dessuten tidligere vedtak om at det skal være jevn vekst for høyskolen som ligger i Oslo og utdanningsinstitusjonen som ligger på Romerike. I så måte er vårt alternativ i Jessheim by det eneste som legger til rette for vekst her på Romerike.

– Alternativ Jessheim er det eneste alternativet som legger til rette for et fullverdig campus, noe som er en føring i styrevedtaket vi hele tiden har lagt til grunn i denne prosessen, sier Schumacher.

– Når kan vi vente en avgjørelse fra departementet?

– Det er det ikke sagt noe om, men det vi vet er at OsloMet skal ut av de nåværende lokalene på Kjeller i 2024. Det er med andre ord ikke mer enn tid av veien, noe som kan være nok en fordel for oss fordi vi har ferdig regulerte tomter i sentrum, avslutter ordføreren.

 

 

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.