Connect with us

Abonnenter

“Landemerket” ble advokatmat

Avatar

Published

on

Utbyggerne av området Jessheim sør har satt advokater på saken for å påklage de politiske føringene som blant annet forplikter dem til å bygge leiligheter av variert størrelse. Saken er sendt til statsforvalteren for endelig avgjørelse.

Neste trinn av leilighetene som ligger i tilknytning til handelsmaskinen på Jessheim sør har hatt en kronglete vei fram til vedtak om hva slags høyder som skal gjelde for boligkomplekset, som av  utbyggerne blir omtalt som et landemerke og inngangsport til Jessheim by når du kommer sørfra på E6.

“Situasjonsplanen har primært som formål å sikre kvaliteter i lokalmiljøet i området samtidig som det fremstår som et ikonisk landemerke for Jessheim. I kraft av sin høyde og variasjon vil avstandsvirkningen gi et godt blikkfang og markere seg som et fikspunkt der markerer Jessheim i området. Dette samtid som det oppfyller sin misjon om å skjerme det lokale miljø mot støy.”

Selges inn som ikonisk landemerke

Detaljer

Vi skal ikke rippe opp i detaljnivået i denne saken, annet enn å nevne at boligprosjektet nå er blitt advokatmat for utbyggerne.

Det har som nevnt å gjøre med de politiske føringene som ble lagt da saken var oppe for det som begynner å bli noen uker siden.

Tidenes slakt av boligprosjekt?

Dette ble lagt til i formannskapet i forrige runde, og det er dette utbyggerne via advokatfirmaet Bahr klager på:

«Det skal ikke bygges ett-roms leiligheter med mindre boareal enn 35 m2. To-roms leiligheter bør være minimum 50-55 kvadratmeter. Maksimalt 35 prosent av leilighetene i sentrumsnære prosjekter kan være ett- og to-romsleiligheter. Minst 20 prosent av leilighetene bør være over 80 kvadratmeter.»

Klagen

Dette er kjernen i klagen fra advokatfirmaet på vegne av utbygger Conceptor Bolig AS:

“Klagers anførsler går i hovedsak ut på at vilkår om boligkvalitet og variasjon i størrelse på boenheter er ugyldig. Det er påpekt at vilkåret ble inntatt i dispensasjonsvedtaket «i siste liten», uten at utbygger ble informert i forkant.”

“Videre mener klager at det tyngende vilkåret ikke har saklig sammenheng med dispensasjonen og at det ikke eksisterer en naturlig sammenheng mellom dispensasjon og vilkår. Det påpekes at saklighetskravet kun vil være oppfylt dersom vilkåret er egnet til å ivareta eller avhjelpe arkitektonisk utforming av fasaden eller hensynet til omgivelsene.”

Behandles tirsdag

“Landemerket” vedtatt

Formannskapet vedtok nylig at klagen fra utbygger ikke tas til følge…saken oversendes Statsforvalteren i Oslo og Viken for endelig avgjørelse.”

10-årsjubileum for verkebyll

 

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.