Kontakt oss

Abonnenter

Forslag som blomstrer

Avatar

Publisert

500.000 kroner til beplantning samt at det skal legges en plan for såkalt spiselig hage rundt om i Jessheim by, er to av de blomstrende forslagene i budsjettet for 2023.

Byens gartnere har hatt 80.000 kroner på sitt budsjett til blomster og planter rundt om i Jessheim by og i Ullensaker for øvrig.

I året som kommer blir det mer kommunale penger å plante for, for det er satt av 500.000 kroner i budsjettet. Disse pengene skal brukes til å etablere en flott adkomst – fortrinnsvis med såkalt stedsegne blomster – ved innfarten til henholdsvis Jessheim og Kløfta.

Byport

Behovet for en innbydende byport til byen Jessheim har vært diskutert flere ganger, også her i Jessheimpuls.

Leste du denne?

Hvor er inngangen til Jessheim by?

Spiselig hage

I tillegg til mer penger til beplantning, så har de rød-grønne partiene foreslått at det skal framskaffes en oversikt over egnede parker og områder i Jessheim  – også kommunale grøntområder – der det kan opprettes såkalte spiselige hager. Spiselig hage er steder der det kan dyrkes spiselige vekster som borgerne kan høste i sesong.

Det konkrete forslaget lyder som følger:

“Utrede plan over egnede områder og parker i Jessheim inkl. kommunale grøntområder, med mulighetsrom for å etablere byhage for dyrking av urter, spiselige blomster og grønnsaker, med mer, i Jessheim by. Tiltaket bør også vurdere lagt inn som rekkefølgekrav i tilknytning til utomhusarealer for nye boligprosjekt i kommunen.”

Prosjekt i Bodø

I Bodø er for eksempel urbant landbruk et pågående prosjekt over tre år, og målsettingen er å bidra til at Bodø og Nordland blir en aktiv pådriver for fremtidens urbane dyrking og bynære landbruksløsninger, og et knutepunkt for lokal og regional kunnskap om bynær og urban landbruksproduksjon.

Les mer om urbant landbruk her: Vi som dyrker byen

Prosjektet I Bodsø har til hensikt å legge til rette for økt lokal og bærekraftig matproduksjon og næringsutvikling, dele kunnskap og bidra til at det etableres spiselige byrom, skole- og nabolagshager, blomsterenger og sosiale møteplasser i hele fylket.

Leste du saken om Gartnerløkka og urbant landbruk?

Byprosjekt med urbant landbruk

Vilje

Om det blir så omfattende som dette i Jessheim by gjenstår å se, men at det er både vilje og en uttalt ambisjon om å legger mer til rette for denne type sysler er åpenbart.

– Vi har for eksempel fattet et vedtak der utbyggerne av Gartnerløkka forplikter seg til å bidar til videre utvikling av Romsaasparken, så får vi se om det blir noe i tråd med spiselig hage der, sier varaordfører Lars Halvor Stokstad Oserud til Jessheimpuls.

– Følger det penger med forslaget om spiselig hage?

– Ikke i denne omgang. Nå har vi først bedt om en oversikt og områder som kan egne seg til dette, sier varaordfører.

 

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.