Kontakt oss

Abonnenter

10-årsjubileum for verkebyll

Avatar

Publisert

KOMMENTAR

Utviklingen av området Jessheim sør har 10-årsjubileum. Det begynte med blokker som stavet “Jessheim” fra luften i 2012 til det vi må betegne som massiv politisk slakt i 2022.

Det virker som en evighet siden Semming Wiig satt i Romerikes Blad og ønsket å etablere boligblokker som stavet “Jessheim” fra luften i et område som også kunne huse legevakt og annet. En uttalt ambisjon var å fortelle tilreisende at man kom til Jessheim, og at ønskede materialer var tre og glass og boligblokker på mellom seks og 16 etasjer.

Slik gikk det ikke.

Vedtatt i 2017

SKISSE 2018: Slik presenterte utbygger prosjektet ved Jessheim sør i februar 2018.

I mars 2017 vedtok kommunestyret de planene som i dag er i ferd med å realiseres i området Jessheim sør.

Stemmegivningen var som følger:

Innstilling fikk 40 stemmer (FrP, H, KrF, AP, AU (uavhengig representant og 1xV) og ble dermed vedtatt mot 5 stemmer (SP, SV/R, MDG og 1xV).

Se saksprotokollen HER

Besynderlig

Hele dette prosjektet har framstått som besynderlig og”tungrodd”- om vi kan benytte det ordet – for både politikere og administrasjon fra vedtak og fram til nå.

Det er alltid en form for “gi og ta” i prosesser som dette, men utbyggers forsøk på å gjøre om definisjon for hva som er plasskrevende handel samt presentere skisser og løsninger som bryter totalt med hva som er bestemt bygget – både visuelt og når det kommer til høyder – så framstår hele dette prosjektet nærmest som en verkebyll.

Leste du denne fra juni 2019?:

Skjerper inn på føringer for handel utenfor sentrum

Ikke minst fordi ønsket om få til noe som bærer i seg det lille ekstra fordi det er et første møte med Jessheim, så ligger den en viss prestisje i dette prosjektet for politikere og administrasjon. Når utbygger synes å vise mindre vilje til å imøtekomme på dette punktet – altså det lille ekstra – så blir det både opphetet og noe betent når prosjektet er på politikernes bord.

Slaktet

Det er også grunnen til at saken er sendt tilbake etter å ha blitt totalslaktet politisk. Det så vi senest tirsdag denne uka, i tillegg til i januar i år.

Fra januar 2022:

Tidenes slakt av boligprosjekt?

Fra august 2022: 

Selges inn som ikonisk landemerke

Hvor ender det?

Formannskapet har flere ganger stemt for å utsette saken, så også 13. september i år.

Vi bet oss også merke i at Høyre og Fremskrittspartiet mer enn antydet at mange saker blir avgjort på bakrommet da de spurte om det var bakgrunnen for å utsette hele saken.

– Dette er en sak der vi skal stemme ja eller nei til en dispensasjon til å bygge høyere. Hva er det dere egentlig skal kna på bakrommet i denne saken, spurte Høyres Karianne Raad Wanggaard, underforstått at det er bortkastet tid å utsette nye to uker.

– Hvorfor utsette denne saken, og hvor skal den diskuteres hvis ikke i formannskapet, spurte Tom Staahle (Frp).

Svaret fra fungerende ordfører Lars Halvor Stokstad Oserud var at det synes å være behov for å diskutere denne saken innad i de forskjellige partiene.

En eller annen form for vedtak får vi i hvert fall 13. september.

Fram til da vokser verkebyllen på Jessheim sør videre.

Se videointervju med Lars Halvor Stokstad Oserud fra januar her:

 

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.