Kontakt oss

Folk

Helsesjef ansatt

Avatar

Publisert

Ullensaker kommune har ansatt Helle Gjetrang som kommunaldirektør for helsevern og sosial omsorg.

Det kunngjør kommunen i en pressemelding mandag formiddag.

– Hennes rikholdige erfaring og ekspertise var avgjørende da valget falt på henne som ny kommunaldirektør for området. Hun har de forutsetninger som må til for å lede kommunens helse-, omsorg- og velferdstjenester, uttaler kommunedirektør Erling S. Kristianen.

– Hun har lang erfaring både med strategisk ledelse, utvikling av spesialisthelsetjenestene og operativ drift, sier kommunedirektøren.

Jessheimpuls oktober 2023:

Mot merforbruk på 60 mill. i helsesektoren

Vekst

Ullensaker kommune, som er i sterk vekst, står overfor stadig økende behov innenfor helsetjenestene. Med Helle Gjetrang ved roret vil kommunen være rustet til å møte disse utfordringene med innovasjon og effektivitet.

– Jeg er veldig glad og takknemlig for tilbudet om å jobbe for Ullensaker kommune. Ullensaker kommune har et viktig samfunnsoppdrag, og å få lov til å bidra til videre utvikling av helse-, omsorg- og velferdstjenester gleder jeg meg til å ta fatt på, sier Helle Gjetrang.

August

– Jeg ser frem til å starte opp i august, og til å bli kjent med kommunen, med virksomhetene, med utviklingsplaner og den operative driften av kommunens helsetjenester. Men aller mest ser jeg frem til å bli kjent med alle de flinke menneskene som jobber i kommunen og innbyggerne som har behov for våre tjenester, sier Helle Gjetrang.

Fakta Helle Gjetrang

  • Helle Gjetrang var fra 2015 til 2022 direktør og administrerende direktør ved Diakonhjemmet Omsorg AS.
  • Fra 2011 til 2015 var hun utviklingsdirektør og senere helsefaglig direktør ved Akershus universitetssykehus.
  • I tiden 2007 til 2011 var hun klinikksjef ved klinikk Rus og avhengighet ved Aker universitetssykehus.
  • Hun har også lang fartstid som sykepleier, anestesisykepleier og teamleder.
  • For tiden arbeider hun ved Sykehjemsetaten i Oslo kommune, hvor oppgaven er Konsekvensutredninger (KVU) av nye helsebygg.
  • Gjetrang har utdannelse som sykepleier med påbygning til mastergrad. Har studert personaladministrasjon ved Handelshøyskolen Bergen og fullført «Master of management» ved BI.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.