Kontakt oss

Folk

4,5 millioner skal deles ut til utestedene

Avatar

Publisert

Ullensaker kommune fordeler 4,5 millioner kroner til 80 serveringssteder med skjenkebevilling her i kommunen. Maksbeløp å motta er 250.000 kroner.

– Det vil betyr veldig mye for et firma som vårt å få tildelt midler fra denne potten, sier Christian Taalesen. Han har tidligere sendt inn søknad om kompensasjonsstøtte for sitt firma Ferdinand AS – Hydranten og Kulturbanken, men han setter pris på kommunens initiativ og vilje til å støtte opp mot en hardt prøvet bransje.

– Jeg er i ferd med å sette meg detaljert inn i hvordan dette

Hardest rammet

Det var før jul at Stortinget vedtok å bevilge 250 millioner kroner til de hardest rammede kommunene for å bidra med et “økonomisk handlingsrom” til lokalt næringsliv.

Pengene ble fordelt til kommuner med arbeidsledighet over gjennomsnittet  på grunn av korona, og Ullensaker kommune ble tildelt 4.490.000 kroner av potten på 250 millioner kroner.

Skjenkebevilling

– Vi har valgt å basere tildelingen på skjenkebevillingen, er beskjeden fra rådmannen og administrasjonen i Ullensaker kommune. De løfter denne saken opp politisk denne uka (26. januar).

– Hvorfor denne avgjørelsen?

– Denne delen av bransjen merker smittevernstiltakene svært godt på driften, og det har vært lite forutsigbarhet siden reglene stadig endes.

Grunnen til at tildelingene spisses inn mot serveringssteder med skjenkebevilling er forventet å føre til noe misnøye hos bedrifter som faller utenfor ordningen.

Men å spre midlene på flere typer bedrifter – eksempelvis ved å inkludere alle kafeer og kiosker og annet – så mener rådmannen at beløpene som deles ut vil bli for lave til å ha betydningen for videre drift og arbeidsplasser.

Flere omganger

Bedriftene har vært gjennom flere omganger med reduksjon i skjenketid, og skjenkestopp. I tillegg har det vært krav om avstand mellom gjester.

– Det er grunn til å anta at skjenkesteder med lite eller ingen matservering er særlig hardt rammet. Disse har hatt få alternative inntjeningsmuligheter, og dette er bakgrunnen for at de prioriteres.

Kriteriene

Tildelingen fra Ullensaker kommune er foreslått slik:

  • Stedet har skjenkebevilling i Ullensaker kommune
  • Stedet har meldt om forventet omsetning av alkohol for 2020, og forventet omsetning er større enn 0.
  • Stedet har mer enn 1 ansatt (inkl. permitterte)
  • Stedet er ikke konkurs, under konkursbehandling, avviklet eller under avvikling
  • Det utbetales minimum 30 000 kroner til alle som faller inn under kriteriene. Resterende midler fordeles forhold til forventet omsetning av alkohol for 2020, men slik at ingen skjenkesteder mottar mer enn 250 000 kroner.
  • Det settes av 200 000 kr til å dekke administrasjon og gjennomføring
  • Rådmannen får fullmakt til å tildele midlene basert på kriteriene i punkt 1

Omsetning

Ullensaker kommune gir uttrykk for å ha god oversikt over bedrifter med skjenkebevilling i Ullenaker, og støtteordningen vil være transparent og basert på prinsipper om likebehandling.

– Bedriftene har tidligere meldt inn forventet alkoholomsetning i 2020, og disse innmeldingene har vist seg å treffe godt i normalår. På den måten kan vi knytte tilskuddet til reelle størrelser på tapt omsetning som følge av smitteverntiltakene, sier næringsrådgiver i Ullensaker kommune Linda Sjåstad Andreassen. Det er hun som skal håndtere denne saken rent praktisk.

Totalt er det i overkant av 80 bedrifter i Ullensaker som har skjenkebevilling. Basert på de valgte kriteriene, vil for eksempel Clarion Hotel & Congress Oslo Airport få tildelt maksbeløp på 250.000 kroner, mens for eksempel Hot Pizza AS vil få minstebeløpet på 30.000 kroner.

 

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.