Kontakt oss

Abonnenter

Årets sak blir valgkamp-mat

Avatar

Publisert

KOMMENTAR

Den nye byplanen er årets viktigste politiske sak. Den blir også den viktigste saken i valgkampen. Er det bra for byen Jessheim?

I det nest siste kommunestyremøtet i denne fireårsperioden var det behandlingen av byplanen som åpnet ballet – et ball bestående av utmattende 30 saker, mange av dem eksepsjonelt store og viktige (blant annet barnehageplan, skoleplan og helseplan).

Lang som et år

Et sakskart som  – på grunn av omfanget-  kan utgjøre en fare for lokaldemokratiet, fordi det er umulig å sette seg inn i alle sakene. Dette ble tatt til orde for fra talerstolen. Uavhengig representant Beathe Christensen uttrykte bekymring rundt akkurat dette.

Men tilbake til byplanen:

Flere representanter bemerket at tempoet i arbeidet med byplanen (som har foregått i årevis) ble forsert mot slutten, noe som har ført til – framsatt av de borgerlige partiene Frp, Høyre og KrF – at forslaget til ny byplan i beste fall er uferdig.

– Tull og tøys

Tull og tøys ble det kontret fra de rød-grønne. Politisk uenighet rundt flere momenter i byplanen betyr ikke at planen er uferdig, sa varaordfører Lars Halvor Stokstad Oserud fra talerstolen. Det handler mer om politiske skillelinjer enn om slett byråkratisk håndverk.

Stokstad Oserud ba om at de borgerlige kalte en spade for en spade – og den spaden heter politiske skillelinjer.

Valgkamp

Aps Lars Fjærli Hjetland og Venstres Thorbjørn Merkesdal ga uttrykk for stor glede fordi byplanen blir en viktig – kanskje den viktigste – saken i valgkampen. På den måten sikrer man at alle blir hørt, og de politiske partiene får vist hva de står for når det kommer til deres holdninger til elementer i byplanen, for eksempel jordvern og mer diffuse ord som gode boområder, møteplasser, uteoppholdsarealer og andre moteord (som bærekraft…).

Sunnhetstegn?

Har den kommende byplanen – som ble vedtatt sendt ut på høring i minimum seks uker – godt av å bli det potensielt heteste temaet i valgkampen? Ja, mener mange av politikerne. Da får folk og dem som skal bygge og betale for byutviklingen mulighet til å si sitt.

Men har de ikke hatt mulighet til det gjennom arbeidet med byplanen i form av arbeidsmøter, temamøter, folkemøter og så videre?

Moteord

Sannheten er at – dette er også et moteord – medvirkning fra innbyggerne har vært ganske så laber. La oss ikke forlede hverandre ved å si noe annet. Alle møter – byplanleggingskontor på Rådhusplassen inkludert – og arbeidsmøter har vært ganske dårlig besøkt.

Det er den samme håndfull borgere som tar turen hver gang. Ære være dem for det, men den gjengse borger virker lite interessert i å sette seg inn i planer og strategier for byggingen av byen Jessheim fram mot 2050.

Faren er til stede – med mulighet for å ta feil – for at valgkampen kan bli en trykkoker der bastante lovnader kastes ut for å sanke stemmer.

Tynn suppe?

Vil vi – for eksempel – nok en gang få gjengangeren om å gjøre om Storgata til gågate i diverse valgprogrammer? Storgata er definert som den best egnede gata når det gjelder samspill mellom kjørende, gående og syklende (og næringslivet) i dokumenter som følger byplanen. Men – sikkert som at snøen smelter om våren – så kommer det romantiske utspill om å lage gågate hver fjerde år.

Kappløp

Er det slike løsrevne innspill vi vil oppleve under valgkampen, eller vil valgkamphanene og -hønene holde dette på et salig og konstruktivt nivå i kappløpet om stemmene?

Det gjenstår å se?

I mellomtiden får de politiske blokkene diskutere seg imellom om hvorvidt selve byplanen er godt nok gjennomarbeidet eller ikke.

Det virket ikke slik under debatten i kommunestyret.

Det tunge dokumentet som byplanen vitterlig er, har foreløpig ikke politikernes unisone støtte, noe som har vært signalisert en stund.

Men uenighetene er ganske så store etter debatten i kommunestyret, så det skal bli interessant å se om det er mulig å forenes tverrpolitisk til høsten en gang.

Dokumentet er for viktig til at det ikke blir en form for enstemmighet.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.