Kontakt oss

Folk

Bane klar i flyvende fart

Avatar

Publisert

Etableringen av en bane for frisbeegolf ved Nordbytjernet må sies å ha gått i flyvende fart siden planene ble lansert. Søndag er det åpning av banen.

FØRSTE UTKAST: Det første utkastet finner vi i “høydedraget” ikke så langt fra tennisbanen. Og det er både vanskelige og enklere kurver på den 18-kurver lange banen.

Hele eventyret begynte med noen for entusiaster, blant dem styremedlem Stig Nysveen, Martin Ugleviken og Jon Bakke (31). De to var blant dem som gjorde de første framstøt mot grunneiere og Ullensaker kommune for et par år siden.

Men etter hvert som planene er blitt mer og mer formalisert, så har mange ivrige discgolf-entusiaster meldt seg til tjeneste, ikke minst til dugnadsarbeid denne høsten.

Skutt fart

INFORMASJON: Det er informasjonstavler ved hvert av de 18 punktene for utkast. Hull en er på 65 meter, med kurven nedenfor punktet for utkast.

– Det har virkelig skutt fart fra vi begynte å jobbe med banen til den nå står ferdig. Interessen – og dugnadshjelpen – har vært stor, sier en glad Stig Nysveen der han står på utkast nummer og skuer ut over det som er blitt et område der 18 kurver snart er montert og klare for innrykk.

Og det er ikke av familiære årsaker at Stig Nysveen nevner sin fars navn når det kommer til dugnadsjobbing. Pål Nysveen har nemlig lagt ned mer enn 100 timer med forarbeid og kapping av materialer og lister som har ligget klart ved utkaststedet når de andre dugnadsfolkene dukket opp.

Ros til kommunen

– Det har nesten vært sånn at vi bare kunne skru dem fast der de lå, sier Nysveen, som også understreker hvor godt samarbeidet med Ullensaker kommune har vært i denne prosessen.

– Jeg kan ikke få fullrost gjengen i park og idrett, sier han.

– Alt klart til åpning?

Ja, søndag morgen monterer vi opp alle kurvene på banen, så fra 12.00 vil det være mulig å spille. Vi håper folk tar turen, og vi håper at de tar med seg folk de tror kan være interessert i å spille.

RIMELIG: Det er en rimelig sport for den som vil utforske denne sysselen. Du trenger ikke ha sekken full av “skeineplater”, men de som er gode har gjerne noen å velge mellom.

Fin reise

Det var et enstemmig kommunestyre som stilte seg bak byggingen av denne banen.

Dette var vedtaket:

 • Kommunedirektøren gis fullmakt til å inngå avtale mellom Ullensaker kommune og Jessheim diskgolfklubb om etablering av discgolfbane…
 • Tomten leies vederlagsfritt. Avtalen løpet i 20 år med muligheten til forlengelse. Partene har gjensidig mulighet for å si opp avtalen med en 12 måneders varsel.
 • Partene er innforstått med at en avvikling før utløp at avtaleperioden kan medføre krav om tilbakebetaling av spillemidler.
 • Ullensaker kommune forskutterer spillemidler til Jessheim Discgolfklubb til discgolfpark ved Nordbytjernet med 140.000 kroner.
 • Ullensaker kommune beholder spillemidler for discgolfpark ved Nordbytjernet med inntil 140 000 kr når disse mottas.
 • Forskuttering av spillemidler dekkes fra disposisjonsfond med 140 000 kr.
 • Dersom Ullensaker kommune mottar mer spillemidler enn det som er forskuttert plikter kommunen å betale mellomlegget til Jessheim Discgolfklubb.
 • Dersom Ullensaker kommune mottar mindre spillemidler enn det som er forskuttert plikter Jessheim Discgolfklubb å betale mellomlegget til kommunen.

Ett tilleggspunkt

Det ble i tillegg vedtatt et tilleggspunkt i hovedutvalget for teknisk, idrett og kultur ved forrige korsvei:

“Discgolfbane og Hauganløkka I forhold til «Helhetlig plan for Nordbytjernet er det også foreslått å lage et aktivitetsområde for barn og unge i form av en leke- aktivitetspark. Parken må ha et preg av friluftsliv og ikke for «bypreg» for å tilfredsstille krav som stilles i et statlig sikret friluftsområde. Ifølge tiltaksplanen skal dette skje i 2023 I forvaltningsplanen står det som «Aktivitetsområde for større barn og unge» 2024 Ved å dele område med kastesoner vil vi lage forutsetninger for dette området. Vårt forslag blir derfor: Discgolfbanen skal ikke ha hull på Hauganløkka eller kastsone, (kun i utkanten)”

Litt som golf

Discgolf ligner mye på golf men at man benytter enn disk istedenfor golfkølle.

 • Aktiviteten går ut på å kaste en «disk» med færrest mulig kast fra utkaststed til kurv.
 • Discgolf er en aktivitet som alle kan bedrive, hele livet, og koster svært lite.
 • Det finnes i dag noen kurver for enkel disckasting på Jessheim videgående skole og på LHL-sykehuset.
 • Disse to banene er satt opp uten en altfor god plan for flyt i spillet, så de oppleves som rotete og utfordrende å bruke.
 • For diskgolfspillere vil da en ny og helhetlig bane sentralt på Jessheim gi aktiviteten et stort løft.

Fakta frisbeegolf

 • Frisbeegolf er en av verdens raskest voksende sporter
 • Bare i USA har over 8-12 millioner mennesker prøvd denne sporten, og det finnes over 7000 registrerte baner i verden.
 • I Norge er det nå mer enn 150 baner spredt rundt i landet og antallet øker fra år til år.
 • Selv om det ikke finnes nøyaktige tall på antall spillere i Norge, regner man med at det er mellom 20.000 og 25.000 som spiller hvert år.
 • Det er lett å komme i gang med frisbeegolf og det passer for hele familien.
 • Utstyret er billig og det er gratis å spille på alle banene i Norge.
 • Man kan spille sammen med andre eller mot seg selv.
 • Fremfor alt er det en utfordrende, morsom og sosial sport!

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.