Kontakt oss

Kommentar

Brødskiver og Golden Retriever

Avatar

Publisert

HELGEPULS/KOMMENTAR

Glem svømmehall til nærmere 400 millioner kroner og litt diffuse tall når det kommer til inntjening  og driftskostnader. Det politiske skillet i Ullensaker går ved subsidierte brødskiver på skolen.

* Under vignetten “Helgepuls” oppsummerer vi uka med et skrått blikk og litt friere penn enn i de vanlige nyhetssaker og kommentarer.

Halvannen uke med politiske møter er over, og det er spesielt debatten om skulptur som har preget ordskiftet i de forskjellige politiske møtene. Det er særlig partiene Høyre, Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet som har tatt ordet i de forskjellige møtene. Under debatten om skolemat var det Høyre som fløy høyest ut av startblokkene rundt det som må kalles økonomiske smuler satt opp mot saken om svømmehall.

Tullball og svømmehall

Ved Gystadmarka ungdomsskole har de startet opp et prosjekt med subsidiert skolemat til elevene i regi av arbeidstreningsbedriften Gnist, som blant annet har ansvaret for kantinen på rådhuset på Jessheim.

Ikke pærer, men lærer

Det var under kommunestyrets behandling av dette prøveprosjektet at representanten Tim Holmvik hentet fram slagordet som hans parti Høyre sitt ungdomsparti bruker i debatten om skolemat: “ikke pærer, men lærer”.

 

SLAGORDET: Her kan du se og høre slagordet til Høyre (30 sekunder ut i filmen).

Representanten Holmvik var redd for at dette prøveprosjektet skal spise av skolebudsjettet (hvis det videreføres) og at ansvaret for en mett pode til første time helt og holdent ligger hos foreldrene. Der kunne jo “ikke tomme hoder, men mette poder” være et slagord å lansere?

Ikke tomme hoder, men mette poder

Representanten Holmvik sa også at saken om prøveprosjektet om skolemat også peker på ulike ideologiske tilnærminger til tematikken mette skolebarn.

Høyre understreket at de ikke er i mot prøveprosjektet, det er frykten for løpske kostnader som var grunnen til uttrykt skepsis fra talerstolen denne uka.

Ikke sleip, men nei til kneipp

Gnist beskrives slik: Driften er basert på lokale velferdstiltak som arbeidsmarkedstiltak, arbeidstrening, inkludering, praksisplasser, integreringstiltak, språktrening og brukere som har fått varig tilrettelagt arbeid (VTA). Prøveprosjektet er et folkehelsetiltak for å fremme helse, trivsel og læring blant ungdom, legge til rette for sunne matvalg og matvaner uavhengig av sosioøkonomisk bakgrunn, samt fremme inkludering og deltakelse i samfunnet.

LES: I front med gnistrende skoleprosjekt

Og inntjeningen var i saksdokumentet beskrevet slik:

“Det er forventet at inntekter fra elevers og læreres bruk av kantina, samt bestilling av møtemat, vil dekke kostnadene ved en kokkestilling og råvarer. Ved mindreinntekter vil et ev. merforbruk bli dekket av Gnist på rådhuset.” Opposisjonen kunne kanskje bruke slagordet “Heller gnist enn politisk list” i denne saken?

Heller Gnist enn politisk list

I samme møte ble den planlagte svømmehallen til 393 millioner kroner banket gjennom og vedtatt – dog etter lange diskusjoner der det åpenbart var viktig å få protokollført motstand mot å vedta bassenget før politikerne vet nøyaktig hva dette vil koste kommunen i kroner og øre i årene som kommer.

Tomme tønner og våte drømmer

Svømmehallen er et prestisjeprosjekt for Høyre, og samarbeidet Fremskrittspartiet og Høyre gikk til valg på for tre år siden hviler relativt tungt på at svømmehall skal bygges. Det er åpenbart at bordet fanger i denne saken, og man kan ikke betale regninger med protokolltilførsler. Så får vi se om det blir å rope slagordet “Tomme tønner og våte drømmer” i årene som kommer.

LES: Høye bølger og enstemmig vedtak

Og – helt til slutt – vi fikk det kvasi-vedtaket vi fryktet i saken om skulptur ved Nordbytjernet. Det ble ja til skulptur og nei til plasseringen.

Ikke vær gærne, nei til tjernet

Nå er kunstner Camilla Løw i tenkeboksen. Kanskje hun blir med på alternativt plassering, eller så rettes blikket mot en annen kommune. Slagord her? Ja, nei – si det…

LES: Vil ikke ha skulpturen på tjernet likevel

God helg.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.