Kontakt oss

Abonnenter

Her er Ullensakers nye politikontakt

Avatar

Publisert

Ullensakers nye politikontakt heter Jørgen Christiansen (31). I dag treffer du ham og kolleger ute på stand i Jessheim sentrum. 

Politioverbetjenten overtar jobben som politikontakt Morten Huse, som ble pensjonist for en drøy måned siden, og det er en god del å sette seg inn for det nye bindeleddet mellom politiet og samfunnet for øvrig.

Entusiastisk

– Jeg har sett fram til å begynne i jobben, sier Christiansen til Jessheimpuls.

Han har tidligere jobbet som politikontakt i Rælingen og Nittedal, men da det ble utlyst fast stilling som politikontakt her i Ullensaker lensmannsdistrikt så var han ikke i tvil om å søke jobben.

Og blant annet er det muligheten for å jobbe med forebyggende arbeid, beredskap og  innbyggerinvolvering som gjør den nye poitikontakten entusiastisk med tanke på det han skal jobbe med her.

Stillingsbeskrivelsen og mandatet til politikontakten er som følger:

“Politikontakten er det daglige kontaktleddet med kommunene, og rådgiver innenfor kriminalitetsforebyggende arbeid. Politikontakten har en viktig forebyggende rolle ved å bidra til helhetlig samhandling, sørge for kunnskapsdeling og erfaringsutveksling mellom politiet og ulike samarbeidsaktører i kommunen.”

– Alle kommuner skal ha politikontakt. Det ble innført i 2018, sier Christiansen.

Forebygge

– Morten Huse hadde fokus på bomiljøer og hva som må til for å skape dem i sin rolle som politikontakt gjennom fem år. Hva er din tilnærming til rollen?

– Det er viktig for meg å bidra til en helhetlig kriminalitetsforebyggende innsats i kommunen, blant annet ved å dele kunnskap politiet sitter på om kriminaliteten med sentrale samarbeidspartnere innen det forebyggende arbeidet, herunder SLT-samarbeidet spesielt, sier Christiansen.

Treffe folk

Innbyggerinvolvering er videre en satsning politiet nå jobber med, og det å møte folk for å danne oss et bilde av hvordan deres inntrykk av lokalmiljøene sine er ett fokus, og det er grunnen til at vi står på stand på Kløfta og Jessheim denne uka, fortsetter han.

– Vi har med oss en digital spørreundersøkelse der vi spør om alder, hvor folk bor, hvordan innbyggerne opplever sitt lokalmiljø – og hva de ser på som utfordringer i lokalmiljøet samt hva de ønsker at vi skal prioritere. Vi har hatt god suksess med dette andre steder, og vi gjør dette fordi vi ønsker å bruke det vi får inn på undersøkelsen til å innrette tjenestene våre og lokale tiltak, sier Christiansen.

Leste du denne?

Hvem skal arve jordvepsen?

Bli kjent

– Ullensaker er en vekstkommune – på godt og vondt – hva er ditt inntrykk sett med ferske øyne?

– Jeg har ikke vært i jobben lenge nok til å gi et svar på akkurat det, men noe av grunnen til at jeg ønsket meg til Ullensaker er at det nettopp er en spennende vekstkommune. Jeg ser fram til å jobbe med det forebyggende aspektet, og jeg ser fram til å møte innbyggerne i tiden som kommer.

– En del av min jobb som bindeledd til kommunen er også å dele kunnskap vi sitter med internt – både ut mot kommunen og publikum for øvrig – slik at vi sammen kan få til en best mulig kriminalitetsforebygtgens innsats i kommunen.

Stand i dag

Derfor står politiet på stand ved Jessheim storsenter fra 15.00 til 17.00 i dag, tirsdag.

Ta gjerne turen innom. Det vil ha stor nytteverdi.

Både for folk og for politiet.

 

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.