Kontakt oss

Kommentar

Hva skjedde hos Ullensaker Ap i nominasjonsmøtet?

Avatar

Publisert

NYHETSANALYSE

Et benkeforslag som utfordret nominasjonskomiteen i Ullensaker Ap sin kandidat tapte så det sang. Men debatten om uryddig trav i nominasjonskomiteen og hos ordfører Schumacher og gruppeleder Fjærli Hjetland rystet forsamlingen.

Anne-Marit Vestengen ble foreslått som ordførerkandidat i et benkeforslag fra Per-Steinar Vestengen. Dette var en situasjon som Reidar Hansen og nominasjonskomiteen ikke ønsket at skulle bli tilfelle i nominasjonsmøtet på Gystad velhus mandag kveld.

Så landet benkeforslaget på bordet foran møtelederen.

OPPRØRT: Vi har ikke latt oss presse til å bytte ordførerkandidat på listen, sa Reidar Hansen på vegne av nominasjonskomiteen.

så skjedde likevel, og selv om Vestengen tapte så det sang – noe hun for så vidt regnet med – så sitter man igjen med en fornemmelse om at det ble virvlet opp en spørsmål som ble hengende litt i luften selv etter at debatten ble avsluttet og Silje Kristine Rygland ble klappet inn som Arbeiderpartiets ordførerkandidat mot sju stemmer (seks for Anne-Marit Vestengen og en blank). Det ble levert inn 34 stemmelapper.

Ubehagelig debatt

De aller fleste var enige om at det var en ubehagelig debatt med sterke anklager, som møteleder Elin Maria L’Estrange uttrykte det da hun tok ordet. Men samtidig ble det sagt ting fra talerstolen som var viktig å få luftet, som Eva Gullichsen uttrykte det da hun tok ordet.

BEVEGET: En beveget Lars Hjetland sa at han er nødt til å ha en førstekandidat han kan være trygg på, og han ga beskjed til nominasjonskomiteen at Silje Rygland ville stille som kandidat etter samtale og oppklarende møter med ham selv om ordfører Eyvind J. Schumacher.

For var det sånn at nominasjonskomiteen. ble presset av ordfører Eyvind J. Schumacher og gruppeleder Lars Fjærli Hjetland til å bytte ut Anne-Marit Vestengen mot Signe Kristine Rygland på førsteplass (altså som ordførerkandidat).

– Jeg lar meg ikke presse, sa komiteens leder Reidar Hansen med patos i røsten.

Stokket om

Reidar utdypet at Vestengen var komiteens kandidat lenge, faktisk helt til det kom – legitimt og ikke utenfor reglement – signaler om at nevnte Silje Rygland stilte seg villig til å bli ordførerkandidat etter samtaler med Hjetland og Schumacher om hva det innebærer å si ja til et sånt verv.

ORDFØRERKANDIDAT: Silje Kristine Rygland er Ap sin ordførerkandidat. Hun vant over Anne-Marit Vestengen som ble foreslått etter benkeforslag. 

Vestengen – som var komiteens kandidat fram til dette signalet kom – ble innkalt til møte og spurt om hun isteden kunne ta en femteplass (såkalt kumulert plass) om hun trakk seg som kandidat til ordførervervet. Vestengen sa selv fra talerstolen at hun var uønsket, noe Reidar Hansen og resten av komiteen benektet.

STILTE: Anne-Marit Vestengen stilte som ordførerkandidat for å røske opp litt i det hun mener er en mer og mer lukket kultur i Ullensaker Ap. Og hun adresserte behov for et mer demokratisk Ullensaker Arbeiderparti. Hun tapte plassen som ordførerkandidat ettertrykkelig, men la ingen personlig prestisje i akkurat det. 

Hvem vet?

Ingen – bortsett fra de involverte – kan vite helt sikkert hva som skjedde, men det er et tankekors at dette temaet kommer opp i et nominasjonsmøte. Og mye av debatten gikk på at det var unødvendig å framsette påstander som dette, selv om flere tok ordet og ville ha svar på spørsmål rundt prosessen.

Svar og forsikringer ble gitt – fra komiteen og fra gruppeleder Hjetland – om at det er ærlighet og ryddige former som er deres kjennetegn.

Flere tok også til orde for at nettopp Lars Hjetland – som bekreftet at det har gått i politikk døgnet rundt denne perioden – har jobbet veldig hardt og målbevisst.

Mann eller parti?

Men dette handler ikke om Lars Hjetland, dette handler om Ullensaker Arbeiderparti og et behov om mer åpenhet og demokratisk drift av partiet, sa Vestengen om hvorfor hun ønsket å stille som ordførerkandidat via benkeforslag.

HEKTISK: Det var hektisk i både pauser og underveis i debatten om ordførerkandidaten i Ullensaker Ap mandag kveld. Et benkeforslag om Anne-Marit Vestengen som ordførerkandidat utløste en både ubehagelig og lang debatt. 

Vestengen ønsket å benytte muligheten til å adressere at det handlet om å få mer innsyn der avgjørelser blir tatt internt i partiet.

Og så tok jeg med i å tenke på hva Britt O. Knutsen og Irene K. Furulund tenkte da flere tok til orde om hvor hardt gruppeleder Hjetland og ordfører Schumacher har jobbet for partiet.

Jeg har da vitterlig sett dem både i møtesal og på talerstol de siste tre årene, men de har kanskje framført manus skrevet av andre? Noen av innleggene under nominasjonsmøtet fikk det nesten til å framstå slik, men det kan da umulig stemme?

Perpleks

Og hva så med ordførerkandidat Silje Kristine Rygland oppi det hele?

Vel, hun så litt perpleks ut underveis og etter debatten, men nå er hun altså partiets ordførerkandidat inn mot kommunevalget 2023.

APPLAUS: Silje Kristine Rygland fikk applaus og flest stemmer da hun og Anne-Marit Vestengen kjempet om plassen som ordførerkandidat. Debatten var ikke like lystig som applausen i etterkant. 

Og – som nestleder i partiet og nummer 24 på komiteens liste Martin Henriksen hintet om – det kan være greit med en kandidat som ikke er hvit mann i 50-årene på borgerlig side, som brødreparet som fronter Høyre og Fremskrittspartiet ved lokalvalget.

Besynderlig

Det var et besynderlig nominasjonsmøte, og mange var preget av retningen debatten om ordførerkandidat tok.

Det hele endte med at nominasjonskomiteen sin kandidat ble valgt, men debatten etterlot et inntrykk – i hvert fall for utenforstående – om at alt ikke er såre vel i Ullensaker Arbeiderparti inn i det som blir en tøff valgkamp – der oppslutningen nasjonalt nå ligger på 15 prosent.

Hvordan det ender høsten 2023 er ikke godt å si.

Faktum er at det bør ende bedre enn debatten om ordførerkandidaten mandag kveld.

Nå er i hvert fall bordet dekket 0g ordførerkandidaten valgt.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.