Kontakt oss

Byutvikling

Slik ser fremmede på byen vår

Avatar

Publisert

SOMMERPULS

Byutvikling blir raskt synsing. Men noen har forsøkt å gå analytisk til verks når Jessheim ble satt under lupen. Det er interessant lesning.

Bjørn H.S. Kristiansen jobbet i sin tid med en byutstilling i Drammen, og det var i den forbindelse han kom over arkitektfilosof Christian Norberg-Schulz (1926 – 2000), som var en forkjemper for helhetstenkning i sitt virke som teoretiker og praktiker.

– Det var veldig interessant å se steder ved hjelp av den metodikken og de premissene som ble lagt til grunn av han, sier Kristiansen, som i dag jobber som produsent for kulturarv gjennom Den kulturelle skolesekken.

To måter å se på

Hvordan henger ting sammen? Hvordan tar nye bygninger opp i seg det som allerede eksisterer på et sted? Norberg-Schulz gikk mer inngående inn i materien, men dette er telegramversjonen av det han sto for:

 • Alle steder har “noe”
 • Arkitektur må stå i stil til dette “noe”
 • Stedsanalyse deles i to deler: stedsbruk og stedsopplevelse
 • Stedsbruk er hvordan folk bruker et sted
 • Stedsopplevelse er hvordan vi opplever et sted gjennom sansene våre

– Jeg må innrømme at jeg ikke husker så mye av den artikkelen jeg skrev om Jessheim i 2011, men jeg mener at det er veldig nyttig å analysere et sted ved hjelp av noen gitte punkter, sier Kristiansen, som tidvis jobber som reiseleder og guide..

– Jeg støtter meg til Norberg-Schulz når jeg kommer til et sted eller en by som reiseleder, og jeg opplever at det skaper gode diskusjoner og ny innsikt i gruppen når vi snakker om temaet.

Bruk

Så hva er det Norberg-Schulz egentlig sier om hvordan vi skal tilnærme oss et sted?

Jo, arkitekturfilosofen ser på stedsbruk gjennom fem parametere:

 1. Ankomst – hvordan ser stedet ut fra avstand?
 2. Muligheter – Vel framme, hvilke muligheter åpner seg (handle, spise, sette seg ned)?
 3. Samvær – Innbyr stedet til samvær i form av benker og små plasser og annet som inviterer oss til å tilbringe tid her?
 4. Institusjoner – rådhus, kirke skole som forklarer oss hvordan innbyggere og andre ser på eller betrakter verden?
 5. Tilbaketrekning – hvor kan vi trekke oss tilbake og ta en pause fra andres blikk?

Oppfattelse

Stedsoppfattelse er på mange måter den morsomste delen av arkitekturfilosof Norberg-Schulz sitt budskap:

 • Hvordan orienterer vi oss – på et sted, altså hvordan oppfatter vi stedets retninger?
 • Gjenkjennelse – hva drar vi uten videre kjensel på av naturlige og menneskeskapte formasjoner på et sted?
 • Stemning – hva slags tone eller prat har dette stedet som virker inn på vår sinnsstemning.
 • Tid og rom – altså hva påvirker oppfattelsen av stedet (eksempelvis nærheten til hav, slettelandskap, fjell, arkitektur)
 • Menneskene – hvordan oppfatter vi menneskene vi møter?

Prøv selv

Hva fant godeste Bjørn H.S. Kristiansen ut?

Slik ble Jessheim analysert for 10 år siden

PS! Hvorfor pakke med seg notatblokk og blyant for så å legge i vei med denne tilnærmingen for øyet selv?

 

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.