Connect with us

Kultur

Jon ser ikke for seg sju magre kulturår

Avatar

Published

on

Noen kaller Jessheim for Romerikes konserthovedstad. Jon Henrik Solhei vil også at vi kaller Jessheim for kulturbyen. Hvor langt har vi igjen?

Det var Romerikes Blad som festet merkelappen “konserthovedstaden på Romerike” på byen vår etter Jessheimdagene 2019. RB-kommentatoren baserte sin konklusjon på artistnavnene som besøkte oss i august. Nesten 80 konserter i Kulturbanken, og mange utsolgte konserter i kulturhuset, er ytterligere lim til den merkelappen.

KONSERHOVEDSTADEN: Musikkbyen Jessheim hadde blant annet besøk av The Dogs sommeren 2019.

Hvordan ser det ut i kultursektoren for øvrig, spesielt med tanke på økonomien til Ullensaker kommune? Vi spør en som vet, og som får omtrentlig det samme å rutte med neste år.

– Ikke magert

– Nå blir det vel magert på kulturfronten i kommunal regi, kultursjef Jon Henrik Solhei?

– Nei, magert blir det ikke, kommer det kontant fra kultursjefen.

Satser videre

– Vi skal fortsette satsingen på barn og unge, inkludering og identitetsbygging i kommunen vår. Men vi må jobbe smart; alle vi som brenner for dette feltet må fortsette å spille på lag, slik vi har god tradisjon for i Ullensaker.

– Hva er mulig å få til med de midlene som forespeiles din sektor de kommende år?

– Spesielt må vi i kommunen jobbe med å få tilskudd og eksterne midler for å få realisert prosjekter og arrangementer og ikke minst heie på og samarbeide med frivilligheten.

Kultur i gatene

– Hvis du skal trekke fram noe?

– Vi har spesielt satset på å få kulturlivet ut i gater og torg i 2019, med relativt små midler. Vi håper å kunne videreføre og utvikle dette. Vi tror innkjøpt utstyr og scene vil kunne bidra ytterligere til dette, sier Solhei.

– Vi klarte å styrke kulturskolen gjennom året vi er i ferd med å legge bak oss. Og vi registrerer med glede at dette blir videreført i budsjettet for neste år. Det er viktig å få mulighet til å uttrykke seg gjennom musikk, dans eller teater, og fra 2020 får vi forhåpentlig også visuell kunst og nysirkus på programmet.

GATEKULTUR: Det var luftige svev da ungdommene luftet seg selv og rullebrettene sine under Jessheim Open. Dette er også gatekultur.

Bygge samhold

– Hvordan vil folk merke trang kulturøkonomi?

– En kommune som har dårlig økonomi må prioritere det som gjør at folk holder seg friske, glade, bidrar til inkludering og samhold. Får vi til det, vil det også bidra til bedre kommuneøkonomi, er det noe diffuse svaret.

– Vi snakker om frivillighetens betydning. Hvordan skal frivilligheten i Ullensaker verdsettes og holdes entusiastisk når det trolig drypper lite den veien rent økonomisk?

– Frivillighet blir kjempeviktig videre, og det er ikke lagt opp til vesentlige kutt i tilskudd. Vi jobber videre med frivillighet i Ullensaker. Målet er at det skal være enkelt å være frivillig i Ullensaker.

KULTUR PÅ TUR: Ullensaker Turlag er et eksempel på frivillighet som gir folk lyst til å bidra. Folkehelse er det også i dugnadsjobbing.

Mye ut av hver krone

– Hvor mye bruker vi på kultur sammenlignet med andre kommuner på vår størrelse?

Generelt sett driftes Ullensaker kommune veldig effektivt, og ligger lavt på kostnadssiden i forhold til tilsvarende kommuner. Dette gjelder også kulturfeltet. Men jeg synes vi får mye til med midlene og virkemidlene vi har, og det er takket være at vi er mange aktører, frivillige, private som ønsker at Ullensaker skal ha et godt kulturtilbud.

– Optimist eller pessimist – hvis du skal være realist?

Jeg er optimist!

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.