Kontakt oss

Abonnenter

Nye steg mot ny skolestruktur

Avatar

Publisert

Planene for ny skolestruktur i Jessheim sentrum holder foreløpig stø kurs mot politisk vedtak for veien videre i mai i år. Denne uka får politikerne ny orientering.

Kan Jessheim skole og ressurssenter blir tomten til den nye ungdomsskolen i Jessheim sentrum? Det lå an til det – hvis konsulentene får det som de vil – forrige gang det ble orientert om arbeidet med ny skolestruktur. De nærmeste ukene er det nye runder med informasjon til politikerne.

Det har en god stund pågått utredningsarbeid for å komme til en best mulig løsning for skolekapasiteten i Jessheim sentrum i framtiden. Målet for arbeidet er å best mulig oversikt over nødvendig kapasitet for elevveksten i sone C (Hovin, Døli, Skogmo og Jessheim sentrum) fram mot 2040.

Ny orientering

Konsulenter som er hentet inn har ved flere anledninger orientert administrasjon og politikere, og det har trådt fram anbefalinger om å bygge en ny ungdomsskole på tomten der Jessheim skole og ressurssenter holder til i dag samt å gjøre om Nordby og Allergot ungdomsskoler til barneskoler.

Nytt i den orienteringen politikerne får denne runden er at tilstanden til ungdomsskolene Nordby og Allergot er bedre enn forventet.

Hva dette betyr i for debatten om hvorvidt politikken i Ullensaker ønsker å gå for anbefalingene i rapporten – når den er ferdig og på det politiske bordet – gjenstår å se. For det er ikke små beløp det er snakk om for å realisere de potensielle løsningene som ved forrige korsvei lå som anbefalt vei å gå.

Dette skrev vi sist

Dette skrev Jessheimpuls da hovedutvalgene ble orientert om skolerikets tilstand i oktober i fjor:

BARNESKOLE?: Kan Allergot ungdomsskole bli barneskole i et framtidsperspektiv? En fersk rapport hinter om akkurat det. 

Og grunnrisset av ny skolekabal og struktur som ble presentert er som følger:

  • 12 lokaliseringer har vært til vurdering, før man sto igjen med tre tomter der det allerede er skole i dag
  • Grunnen til at man landet på disse tre tomtene har å gjøre med at regulering av tomter som ikke er skole vil ta tid, og behovet for bedre skolekapasitet er i ferd med å bli presserende i Jessheim sentrum i relativt nær framtid
  • Tre alternativer er blitt vurdert – alternativ 0, 1 og 2 (se under)

Klar anbefaling

Konsulentene er klokkeklare i sin anbefaling, og det er alternativ 1, altså å bygge en ny stor ungdomsskole – det er aldri bygget en så stor ungdomsskole i Norge tidligere, ble det sagt – på tomten der Jessheim skole og ressurssenter er lokalisert i dag.

En ny skole vil også romme en kulturarena med kapasitet til 200 til 250 i publikum, noe som er helt i tråd med det Ullensaker kulturråd har flagget at vil være midt i blinken for kulturliv som temmelig sårt trenger nye flater til øvelser og opptredener .

NY UNGDOMSSKOLE?: Skal Ullensaker kommune bygge Norges største ungdomsskole på tomten der Jessheim skole og ressurssenter er i dag? Kanskje.

Det er også tegnet inn idrettsbygg på denne eiendommen, og meningen er at skolen skal være et nærmiljøsenter med aktivitet utenom skoletiden.

Nytt liv

Hva så med Allergot ungdomsskole og Nordby ungdomsskole hvis det skal bygges en ny ungdomsskole med kapasitet på anslagsvis 1.200 elever?

Jo, anbefalingen er som følger:

Allergot og Nordby ungdomskoler blir såkalt 3-parallell barneskoler.

Prislappen det snakkes om er heftig, men konsulentene mener dette vil være en god – og nødvendig – investering for å håndtere behovet i framtiden.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.