Connect with us

Abonnenter

Øras sliter – gebyrene går trolig opp

Avatar

Published

on

Administrasjonen i Ullensaker kommune uttrykker en økende bekymring for kapasiteten på Øras, og foreslår en ekstrabevilgning på 8,5 millioner kroner. Det betyr at renovasjonsavgiften kan øke med 10 prosent. 

Styret i Øvre Romerike Avfallsselskap (Øras) har innkalt til ekstraordinært møte med eierkommunene i september. Der ber de om en tilleggsbevilgning på 17.508.000 kroner, hvorav Ullensaker sin andel kommer på drøyt 8,5 millioner kroner – hvis politikerne i Ullensaker vedtar å gå for dette.

Tomt i høst?

Likviditeten i Øras beskrives nå å bli gradvis strammere, og med dagens drift vil selskapet gå tom for penger i overgangen september-oktober i år.

Gjeldende budsjett for 2023 har en totalomsetning på 137,5 milloner kroner. Driftstilskuddet i dag på 62,1 millioner kroner.

“Tjenestetilbudet er kuttet ned i flere omganger, med reduserte åpningstider. Selskapet framhever at de nå er bekymret både for tjenestetilbudet og ansatte.” heter det i saksframlegget som politikerne i Ullensaker skal behandle i utvalgsmøte neste uke.

Åpningstidene hos Øras var for øvrig tema i det siste kommunestyremøtet før ferien:

Tar opp bedre åpningstider hos Øras

Bekymring

“Fra administrasjonens side opplever vi nå en økende bekymring for Øras sin kapasitet og tjenestetilbud. Av hensyn til miljø, tjenestetilbudet og selskapets ansatte, anbefaler kommunedirektøren representantskapet å imøtegå styrets anmodning. Dette innebærer å vedta en tilleggsbevilgning på totalt 17.508.000 kroner (totalt for alle kommunene, red.anm.).” er innstillingen til administrasjonen i denne saken.

Ullensaker kommune har ikke midler på fond innen selvkost for renovasjon til å dekke merkostnadene i årets budsjett, og det må påregnes en økning i renovasjonsgebyret på mellom 5 og 10 prosent i årene som kommer, hvis dette blir vedtatt politisk.

Det er hovedutvalget for teknisk, idrett og kultur som fatter vedtak i saken på vegne av politikken i Ullensaker.

Utvalget har møte kommende uke.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.