Connect with us

Helse

Ser på dagtilbud for demente

Avatar

Published

on

Hvordan skal folk med demens få mulighet til å aktivisere seg på dagtid? Nettopp dette skal politikerne se på nå.

Den politiske saken er et ledd i arbeidet med styrking og utforming av aktivitetstilbudet til mennesker som bor på institusjon, og administrasjonen ser i saksframlegget for seg tre veier til målet:

Og målet er altså hvordan bruk av aktivitetstilbudet Hjerterommet 1 og 2 skal utnyttes best mulig. Hjerterommet har to avdelinger med 6 plasser i hver avdeling. De som bruker Hjerterommet i dag er hjemmeboende med en demenssykdom som gjør at de har behov for tilrettelagte aktiviteter. Brukerne er tildelt plass fra 1 til 5 dager i uken etter behov og kapasitet.

LES: Skal løfte helsesektoren inn i den nye tiden

Tre veier

Adminstrasjonen er bedt om å utrede mulighetene for å tilrettelegge slik at også mennesker med demens som bor i institusjon kan få mulighet til å benytte seg av tilbudet på Hjerterommet, og dette er de tre aktuelle alternativene administrasjonen har landet på:

  • Øke kapasiteten på dagens tilbud:

Vurdering av ubrukt kapasitet på hjerterommene viser at det med dagens ressurser kan være mulig å øke kapasiteten med en eller to personer på en eller begge avdelingene, litt avhengig av brukernes helsetilstand og behov for tilrettelegging.

Det vil ikke være kapasitet til å tilby aktiviteter til både hjemmeboende og for dem som bor på institusjon når dagaktivitetstilbudet gjennomføres.

Eget opplegg?

  • Opprette eget hjerterom for demente som bor på institusjon

Et eget tilbud som er reservert til mennesker med demens som bor på institusjon, og dette kan være en løsning på kapasitetsutfordringene som skisseres i alternativ nummer 1.

Dette alternativet vil medføre økte kostnader på rundt 2 millioner kroner.

Mat for reform?

  • Avvente tiltak og jobbe videre med problemstillingen i reformen “Leve hele livet”

Det er en reform på trappene nå. Denne reformen skal bidra til konkrete tiltalt som fører til at eldre i Ullensaker har mulighet til å få den hjelp og støtte de trenger for å leve gode liv gjennom hele livet. Denne reformen strekker seg over fem år, og aktivitet og fellesskap er definert som ett av fem innsatsområder som bør prioriteres.

Arbeidet er i gang i Ullensaker; det jobbes med kartlegging av ønsker og behov for at beboere skal få sin egen aktivitetsplan, og administrasjonen jobber med å styrke aktivitetstilbudet på institusjonene i budsjettene for 2020.

– Det tar tid å bygge lik kvalitet i tjenestene våre. Det er grunnen til at administrasjonen mener veien å er å se på dette i det videre arbeidet med reformen “Leve hele livet”, sier Gunhild Grimstad-Kirkeby, kommunaldirektør for helsevern og sosial omsorg.

– Mange pårørende er utålmodige?

– Det har jeg full forståelse for. Men ved å hekte dette arbeidet på den reformen som er i gang, så vil vi være bedre i stand til å løfte kvaliteten i tjenestene våre; med god oversikt vil vi i framtiden være bedre i stand til å vite hvordan vi skal følge opp den enkeltes behov mer individuelt. Jeg håper politikerne gir oss tid til å jobbe målrettet med dette, for grunnmuren i tjenestene våre er viktige å ha på plass.

LES: Harmdirrende om demens

– Aktivitetstilbud til demente var en del av valgkampen?

– Politikerne våre er genuint opptatt av dette. Det er også grunnen til at vi fikk denne bestillingen i mars i år. Og jeg føler vi er på rett spor nå. Men det framtidige helse- og omsorgsarbeidet vil bli organisert annerledes enn i dag. Og det er dette kartleggingsarbeidet av behov, ressurser og hvordan ressurser best kan brukes som er viktig å få på plass, sier Grimstad-Kirkeby.

– Det er en grunn til den statlige reformen “Leve hele livet” er i gang. Det er en bevissthet rundt både demens og aktivitetstilbud i hele landet, avslutter kommunaldirektøren.

LES: Farfar tok ikke selfies

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.