Kontakt oss

Byutvikling

Skulptur utsatt fordi hele Romsaasparken skal tegnes

Avatar

Publisert

Romsaasparken i Jessheim sentrum skal sees på som ett prosjekt. Derfor blir det ikke skulptur i denne omgang.

Et enstemmig hovedutvalg går inn for å utsette bygging av skulpturen i Romsaasparken. Deler av den millionen som i utgangspunktet er avsatt til skulptur ved amfiet i parken omdisponeres.

Eller, som vedtaket lyder: “Utvalget ber rådmannen se på muligheten til å omdisponere deler av midlene for kunst i Romsaasparken til utvikling av en helhetlig skisse for parken, der fasiliteter for aktiviteter og kunst i et samspill skaper gode møteplasser for byens innbyggere. Utvalget ønsker at alle gode innspill tas med i dette arbeidet. Det aktuelle kunstprosjektet settes på vent, men vurderes siden.”

Hele parken

– Vi gikk for dette for å kunne jobbe fram nye skisser for hvordan hele parken kan se ut, sier Høyres Nina Ellingsen, leder av hovedutvalget for teknisk, idrett og kultur (HTIK).

– Vi føler det ville bli feil å begynne med skulptur uten å ha planer eller tanker for bruk av resten av parkområdet. Vi ønsker ikke å sette i gang noe kanskje må reversere.

– Millionen smuldrer opp og skulpturen utgår?

– Nei, det vil den ikke. Vi ønsker å bruke et mindre beløp av disse pengene for å få tegnet konspetskisse for hele parken, sier Ellingsen.

– Når skissen er på plass, vil vi ta med oss resten av pengene og nye friske midler inn i 2019 og starte utviklingen av parken. Hvis det ikke lar seg gjøre må vi se om vi kan hente ut midler til skissen på andre måter og pengene satt av til kunst vil bli stående på vent eller videreført inn i 2019 til dette er avklart.

På vent

–  Vi sier ikke nei til skulpturen, og vi forkaster ikke dette forslaget. Vi ønsker bare å få et helhetlig bilde for bruk av hele parken, og med nye skisser klare til budsjettbehandlingen mot slutten av 2018, så vil vi ha et godt grunnlag for å kunne sette av penger i budsjettet til videre utvikling av parken hvert år, sier Ellingsen til Jessheimpuls.

Ullensaker kommune har et pågående prosjekt om å løfte fram kunst i offentlig rom, og det er vedtatt at en – 1 – prosent av bevilgninger til nye bygg skal gå til utsmykning. 

 

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.