Connect with us

Abonnenter

Tjern med internasjonal verneverdi

Avatar

Published

on

Ljøgodttjernet er vurdert til å ha internasjonal verneverdi og. De kjemiske forholdene i sjøen er svært spesielle, og botaniske og zoologiske elementer som bidrar til å gi området dets særpreg. Nå er forvaltningsplanen ferdig.

Ullensaker kommune påbegynte i 2019 et arbeidet med en forvaltningsplan i forbindelses at kommunen hadde forvaltningsansvar for verneområdene i kommunen.

Statsforvalteren har nå ferdigstilt forvaltningsplan for Ljøgodttjernet naturreservat. Planen skal være et redskap i forvaltningen av området, og være en veileder både for brukerinteressene og forvaltnings- myndigheten. Planen inneholder beskrivelse av området, tiltak for å forbedre verneverdiene.

Statsforvalteren karakteriserer Ljøgodttjernets betydning som følger:

“Ljøgodttjern er vurdert å ha internasjonal verneverdi, og bidrar til variasjonen av grytehullsjøer i Gardermoområdet. De kjemiske forholdene i tjernet er svært spesielle, med høyt kalkinnhold og store konsentrasjoner av jern og fosfor i bunnvann og sedimenter. Tjernet har et høyt vannbotanisk artsmangfold. Grytehullsjøen utgjør sammen med Raknehaugen og omgivelser et svært viktig kulturlandskap.”

Området har en rik fuglefauna, og det er registrert 18 rødlistede arter ved Ljøgodttjernet:

 • fiskemåke
 • hettemåke
 • gråmåke
 • horndykker
 • lomvi
 • storskarv
 • gulspurv
 • gråspurv
 • rosenfink
 • grønnfink
 • sanglerke
 • sivhøne
 • sothøne
 • stær
 • taksvale
 • tårnseiler
 • heilo
 • vipe

Mange ønsker

Lokalbefolkningen har mange ønsker om tilrettelegging for bruk. De fleste av disse er knyttet til badeplassen, og bruken av denne som et attraktivt friluftsområde.

Tiltak som er etterspurt ved Ljøgodttjern er:

 • ruste opp badeplassen med tilførsel av sand
 • klipping av gressområde
 • badebrygge
 • stupetårn
 • bord og benker og grillplass
 • Det er også ønskelig med en felles toalettløsning, som dekker behovet til både brukerne av badeplassen ved Ljøgodttjern og Raknehaugen

I planen tilrådes følgende:

 • Begrenset tilførsel av sand ved badeplassen vise hvor en ønsker at besøkende skal bruke området
 • Tilførsel av sand ved badeplassen må begrenses slik at ikke de økologiske påvirkningene på vannet endres
 • Det må derfor ikke fylles på sand mer enn en stripe på 20 meter og 2 meter ut i tjernet. Det må ikke fylles på med sand inn over det gresskledde område
 • Klipping av gresset vise hvilke områder som er tilrettelagt for bruk
 • Det kan være ønskelig med benker og bord, og det er ønskelig med en permanent løsning for grilling
 • Det er behov for søppelkasser i området

Permanent toalett?

Det har lenge vært et ønske fra brukerne av området å få etablert en skikkelig toalettløsning, både blant dem som bruker området som badeplass og av brukerne av Raknehaugen.

Det er dog noen skjær i sjøen med tanke på toalettløsning:

 • Hensynet til kulturminnet tydelige krav i forhold til fysiske inngrep i området rundt Raknehaugen.
 • Dette gjelder også områder som inngår i naturreservatet.
 • En ønsket plassering ved veikrysset mellom badeplass og Raknehaugen ville vært og foretrukket
 • En plassering øst for badeplassen vil kunne dekke behovet for toalett til brukere av badeplassen, og dette vil dekke noe av behovet for Raknehaugen
 • En forutsetning er at det er tilfredsstillende adkomst for tømmebil

I planen skisseres det mulig etablering av toalettløsning i 2025, men i planen er det ikke satt opp kostnader eller hvem som skal ta kostnadene ved oppgraderingen av området.

Planen er nå ferdig utarbeidet.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.