Connect with us

Byutvikling

Uenighet om helsehus i sentrum

Avatar

Published

on

Prestisjeprosjektet av et helsehus på den lille tomten like ved Jessheim kirke går sin politiske gang. Uklokt prosjekt, mener opposisjonen.

Den politiske posisjonen lanserte det helserelaterte prosjektet på en trekantet tomt på 2,3 mål under budsjettbehandlingen for et drøyt år siden, og det er så måte vi omtale den som et borgerlig prestisjeprosjekt.

– Tomten er den best egnede av de arealene kommunen eier i sentrum, men jeg forstår at det kan være en viss skepsis til nytt bygg blant naboer, sier FrPs Ståle Lien Hansen.

I vedtaket fra 2017 lå det forutsetninger som.

  • Kjøper skal etablere et bygg på 6-8 etasjer
  • Det skal være omsorgsboliger i bygget
  • Det skal være privat sykehjem med 15-20 plasser
  • Det skal være tilrettelagt for publikum/folk på gateplan

Analyse av tomt

Nå foreligger analyser av tomten fra et uavhengig selskap som har foretatt en såkalt swot-analyse som kartlegger styrker, svakheter, trusler og muligheter for    et prosjekt som kartlegges. Og hovedtrekkene fra Tiger Eiendomskompetanse er:

ANALYSE: Dette er en uavhengig analyse av tomtens fortreffelighet og det som er mindre bra ved den med tanke på salg.

Ikke egnet

En politisk komite – bestående av Ståle Lien Hansen (FrP), Lars Berge (H), Trond Fjell (FrP), Beathe Christensen (Ap) og Reidar Hansen (Ap) – har jobbet med saken som skal ende i salg av tomten til rett kjøper, og i dette arbeidet har det vist seg at tomten ikke er egnet for å drifte et sykehjem fordi det blir for liten plass:

“Arealet på denne tomten er for liten til å drifte et sykehjem med 3 avdelinger a 8 pasienter pr plan. Tomten er uegnet for etablering av sykehjemsplasser, og komitéen anbefaler derfor at kommunestyret fatter nytt vedtak hvor forutsetningen om etablering av sykehjemsplasser fjernes.” heter det i saksframlegget.

I Senterpartiet er de ikke enige i dette prosjektet.

– Vi mener dette er uklokt og forhastet. Kommunen trenger sårt helsehus og omsorgsplasser, men vi har Gjestad som vi mener er et område vi bør bruke til formålet både på kort og lang sikt, sier Lars Halvor Stokstad Oserud.

– Tomten ved rådhuset må inngå i en helhetlig plan for området, og det er svært dumt å gjøre noe forhastet her. Et høyt bygg her, vil også føre til at kirken blir innebygget, og ikke synes når man kommer opp undergangen i Henrik Bulls veg, fortsetter Sp-politikeren.

– Forskning viser at sosialisering er en viktig faktor for en god alderdom, og det å samtidig føle seg trygg på at man får hjelp ved behov kan utsette behovet for ordinære sykehjemsplasser fremover, sier FrPs Lien Hansen om lokasjonen på trekant-tomten. Og han understreker at pris ved salg er underordnet kvaliteten på det potensielle kjøpere vil bygge på tomta.

Komite i sving

Den politiske komiteen konkluderer med følgende:

“Ut fra de utredningene som er gjort, ser komitèen at dette prosjektet er best egnet for omsorgsboliger/omsorg+. Tomta med dens forutsetninger viser seg å ikke være egnet for etablering av sykehjemsplasser. Det anbefales at kommunestyret fatter nytt vedtak om at eiendommen skal legges ut for salg med vilkår om omsorgsboliger/omsorg+ og boliger med mulighet for heldøgns omsorg og at forutsetningen om privat sykehjem slettes.”

Det er i dag 90 omsorgsboliger i tilknytning til bo- og aktivitetssentrene i kommunen vår, og en kommunal kartlegging foretatt denne høsten viser at mange av beboerne kunne klart seg med ordinære boliger, men med ulik grad av trygghet hvis kommunen hadde et slikt tilbud, heter det i den politiske komiteens notat.

FUGLEPERSPEKTIV: Slik ser tomten ut i fugleperspektiv. Nå jobbes det videre med salg til en kjøper som kan utvikle helsehus der.

Prestisjeprosjektet på trekantomten ved Sentrumshagen og Jessheim kirke skal opp i eldrerådet, to hovedutvalg og formannskapet før endelig vedtak om salg av tomten til den rette kjøper foretas i kommunestyret 23. oktober.

Jessheimpuls vet at det har vært reaksjoner fra naboer i Sentrumshagen når det kommer til sperring av utsikt og snev av “trangboddhet”.

Signaler om at Jessheim kirke kan framstå som innebygd er også en del av reaksjonsmønsteret ute blant folk.

Utvalgene behandler saken i dag, onsdag 10. oktober.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.