Kontakt oss

Handel

Ullensaker stenges fra midnatt

Avatar

Publisert

Flertallet i formannskapet vedtok å innføre knallharde restriksjoner fra midnatt. En lang debatt sneiet så vidt innom betente spørsmål som smitte blant unge og smitte på byggeplasser.

Rådmann Rune Hallingstad innledet møtet med å si at vi er inne i en svært krevende fase i Ullensaker. Vi opplever mer enn dobling av smitte fra forrige uke, og rådmannen var tydelig på at vi står overfor “en stor trussel i Ullensaker, og vi er nødt til å se på tiltak som er særdeles inngripende i folks liv.”

Ved å stenge ned butikker, serveringssteder og kultur -og fritidsaktiviteter, vil mobiliteten i kommunen reduseres betraktelig, noe som vi har grunn til å tro at vil dempe smittespredning så det virkelig monner, sier ordfører Eyvind J. Schumacher i en pressemelding fra Ullensaker kommune etter møtet.

Stenger

  • Butikker og kjøpesentre må stenge. Unntaket er matbutikker, apotek og andre butikker som er nødvendige for å ivareta helse, nødvendige tjenester og dyrehelse. Det åpnes likevel for at lager- og grossistdelen i byggevareforretninger som selger håndverksvirksomhet og lignende kan holde åpent.
  • All organisert fritidsaktivitet for voksne forbys.
  • Fritids, kultur og idrettsaktiviteter for barn og unge stanses.
  • Alle arrangementer innendørs og utendørs forbys, med noen unntak: begravelser og bisettelser, likevel slik at det ikke er tillatt å være mer enn 50 personer til stede, vielser, dåp og lignende ritualer, uten gjester, men med vitner, faddere o.l., produksjon av digitale arrangementer, med maksimalt fem personer til stede, i tillegg til nødvendig produksjonspersonell.
  • Det innføres skjenkeforbud i kommunen.
  • Alle serveringssteder må holde stengt. Det vil likevel fortsatt være anledning til å selge take away. For serveringssteder på hoteller blir det likevel tillatt å servere mat til overnattende gjester.
  • Treningssentre, yogastudioer m.m. må stenge ned. Tilbud innen rehabilitering og opptrening vil likevel være tillatt når dette er et ledd i medisinsk behandling.
  • I dag er det ikke lov til å samles flere enn ti personer i* private sammenkomster*. Nå anbefaler rådmannen i tillegg at det kommer et generelt råd om å unngå private sammenkomster og besøk i privat hjem. Enslige bør likevel kunne ha besøk av en til to faste personer. Barn og unge i samme kohort kan også treffes.

Kritikk

På direkte spørsmål fra opposisjonen (Høyre og Fremskrittspartiet), så sa kommunelege Einar Borud at vi vet at det i arbeidslivet er smitte fra bransjer relatert til byggeplasser.  En god del er smittet i Oslo, men de bor i Ullensaker, sa kommunelegen på direkte spørsmål.

Dette førte igjen til spørsmål om smitteverntiltak settes inn der trykket er størst. Men det er arbeidstilsynet og politi som har myndighet og plikt til å følge opp om karantene overholdes samt om den yrkesgruppen er i karantene i egnede boliger.

Unge folk

Det ble også stilt spørsmål fra opposisjonen om det gjøres nok for å unngå smitte blant unge mennesker, ikke minst fordi det nå i stor grad er barn og unge som smittes og som bringer smitten videre inn i sine husstander.

– Det er et mål nasjonalt og for Ullensaker kommune at barn og unge skjermes mest mulig fra smitteverntiltak. I Ullensaker er vi i den situasjonen at smitten er spesielt høy blant barn og unge. Derfor har vi sett det som riktig å stenge idretts- og fritidsaktiviteter for barn og unge.

Skolen er – sier Schumacher – uhyre viktig, særlig for de mest sårbare barna, og vi holder derfor skolene våre åpne.

Ordføreren sa før helgen at det har oppstått en del smitte på håndball- og fotballtreninger, men det foreligger ikke fakta at det er oppstått smitte på trening, sa han i møtet tirsdag kveld.

Tøft for næringslivet

Jon Bakke ved Jessheim storsenter var forberedt på Jessheim storsenter i stor grad må stenge fra midnatt, selv om han i det lengste håpet på samme tilnærming i Ullensaker som Bærum.

https://jessheimpuls.no/jp/2021/03/08/skjebnemote-om-ullensaker-skal-stenge-helt-i-dag/

– Hvor forberedt er dere nå kontra for ett år siden?

– Ingen tvil om at dette har ligget i lufta med tanke på tiltaksnivået i våre nærliggende kommuner. Vi har forberedt en plan for nedstenging helt siden det første senteret måtte stenge i uke 4. I tillegg har vi gjennom ett år med Covid-19 blitt veldig tilpasningsdyktige på kort sikt, så dette skal vi håndtere bra.

– Stenger alt hos dere nå?

Nei, på ingen måte. Det kommer til å være 25 butikker som har åpent som vanlig. I tillegg kommer de fleste av kles- og sportsbutikker tilby «klikk og hent», og de fleste restauranter, serveringssteder og kafeer tilbyr «take-away».  Helsekost, apotek, frisører, vinmonopol, dagligvarebutikker, kiosker, blomsterbutikker, helsetjenester og bilservicetjenester kommer til å være tilgjengelig som normalt.

– Hva betyr dette for butikkene?

– Usikker tid

– Nå går butikkene på Jessheim storsenter inn i en svært usikker tid. For mange betyr dette minst to uker uten inntekt. For andre betyr det å måtte selge produkter på helt nye, uvante kanaler for å generere noe omsetning. Dette resulterer nok i flere permitteringer av ansatte.

– Er det mange butikker som lever på stram line etter ett år med amputert næringsliv og handel – både her og i landet for øvrig?

Det har definitivt ikke vært lett å drive butikk det siste året. De to neste ukene setter dessverre store negative føringer på næringsliv og handel i lengre fremtid.

– Hva er vanskeligst med å måtte stenge på den måten dette skjer på nå?

– Det vanskeligste er nok å måtte stenge ned til tross for at vi følger og opprettholder smittevern på senteret. Vi har på alle måter lagt til rette for at det skal være mulig for alle mennesker å følge de generelle smittevernrådene, men det var tydeligvis ikke tilstrekkelig.

– Savner fakta

– Jeg savner også fakta og dokumentasjon på at smittespredning forekommer på kjøpesenter, men forstår at helgarderte avgjørelser må bli tatt i den uforutsigbare verden vi lever i. Da går det dessverre mye utover få, og skal ikke legge skjul på at det føles litt urettferdig her og nå.

– Hvor lenge ser du for deg at dere må holde stengt?

– Jeg håper at det kun blir de to ukene det nye tiltaksnivået gjelder.
PS! Den lokale smittevernforskriften gjelder fra og med tirsdag 9. mars til og med 22. mars, og publiseres på kommunens nettside så fort den er klar.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.